Sekcja Jedynek

1. Chciwość

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Chciwość jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie ją, a gwarantuję wam stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia pożądliwe z chciwości
\n Odradzają się w złej destynacji.
\n Ale po właściwym zrozumieniu chciwości,
\n Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
\n Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
\n Z powrotem na ten świat. 

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

2. Nienawiść

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Nienawiść jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie ją, a gwarantuję wam poziom stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia zepsute nienawiścią
\n Odradzają się w złej destynacji.
\n Ale po właściwym zrozumieniu nienawiści,
\n Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
\n Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
\n Z powrotem na ten świat. 

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

3. Złudzenie

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Złudzenie jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie je, a gwarantuję wam stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Stworzenia pomieszane przez złudzenie
\n Odradzają się w złej destynacji.
\n Ale po właściwym zrozumieniu złudzenia,
\n Obdarzeni wglądem, porzucają je.
\n Porzuciwszy je, nigdy już nie przychodzą
\n Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

4. Gniew

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Gniew jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie go, a gwarantuję wam stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Stworzenia rozwścieczone gniewem
\n Odradzają się w złej destynacji.
\n Ale po właściwym zrozumieniu gniewu,
\n Obdarzeni wglądem, porzucają go.
\n Porzuciwszy go, nigdy już nie przychodzą
\n Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

5. Pogarda

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Pogarda jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie ją, a gwarantuję wam stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Stworzenia pogardzające innymi,
\n Odradzają się w złej destynacji.
\n Ale po właściwym zrozumieniu pogardy,
\n Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
\n Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
\n Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

6. Pycha
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Pycha jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie ją, a gwarantuję wam stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Stworzenia nadęte pychą
\n Odradzają się w złej destynacji.
\n Ale po właściwym zrozumieniu pychy,
\n Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
\n Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
\n Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

7. Zrozumienie Wszystkiego
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał wszystkiego, który nie oderwał swojego umysłu od tego i nie porzucił wszystkiego, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał wszystko, który oderwał swój umysł od tego i porzucił wszystko, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Znając wszystko z każdej strony,
\n Ten kto nieprzywiązany do niczego,
\n W pełni zrozumiawszy wszystko,
\n Przekroczył wszelkie cierpienie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

8. Zrozumienie Pychy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał pychy, który nie oderwał swojego umysłu od niej i nie porzucił pychy, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał pychę, który oderwał swój umysł od niej i porzucił pychę, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ludzie są nawiedzeni przez pychę,
\n Ograniczani przez pychę i rozmiłowani w istnieniu;
\n Nie w pełni rozumiejący pychę,
\n Znów podlegają odnowieniu istnienia.
\n
\n

Ale ci którzy porzucili pychę,
\n I którzy przez jej zniszczenie są wolni,
\n Zwyciężyli zniewolenie pychy
\n I pokonali wszelkie cierpienie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

9. Zrozumienie Chciwości

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał chciwości, który nie oderwał swojego umysłu od niej i nie porzucił chciwości, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał chciwość, który oderwał swój umysł od niej i porzucił chciwość, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Stworzenia pożądliwe z chciwości
\n Odradzają się w złej destynacji.
\n Ale po właściwym zrozumieniu chciwości,
\n Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
\n Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
\n Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

10. Zrozumienie Nienawiści
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał nienawiści, który nie oderwał swojego umysłu od niej i nie porzucił nienawiści, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał nienawiść, który oderwał swój umysł od niej i porzucił nienawiść, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia zepsute nienawiścią
\n Odradzają się w złej destynacji.
\n Ale po właściwym zrozumieniu nienawiści,
\n Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
\n Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
\n Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

11 Zrozumienie Złudzenia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał złudzenia, który nie oderwał swojego umysłu od niego i nie porzucił złudzenia, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał złudzenie, który oderwał swój umysł od niego i porzucił złudzenie, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Stworzenia pomieszane przez złudzenie
\n Odradzają się w złej destynacji.
\n Ale po właściwym zrozumieniu złudzenia,
\n Obdarzeni wglądem, porzucają je.
\n Porzuciwszy je, nigdy już nie przychodzą
\n Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

12. Zrozumienie Gniewu
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał gniewu, który nie oderwał swojego umysłu od niego i nie porzucił gniewu, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał gniew, który oderwał swój umysł od niego i porzucił gniew, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Stworzenia rozwścieczone gniewem
\n Odradzają się w złej destynacji.
\n Ale po właściwym zrozumieniu gniewu,
\n Obdarzeni wglądem, porzucają go.
\n Porzuciwszy go, nigdy już nie przychodzą
\n Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

13. Zrozumienie Pogardy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał pogardy, który nie oderwał swojego umysłu od niej i nie porzucił pogardy, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał pogardę, który oderwał swój umysł od niej i porzucił pogardę, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia pogardzające innymi,
\n Odradzają się w złej destynacji.
\n Ale po właściwym zrozumieniu pogardy,
\n Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
\n Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
\n Z powrotem na ten świat. 

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

 

  14. Ignorancja   

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, nie widzę żadnej innej przeszkody niż przeszkoda ignorancji przez którą ludzie są blokowani i podróżują i wędrują przez tą długą samsarę. To w rzeczy samej przez przeszkodę ignorancji, ludzie są blokowani i podróżują i wędrują przez tą długą samsarę”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Nie istnieje żadna inna rzecz
\n Jak przeszkoda złudzenia,
\n Która tak blokuje ludzi
\n I sprawia, że wiecznie wędrują.
\n
\n

Ci którzy porzucili złudzenie,
\n Przebiwszy się przez tą masę ciemności,
\n Już dłużej nie podróżują i nie wędrują;
\n Przyczyny ku temu u nich już nie ma.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

15. Pragnienie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, nie widzę żadnego innego pęta niż pęto pragnienia przez które stworzenia są tak zniewolone i podróżują i wędrują przez tą długą samsarę. To w rzeczy samej przez pęto pragnienia, stworzenia są zniewolone i podróżują i wędrują przez tą długą samsarę”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Człowiek z pragnieniem jako towarzyszem
\n Wędruje w tej długiej podróży;
\n Nie może wyjść poza samsarę
\n W tym czy tamtym stanie istnienia.

Zrozumiawszy to niebezpieczeństwo w ten sposób:
\n Że pragnienie jest powstaniem cierpienia,
\n Mnich powinien wędrować uważnie,
\n Wolny od pragnienia, bez zachłanności.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

16. Uczeń w treningu
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, odnośnie wewnętrznych czynników, nie widzę żadnego innego czynnika tak pomocnego jak poprawne skierowanie uwagi, u mnicha który jest w treningu, który nie osiągnął doskonałości lecz żyje aspirując do najwyższego bezpieczeństwa od niewoli. Mnisi, mnich który poprawnie skierowuje uwagę, porzuca to co niekorzystne i utrzymuje przy istnieniu to co korzystne”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Dla mnicha który jest w treningu
\n Nie ma żadnej innej rzeczy tak pomocnej
\n W osiągnięciu najwyższego celu,
\n Jak czynnik poprawnego skierowania uwagi.
\n Wysilając się ze zrozumieniem, mnich może osiągnąć
\n Zakończenie wszelkiego cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

17. Dobry przyjaciel
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, odnośnie zewnętrznych czynników, nie widzę żadnego innego czynnika tak pomocnego jak dobra przyjaźń u mnicha który jest w treningu, który nie osiągnął doskonałości lecz żyje aspirując do najwyższego bezpieczeństwa od więzów. Mnisi, mnich który ma dobrego przyjaciela, porzuca to co niekorzystne i utrzymuje przy istnieniu to co korzystne”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Kiedy mnich ma dobrych przyjaciół
\n I jest pełen szacunku i poszanowania,
\n Czyniąc to co radzą mu przyjaciele,
\n Jasno pojmujący i uważny,
\n To może on stopniowo osiągnąć
\n Zniszczenie wszystkich pęt.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

18. Rozłam w Zgromadzeniu
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, jest jedna rzecz, która, gdy pojawia się w świecie, pojawia się na szkodę wielu ludzi, na nieszczęście wielu ludzi, na stratę, szkodę i cierpienie bogów i ludzi. Jaka to jedna rzecz? To rozłam w Zgromadzeniu. Kiedy Zgromadzenie jest podzielone, występują wzajemne kłótnie, wzajemne obwinianie się, wzajemne oczernianie się i wzajemne ekspulsje. W tej sytuacji ci, którzy nie są przychylnie nastawieni nie ulegają konwersji a pewni przychylnie nastawieni zmieniają zdanie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ten kto doprowadza do rozłamu w Zgromadzeniu
\n Przebywa w nieszczęśliwym stanie, w piekle
\n Przez okres całego eonu.
\n Rozmiłowany w rozbieżnościach, nieprawy,
\n Pozbawiony jest bezpieczeństwa od niewoli;
\n Przez rozbicie zjednoczonego Zgromadzenia
\n Cierpi w piekle przez cały eon.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

19. Jedność w Zgromadzeniu
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, jest jedna rzecz, która, gdy pojawia się w świecie, pojawia się dla dobrobytu wielu ludzi, na szczęście wielu ludzi, dla dobra, dobrobytu i szczęścia bogów i ludzi. Jaka to jedna rzecz? To jedność w Zgromadzeniu. Kiedy Zgromadzenie jest zjednoczone, nie występują wzajemne kłótnie, wzajemne obwinianie się, wzajemne oczernianie się i wzajemne ekspulsje. W tej sytuacji ci, którzy nie są przychylnie nastawieni ulegają konwersji a przychylnie nastawieni zwiększają swoją wiarę”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Przyjemna jest jedność w Zgromadzeniu.
\n Ten kto pomaga zjednoczonym
\n Kto rozmiłowuje się w jedności i jest prawy,
\n Nie jest pozbawiony bezpieczeństwa od niewoli.
\n Czyniąc Zgromadzenie zjednoczonym,
\n Raduje się w niebie przez cały eon.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

20. Zdeprawowany Umysł
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Tu mnisi, pewna osoba ma zdeprawowany umysł. Po przebadaniu jej umysłu moim umysłem, wiem, że gdyby ta osoba umarła w tym czasie, tak jakby była doprowadzona, znalazłaby się w piekle. Jaki jest tego powód? To z powodu zdeprawowania jej umysłu. To z powodu deprawacji umysłu, pewne stworzenia tutaj, gdy rozpadnie się ciało, pojawią się po śmierci w stanie deprywacji, w nieszczęśliwej destynacji, w piekle”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Rozumiejąc zdeprawowany umysł,
\n Pewnej osoby przebywającej tutaj,
\n Budda wyjaśnił znaczenie tego
\n W obecności mnichów.

Gdyby ta osoba miała umrzeć
\n Dokładnie w tym momencie,
\n Odrodziłaby się w piekle
\n Z powodu jej zdeprawowanego umysłu.

Tak jakby były doprowadzone
\n I tam umieszczone, w ten sposób,
\n Stworzenia idą do złej destynacji
\n Z powodu zdeprawowania umysłu.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

21. Pewny Umysł

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Tu mnisi, jakaś osoba ma pewny umysł. Po przebadaniu jej umysłu moim umysłem, wiem, że gdyby ta osoba umarła w tym czasie, tak jakby była doprowadzona, znalazłaby się w niebie. Jaki jest tego powód? To z powodu pewności jej umysłu. To z powodu pewności umysłu, jakieś stworzenia tutaj, gdy rozpadnie się ciało, pojawią się po śmierci w szczęśliwej destynacji, w niebie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Rozumiejąc pewność umysłu,
\n Pewnej osoby przebywającej tutaj,
\n Budda wyjaśnił znaczenie tego
\n W obecności mnichów.

Gdyby ta osoba miała umrzeć
\n Dokładnie w tym momencie,
\n Odrodziłaby się w niebie
\n Z powodu jej pewnego umysłu.

Tak jakby były doprowadzone
\n I tam umieszczone, w ten sposób,
\n Stworzenia idą do dobrej destynacji
\n Z powodu pewności umysłu.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

22. Czyny Zasługi
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, nie obawiajcie się zasług. Zasługa jest terminem dla przyjemności, chcianego, upragnionego, miłego i ukochanego. Mam bezpośrednią wiedzę o doświadczaniu przez długi czas tego co chciane, upragnione, miłe i ukochane jako dojrzewania uczynionych zasług. Utrzymując medytację przyjazności przez siedem lat, nie wracałem na ten świat przez siedem eonów kurczenia się i rozciągania wszechświata. W czasie gdy świat się kurczył udałem się do Nieba Brahmy Abhassara. W czasie gdy świat się rozciągał odrodziłem się w pustym pałacu Brahmy. Tam byłem Brahmą, Wielkim Brahmą, Transcendentalną Istotą Nietranscendentalnego, Wszystkowidzącym, Władcą Mocy. Byłem Sakką, władcą zmysłowych bogów trzydzieści sześć razy. Byłem królem wiele setek razy jako prawowierny Uniwersalny Monarcha obracający kołem, zwycięski we wszystkich czterech kierunkach, z ustabilizowanym królestwem, posiadający siedem skarbów. Cóż mówić o zwykłym królowaniu. Pomyślałem: 'Jakie moje działanie przyniosło ten owoc, dojrzało w ten sposób, że jestem teraz taki potężny i władczy?'. Wtedy zrozumiałem: 'Jest to owoc, dojrzenia trzech rodzajów działań z uwagi na które jestem teraz tak potężny i władczy, mianowicie: dawania, samokontroli i wstrzemięźliwości'". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Człowiek powinien się trenować w czynach zasługi
\n Co przynoszą długotrwałe szczęście
\n Szczodrość, zrównoważone życie
\n Rozwijanie przyjaznego umysłu.
\n Przez kultywowanie tych trzech rzeczy
\n Czyny przynoszą szczęście.
\n Mądra osoba odradza się w błogostanie
\n W niekłopotliwym szczęśliwym świecie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

23. Pilność
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi jest jedna rzecz, przez której utrzymanie przy istnieniu i kultywowanie osiąga się i zachowuje dwa rodzaje dobrobytu: dobrobyt tutaj i teraz, i ten odnoszący się do przyszłości. Czym jest ta jedna rzecz? To wypracowywanie korzystnych rzeczy. To jest tą jedną rzeczą przez której utrzymanie przy istnieniu i kultywowanie osiąga się i zachowuje dwa rodzaje dobrobytu: dobrobyt tutaj i teraz, i ten odnoszący się do przyszłości”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Mądrzy chwalą pracowitość
\n W czynieniu czynów zasługi;
\n Gdyż ten kto jest mądry i pracowity
\n Osiąga podwójną korzyść: 
\n Dobrobyt tutaj i teraz
\n I dobrobyt w przyszłym życiu.
\n I ponieważ zrealizowała dobro
\n Inteligentna osoba zwana jest mędrcem.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

24. Kupa Kości
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: "Mnisi, szkielety pojedynczej osoby, podróżującej i wędrującej przez samsarę przez jeden eon, utworzyłyby kupę kości tak wielką jak góra Vepulla, gdyby ktoś zebrał je razem i kolekcja ta nie byłaby zniszczona". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Kości pojedynczej osoby
\n Zebrane z jednego eonu
\n Utworzyłyby kupę wielką jak góra.
\n Tak powiedział Wielki Mędrzec
\n
\n Zdeklarował, że byłaby ona
\n Tak wielka jak góra Vepulla
\n Na północ od Szczytu Sępa
\n W górskim grodzie Magadha.
\n
\n Ale gdy ktoś widzi z doskonałą mądrością
\n Cztery szlachetne prawdy
\n Cierpienie, powstanie cierpienia,
\n Zakończenie cierpienia,
\n I ośmioraką szlachetną ścieżkę

\n Prowadzącą do wyzwolenia z cierpienia,
\n
\n Zaliczywszy co najwyżej
\n Siedem egzystencji w samsarze
\n Przez zniszczenie wszystkich pęt
\n Zrealizuje koniec cierpienia.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

25. Kłamanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, powiadam, że dla tego kto narusza zasady w jednej sprawie, nie ma złego czynu, którego by nie popełnił. Co jest tą jedną sprawą? Mnisi, to rozmyślne powiedzenie kłamstwa". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Nie ma zła, które nie może być uczynione
\n Przez osobę która rozmyślnie kłamie,
\n Która narusza zasady w jednej sprawie,
\n Nie biorąc pod uwagę przyszłego świata.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

26. Dawanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, gdyby stworzenia znały, tak jak ja znam, rezultat dawania, nie zjadłyby bez podarowania, ani nie zezwoliły skazie skąpstwa by nawiedzała je i zakorzeniła się w ich umysłach. Nawet gdyby był to ich ostatni kęs, ostatni łyk, nie zjadłyby bez podzielenia się, gdyby był tam ktoś z kim można się podzielić. Ale, mnisi, ponieważ stworzenia nie znają, tak jak ja znam, rezultatu dawania i dzielenia się, to jedzą bez ofiarowania i skaza skąpstwa nawiedza je i zakorzenia się w ich umysłach”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Gdyby tylko stworzenia wiedziały -
\n Tak rzekł Wielki Mędrzec -
\n O jakim wielkim owocu
\n Jest rezultat dzielenia się
\n Z zadowolonym umysłem
\n Z usuniętą skazą skąpstwa,
\n Odpowiednio by dawały szlachetnym
\n Czyniącym to co dane owocnym. 
\n Po daniu dużej ilości jedzenia jako podarunku
\n Tym, którzy godni są podarunków,
\n Dawcy idą do nieba
\n Po rozstaniu z ludzkim światem. 
\n Po odejściu do nieba radują się,
\n I cieszą się tam przyjemnościami,
\n Niesamolubni doświadczają rezultatu
\n Szczodrego dzielenia się z innymi.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

27. Utrzymanie przy istnieniu przyjazności
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi jakiekolwiek są rodzaje światowych zasług, wszystkie one nie są warte jednej szesnastej wyzwolenia serca przez przyjazność, w świetlistości i promieniowaniu i lśnieniu, wyzwolenie serca przez przyjazność znacznie je przewyższa. Tak jak jakiekolwiek jest światło gwiazd, wszelkie one nie jest warte jednej szesnastej światła księżyca, w świetlistości i promieniowaniu i lśnieniu światło księżyca znacznie je przewyższa, tak jak w ostatnim miesiącu deszczów, jesienią gdy niebo jest czyste, słońce wznoszące się na niebiosach eliminuje wszelką ciemność z nieba swą świetlistością i promieniowaniem i lśnieniem i tak jak gdy noc zamienia się w świt, poranna gwiazda świeci i promieniuje i lśni, tak też jakiekolwiek są rodzaje światowych zasług, wszystkie one nie są warte jednej szesnastej wyzwolenia serca przez przyjazność w świetlistości i promieniowaniu i lśnieniu, wyzwolenie serca przez przyjazność znacznie je przewyższa”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Dla tego kto uważnie utrzymuje przy istnieniu
\n Bezgraniczną przyjazność
\n Widzącego zakończenie esencji istnienia
\n Pęta się zużywają.

Jeżeli z niezdeprawowanym umysłem
\n Przenika tylko jedno stworzenie
\n Przyjaznymi myślami
\n Tworzy przez to pewną zasługę.

Ale szlachetny generuje
\n Olbrzymie zasługi
\n Mając współczujący umysł
\n Wobec wszystkich żywych stworzeń.

Królewscy jasnowidze, którzy podbili
\n Ziemię tłoczną ludźmi
\n Wędrują dokonując ofiar,
\n Ofiary z konia, ludzkiej ofiary,
\n Wodnych rytuałów, ofiary somy
\n I to nazywają „Niezakłóconym”.

Ale ci nie dzielą nawet szesnastej części
\n Dobrze kultywowanego umysłu miłości,
\n Tak jak gwiazdy są zaciemniane
\n Przez radiację księżyca.

Ten kto nie zabija
\n Ani nie powoduje by inni zabijali,
\n Kto nie zwycięża
\n Ani nie powoduje by inni zwyciężali,
\n Uprzejmy wobec wszystkich stworzeń -
\n Nie ma wroga w nikim.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n


\n

Sekcja Dwójek


\n

28. Życie w niewygodzie

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, posiadając dwie rzeczy mnich żyje w niewygodzie tutaj i teraz, biorąc na siebie utrapienie, kłopot, i stres, i gdy rozpada się ciało po śmierci, zła destynacja może być oczekiwana. Jakie dwie? Nie strzeże bram zmysłowych i jest nieumiarkowany w jedzeniu. Te dwie rzeczy, gdy mnich je posiada, to żyje on w niewygodzie tutaj i teraz, biorąc na siebie utrapienie, kłopot, i stres, i gdy rozpada się ciało, po śmierci, zła destynacja może być oczekiwana”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Oko, ucho, nos, język,
\n Ciało i tak samo umysł -
\n Mnich który pozostawia te bramy
\n Niestrzeżonymi tutaj,

Nieumiarkowany w jedzeniu,
\n Z niekontrolowanymi zmysłami,
\n Doświadcza cierpienia
\n Zarówno cielesnego jak i mentalnego.

Będąc męczonym przez ciało,
\n I męczonym przez umysł,
\n Taki ktoś żyje w niewygodzie
\n Zarówno dniem jak i nocą.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

29. Życie w wygodzie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, posiadając dwie rzeczy mnich żyje wygodnie tutaj i teraz, nie biorąc na siebie utrapienia, kłopotu, i stresu, i gdy rozpada się ciało po śmierci, dobra destynacja może być oczekiwana. Jakie dwie? Strzeże bram zmysłowych i jest umiarkowany w jedzeniu. Te dwie rzeczy, gdy mnich je posiada, żyje on wygodnie tutaj i teraz, nie biorąc na siebie utrapienia, kłopotu, i stresu, i gdy rozpada się ciało, po śmierci, dobra destynacja może być oczekiwana. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany”. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Oko, ucho, nos, język,
\n Ciało i tak samo umysł -
\n Mnich który ma te bramy
\n Strzeżone tutaj,

Umiarkowany w jedzeniu,
\n Z kontrolowanymi zmysłami,
\n Doświadcza szczęścia
\n Zarówno cielesnego jak i mentalnego.

Nie będąc męczonym przez ciało,
\n I nie będąc męczonym przez umysł,
\n Taki ktoś żyje wygodnie
\n Zarówno dniem jak i nocą.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

30. Wyrzuty sumienia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi są dwie rzeczy powodujące wyrzuty sumienia. Jakie dwie? Tu ktoś nie uczynił tego co dobre, nie uczynił tego co korzystne, nie uczynił tego co pożyteczne, ale wykonał złe, okrutne, niesprawiedliwe czyny. Ma wyrzuty sumienia gdy myśli: 'Nie uczyniłem tego co dobre', Ma wyrzuty sumienia gdy myśli: 'Uczyniłem zło'. Te, mnisi, są dwie rzeczy powodujące wyrzuty sumienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Niewłaściwie postępując
\n Ciałem i mową,
\n Niewłaściwie postępując umysłem,
\n I jakkolwiek inaczej
\n Rozpoznaje błąd -

Nie wykonawszy dobrych czynów,
\n I wykonawszy wiele z tego co złe -
\n Kiedy jego ciało się rozpada
\n Ten głupiec odradza się w piekle.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

31. Brak wyrzutów sumienia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi są dwie rzeczy powodujące brak wyrzutów sumienia. Jakie dwie? Tu ktoś uczynił to co dobre, uczynił to co korzystne, uczynił to co pożyteczne, i nie wykonał złych, okrutnych, niesprawiedliwych czynów. Nie ma wyrzutów sumienia gdy myśli: 'Uczyniłem to co dobre', Nie ma wyrzutów sumienia gdy myśli: 'Nie uczyniłem zła'. Te, mnisi, są dwie rzeczy nie powodujące wyrzutów sumienia". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Porzuciwszy błędne postępowanie
\n Ciałem i mową,
\n Niewłaściwie postępowanie umysłem,
\n I jakkolwiek inne
\n Rozpoznaje błąd -

Nie wykonawszy złych czynów,
\n I wykonawszy wiele z tego co dobre -
\n Kiedy jego ciało się rozpada
\n Ten mądry człowiek odradza się w niebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

32. Zachowanie -1
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, posiadając dwie rzeczy, osoba, tak jakby była doprowadzona, znajduje się w piekle. Jakie dwie rzeczy? Złe zachowanie i zły pogląd. Te są dwie rzeczy, posiadając które, osoba, tak jakby była doprowadzona, znajduje się w piekle”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Jeżeli osoba posiada dwie rzeczy -
\n Złe zachowanie i zły pogląd -
\n Gdy jej ciało się rozpada
\n Ten głupiec odradza się w piekle.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

33. Zachowanie - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, posiadając dwie rzeczy, osoba, tak jakby była doprowadzona, znajduje się w niebie. Jakie dwie rzeczy? Dobre zachowanie i dobry pogląd. Te są dwie rzeczy, posiadając które, osoba, tak jakby była doprowadzona, znajduje się w niebie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Jeżeli osoba posiada dwie rzeczy -
\n Dobre zachowanie i dobry pogląd -
\n Gdy jej ciało się rozpada
\n Ten mądry człowiek odradza się w niebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

34. Gorliwość   

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, mnich który jest bez gorliwości i bez obawy przed złym działaniem, jest niezdolny do osiągnięcia przebudzenia, niezdolny do osiągnięcia wygaszenia, niezdolny do osiągnięcia najwyższego bezpieczeństwa od niewoli. Ale mnich, który jest gorliwy i obawia się złego działania, jest zdolny do osiągnięcia przebudzenia, zdolny do osiągnięcia wygaszenia, zdolny do osiągnięcia najwyższego bezpieczeństwa od niewoli”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ten kto nie jest gorliwy a lekkomyślny,
\n Leniwy, i z małą energią,
\n Opanowany przez letarg i senność,
\n Bezwstydny i bez szacunku -
\n Taki mnich nie może osiągnąć
\n Najwyższego przebudzenia.

Ale uważny mistrz medytacji
\n Gorliwy, sumienny, i pilny,
\n Zniszczywszy pęta narodzin i starości,
\n Dotyka tutaj i teraz,
\n Najwyższego przebudzenia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

 

 35. Nie zwodząc -1  

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, tego świętego życia nie żyje się w celu zwodzenia ludzi, w celu przypochlebiania się ludziom, w celu korzystania z zysku, honoru, i sławy, nie z ideą: 'Niech ludzie znają mnie takim'. To święte życie, mnisi, żyje się dla powściągliwości i porzucenia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Zrealizowany nauczał świętego życia
\n Nie bazującego na tradycji,
\n Dla wiedzy i zrozumienia,
\n Prowadzącego i wtapiającego się w wygaszenie.

To jest ścieżka przemierzana przez wielkich,
\n Którą kroczą wzniośli mędrcy.
\n Ci którzy obierają ten kierunek,
\n Tak jak nauczał tego Przebudzony,

Uważając na instrukcje Nauczyciela
\n Osiągną zakończenie cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

36. Nie zwodząc - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, tego świętego życia nie żyje się w celu zwodzenia ludzi, w celu przypochlebiania się ludziom, w celu korzystania z zysku, honoru, i sławy, nie z ideą: 'Niech ludzie znają mnie takim'. To święte życie, mnisi, żyje się dla bezpośredniej wiedzy i zrozumienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Zrealizowany nauczał świętego życia
\n Nie bazującego na tradycji,
\n Dla wiedzy i zrozumienia,
\n Prowadzącego i wtapiającego się w wygaszenie.

To jest ścieżka przemierzana przez wielkich,
\n Którą kroczą wzniośli mędrcy.
\n Ci którzy obierają ten kierunek,
\n Tak jak nauczał tego Przebudzony,

Uważając na instrukcje Nauczyciela
\n Osiągną zakończenie cierpienia. 

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

37. Swoboda
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, posiadając dwie rzeczy mnich żyje tutaj i teraz swobodnie, zadowolony, i jest odpowiednio przygotowany do wyczerpania skaz. Jakie to są te dwie rzeczy? Bycie poruszonym przez potrzebę pilności przy okazjach do pilności, i bycie poruszonym przez czynienie odpowiedniego wysiłku. Takie, mnisi, są te dwie rzeczy, posiadając które mnich żyje tutaj i teraz swobodnie, zadowolony, i jest odpowiednio przygotowany do wyczerpania skaz”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Mądra osoba, powinna być pilnie poruszona
\n Przy okazjach, które wymagają pilności;
\n Jako pilny, wnikliwy mnich
\n Powinien dociekać ze zrozumieniem.

Żyjący pilnie w ten sposób,
\n Spokojnego prowadzenia się, nie dumny,
\n Praktykujący spokój umysłu,
\n Może osiągnąć wyczerpanie cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

38. Często pojawiające się myśli
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są dwie myśli które często pojawiają się Tathagacie, Arahatowi, W Pełni Przebudzonemu: myśl o bezpieczeństwie i myśl o odosobnieniu. Tathagata, mnisi, jest tym kto rozmiłowuje się i cieszy nie-złą wolą. Tak jak Tathagata rozmiłowuje się i cieszy się nie-złą wolą, ta myśl często pojawia się u niego: 'Przez to zachowanie nie gnębię nikogo ani słabego ani mocnego'. Tathagata, mnisi, jest tym, kto rozmiłowuje się i cieszy się odosobnieniem. Tak jak Tathagata rozmiłowuje się i cieszy się odosobnieniem, ta myśl często pojawia się u niego: 'Co niekorzystne, zostało porzucone'. Zatem mnisi, powiadam wam, wy także powinniście rozmiłować się i cieszyć się nie-złą wolą. Gdy tak będziecie żyli, ta myśl często się wam pojawi: „Przez to zachowanie, nie gnębimy nikogo, ani słabego ani mocnego'. Mnisi, wy także powinniście rozmiłować się i cieszyć się odosobnieniem. Gdy tak będziecie żyli, ta myśl często się wam pojawi: 'Co jest niekorzystne, co nie zostało porzucone? Co porzuciliśmy?'” To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Dwie myśli się pojawiają,
\n Tathagacie, Przebudzonemu
\n Który wytrzymał to co nie do wytrzymania:
\n Bezpieczeństwo było pierwszą myślą wypowiedzianą przez niego.
\n Odosobnienie było drugą, którą oznajmił.
\n Rozpraszacz ciemności, wyszedłszy poza,
\n Wielki mędrzec dostąpił osiągnięcia
\n Stając się mistrzem, wolnym od skaz,
\n Przekroczywszy całkowicie,
\n Uwolniony przez wyczerpanie pragnienia,
\n Mędrzec ten nosi ostatnie ciało,
\n I pozostawiwszy w tyle Marę, powiadam,
\n Wyszedł poza rozkład.

Jak stojący na górskim szczycie
\n Mógłby widzieć dookoła wszystkich ludzi w dole,
\n Niezmiernie mądry, wszystkowidzący, znający
\n Poglądy ludzi w świecie.
\n Bez żalu spogląda w dół,
\n Na tych ciągle pogrążonych w żalu,
\n Pokonanych przez narodziny i śmierć.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

39. Nauki Dhammy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Są mnisi dwa sukcesyjne nauczania Dhammy, Tathagaty, Arahata, W Pełni Przebudzonego. Jakie dwa? 'Widzieć zło jako zło' – to pierwsze nauczanie Dhammy. 'Po zobaczeniu zła jako zła, pozbycie się jego, oderwanie się od niego, uwolnienie się od niego' – to drugie nauczanie Dhammy. Takie mnisi są dwa sukcesyjne nauczania Dhammy Tathagaty, Arahata, W Pełni Przebudzonego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Odnośnie uporządkowanych słów, które wypowiedział,
\n Tathagata, Przebudzony,
\n Współczujący dla wszystkich istot,
\n Głosiciel dwóch rzeczy:

'Widzieć co jest złe' w nas
\n Drugie 'Oderwać się od tego'.
\n Z umysłem oderwanym od zła
\n Uczynisz koniec cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

40. Wiedza
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Ignorancja, mnisi, poprzedza i wiedzie do niekorzystnych rzeczy, bezwstyd i brak obawy przed złym działaniem podążają za nią. Wiedza, mnisi, poprzedza i wiedzie do korzystnych rzeczy, i wstyd i obawa przed błędnym działaniem podążają za nią”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Jakiekolwiek są tu złe destynacje
\n W tym i przyszłym świecie,
\n Wszystkie są zakorzenione w ignorancji,
\n Utworzone przez pożądanie i chciwość.

Ponieważ ten o złych pragnieniach
\n Jest bezwstydny i bez szacunku,
\n Wynika z tego zło
\n I idzie do bolesnego stanu.

Przez pozbycie się pożądania i chciwości,
\n Jak również ignorancji
\n Mnich wzbudza wiedzę
\n I porzuca złe destynacje.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

41. Pozbawiony wiedzy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, te stworzenia są ubogie, które są pozbawione szlachetnej mądrości. Żyją w niewygodzie nawet tutaj i teraz, żyją strapione, zakłopotane, i w stresie, a gdy rozpada się ciało przy śmierci, zła destynacja jest oczekiwana. Te stworzenia nie są ubogie, które nie są pozbawione szlachetnej mądrości. Żyją wygodnie nawet tutaj i teraz, żyją niestrapione, niezakłopotane, i bez stresu, a gdy rozpada się ciało przy śmierci, dobra destynacja jest oczekiwana”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Zobacz świat z jego bogami,
\n Pozbawiony mądrości,
\n Ustanowiony na imieniu-i-materii,
\n Wyobrażając sobie to jako prawdę.

Zrozumienie wiodące do wglądu,
\n Jest najlepszą rzeczą na świecie;
\n Przeto całkowicie rozumie
\n Zakończenie narodzin i istnienia.

Bogowie i ludzie utrzymują jako drogich
\n Tych przebudzonych, zawsze uważnych,
\n Posiadających radosną wiedzę,
\n Noszących swe ostatnie ciała.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

42. Jaśni Protektorzy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, te dwie jasne zasady strzegą świata. Jakie dwie? Wstyd i obawa przed błędnym działaniem. Jeżeliby, mnisi, te dwie jasne zasady nie strzegły świata, nie dałoby się dostrzec szacunku dla matki czy ciotecznej matki, czy żony wuja, czy żony nauczyciela, czy żon innych honorowanych osób, i świat popadłby w promiskuizm, tak jak to jest u kóz, owiec, kurczaków, świń, psów i szakali. Ale ponieważ te dwie jasne zasady strzegą świat, da się dostrzec szacunek dla matki czy ciotecznej matki, czy żony wuja, czy żony nauczyciela, czy żon innych honorowanych osób”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ci u których wstyd i obawa przed błędnym
\n Nie zawsze są obecne
\n Odeszli od jasnego korzenia
\n I są wiedzeni z powrotem ku narodzinom i śmierci.

Ale ci u których wstyd i obawa przed błędnym
\n Stale są obecne,
\n Spokojni, dojrzali w świętym życiu,
\n Doprowadzą do końca odnawienie istnienia. 

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

43. Nie zrodzone
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Jest nie-zrodzone, nie-powstałe, nie-uczynione, nie-determinowane bo gdyby mnisi, nie było tego nie-zrodzonego, nie-powstałego, nie-uczynionego, nie-determinowanego ucieczka tutaj dla tego kto zrodzony, powstały, uczyniony, determinowany, byłaby nie do poznania. Ale skoro jest nie-zrodzone, nie-powstałe, nie-uczynione, nie-determinowane jest zatem i opisana ucieczka dla tego kto zrodzony, powstały, uczyniony i determinowany”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Zrodzone, doszłe do bycia, wytworzone,
\n Uczynione, determinowane, przemijające,
\n Połączone ze starością i śmiercią,
\n Gniazdo choroby, rozpadające się.
\n Wyprowadzone z pokarmu i sznura pragnienia -
\n Nie godzi tym się cieszyć.

Ucieczka z tego, spokojna,
\n Ponad rozumowaniem, trwała,
\n Nie-zrodzona, niestworzona,
\n Wolny stan, pusty od skaz
\n Wstrzymanie rzeczy połączonych z cierpieniem,
\n Uspokojenie determinowanego – błogość.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

44. Dwa Elementy Wygaszenia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Są dwa elementy wygaszenia. Jakie dwa? Jest element wygaszenia z pozostałym rezultatem przeszłego utrzymywania i element wygaszenia bez pozostałego rezultatu przeszłego utrzymywania. Czym jest element wygaszenia z rezultatem przeszłego utrzymywania? Tu mnich jest arahatem ze zniszczonymi skazami, który przeżył święte życie, uczynił co trzeba było uczynić, odłożył brzemię, osiągnął najwyższy cel, zniszczył więzy istnienia i który jest całkowicie wyzwolony przez finałową wiedzę. Jego pięć funkcji zmysłowych pozostaje i z uwagi na ich obecność ciągle będzie się stykał z miłym i niemiłym, ciągle doświadczał przyjemności i bólu. To wyczerpanie pożądania, nienawiści, i złudzenia w nim jest nazywane wygaszeniem z pozostałym rezultatem przeszłego utrzymywania. A czym jest element wygaszenia bez rezultatu przeszłego utrzymywania? Tu mnich jest arahatem, który przeżył święte życie, uczynił co trzeba było uczynić, odłożył brzemię, osiągnął najwyższy cel, zniszczył więzy istnienia i który jest całkowicie wyzwolony przez finałową wiedzę. Wszystko w nim co odczuwane, gdyż nie rozmiłowuje się w tym, stanie się chłodne tu w tym życiu, to jest nazywane elementem wygaszeniem bez pozostałego rezultatu przeszłego utrzymywania”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Te dwa elementy wygaszenia zostały poznane
\n Przez widzącego, stabilnego i nieprzywiązanego:
\n Jeden jest elementem widzianym tutaj i teraz
\n Z pozostałością, lecz ze sznurem do istnienia zniszczonym;
\n Drugi, bez pozostałości w przyszłości
\n Jest tym gdzie wszystkie rodzaje istnienia całkowicie zanikają.

Zrozumiawszy niedeterminowany stan,
\n Zrealizowany przez umysł z sznurem do istnienia zniszczonym,
\n Osiągnęli esencję Dhammy.
\n Rozmiłowując się w wyczerpaniu pragnienia
\n Ci stabilni porzucili wszelkie istnienie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

45. Życie w odosobnieniu
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, żyjcie ciesząc się odosobnieniem, żyjcie rozmiłowując się w odosobnieniu, angażujcie się w praktykowanie wewnętrznego spokoju, nie zaniedbujcie medytacji, posiadajcie wgląd, i odwiedzajcie puste chatki. Jeżeli będziecie żyć ciesząc się odosobnieniem, żyć rozmiłowując się w odosobnieniu, angażując się w praktykowanie wewnętrznego spokoju, nie zaniedbując medytacji, posiadając wgląd, i odwiedzając puste chatki, jeden z dwóch owoców może być oczekiwany: finałowa wiedza tutaj i teraz, lub przy pozostaniu pewnych skalań, stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ci o spokojnym umyśle, przenikliwi,
\n Uważni, oddani medytacji,
\n Jasno widzący rzeczy właściwie
\n I nie tęskniący za zmysłowymi przyjemnościami.

Ci spokojni, rozmiłowani w pilności,
\n Obawiający się zaniedbania,
\n Są niezdolni do zejścia na manowce
\n I są blisko wygaszenia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

46. Korzyści treningu
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, żyjcie tak aby zrealizować korzyści treningu, osiągnięcia wyższego zrozumienia, esencji wyzwolenia, i kontrolowanej uważności. Mnisi, jeżeli będziecie żyli tak aby zrealizować korzyści treningu, osiągnięcia wyższego zrozumienia, esencji wyzwolenia, i kontrolowanej uważności, jeden z dwóch owoców może być oczekiwany, finałowa wiedza tutaj i teraz lub, przy pozostaniu pewnych skalań, stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:  

Ten kto spełniony w treningu,
\n Niezdolny do zejścia na manowce,
\n Osiągnąwszy wyższe zrozumienie,
\n Jasno widzący koniec narodzin -
\n Ten mędrzec nosi swe ostatnie ciało,
\n I pozostawiwszy z tyłu wyobrażenie,
\n Powiadam, że wyszedł poza śmierć.

Zatem zawsze rozmiłowany w medytacji,
\n Skoncentrowany, ze wzmożoną energią,
\n Widzący koniec narodzin, mnisi,
\n Zwycięzca Mary i jego świty,
\n Wyszedł poza wszelkie narodziny i śmierć.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

47. Czujność
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, mnich powinien być czujny, powinien żyć uważnie, jasno postrzegając, skoncentrowany, szczęśliwy i spokojny i powinien znać kiedy jest odpowiedni czas by kultywować te rzeczy, które są korzystne. Mnisi, dla mnicha który jest czujny i żyje w ten sposób, jeden z dwóch owoców może być oczekiwany, finałowa wiedza tutaj i teraz lub, przy pozostaniu pewnych skalań, stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ludzie czujni posłuchajcie tego:
\n Przebudzicie się, wy którzy śpicie!
\n Czujność jest lepsza niż sen:
\n Nie ma lęku dla czujnego.

Ten kto jest czujny i uważny,
\n Jasno postrzegający i skoncentrowany,
\n Radosny i spokojny w swych myślach, 
\n Przez odpowiednie badanie Dhammy,
\n Ze zjednoczonym umysłem, na czas
\n Zakończy ciemność ignorancji.

Zatem poświęcaj się czujności,
\n Pilny, przenikliwy, medytujący mnichu.
\n Po zniszczeniu pęt narodzin i śmierci,
\n Możesz tutaj i teraz osiągnąć,
\n Przebudzenie co najwyższe.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

48. Stan Żałości
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ci dwaj pójdą do stanu żałości, do piekła, przez niezrezygnowanie z takiego zachowania. Jacy dwaj? Jeden, który podczas gdy nie żyje świętego życia, udaje, że jest tym kto żyje święte życie, i jeden, który fałszywie oskarża innego, kto żyje święte życie w zupełnej czystości o nie życie go w ten sposób. Ci dwaj pójdą do stanu żałości, do piekła, przez nie zrezygnowanie z takiego zachowania jak to”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Fałszywy oskarżyciel idzie do piekła
\n Jak również ten który zaprzecza czynom, które wykonał;
\n Ale ci się potem zrównują,
\n Osoby o nieszlachetnych działaniach w przyszłym świecie.

Wielu co zwodzą, nosi żółtą szatę
\n Choć o złej naturze
\n Z uwagi na swe złe czyny, ci źli odradzają się w piekle.
\n Znacznie lepiej dla niego połknąć
\n Rozgrzaną żelazną kulę
\n Niż by ten niemoralny i niekontrolowany
\n Jadł ofiarowane mnichom jedzenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

49. Pochwyceni przez poglądy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam:  Mnisi, są dwa rodzaje poglądów i kiedy bogowie i ludzie się ich trzymają pewni grzęzną a pewni idą za daleko, to tylko ci z wglądem widzą. A jak niektórzy grzęzną? Bogowie i ludzie kochają istnienie, rozmiłowują się w istnieniu, cieszą się istnieniem, kiedy jest im wykładana Dhamma o wstrzymaniu istnienia, ich serca nie pokładają w niej zaufania, nie stają się stabilne i zdecydowane. I tak niektórzy grzęzną. A jak pewni idą za daleko? Niektórzy są zawstydzeni, upokorzeni i zdegustowani tym samym istnieniem i patrzą w przód ku nie-istnieniu w ten sposób: „Panowie, po rozpadzie ciała te „ja” jest ucięte, anihilowane i po śmierci nie istnieje, to najspokojniejsze, to najwyższy cel, to jest rzeczywistość”, i tak niektórzy idą za daleko. A jak widzą ci z wglądem? Tu mnich widzi cokolwiek doszło do istnienia jako doszłe do istnienia. Widząc w ten sposób wszedł on na drogę do beznamiętności w stosunku do tego, drogę do zaniku i wstrzymania pożądania tego. Tak widzi ten z wglądem”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Po zobaczeniu tego co doszło do istnienia
\n Jako doszłe do istnienia,
\n Wychodząc poza to co doszłe do istnienia,
\n Są wyzwoleni zgodnie z prawdą
\n Przez wyczerpanie pragnienia istnienia.

Kiedy mnich w pełni zrozumiał
\n To co doszłe do istnienia jako takie,
\n Wolny od pragnienia bycia tym lub tamtym,
\n Przez wyczerpanie tego co doszło do istnienia
\n Nie dochodzi więcej do odnowy istnienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

Sekcja Trójek


\n

50. Korzenie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy korzenie niekorzystnego. Jakie trzy? Niekorzystny korzeń chciwości, niekorzystny korzeń nienawiści i niekorzystny korzeń złudzenia. Takie są te trzy korzenie niekorzystnego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Chciwość i nienawiść i złudzenie,
\n Krzywdzą człowieka o złym umyśle
\n Tak jak jego własny owoc niszczy drzewo bambusa.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

51. Elementy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy elementy. Jakie trzy? Element materialny, element niematerialny, i element wstrzymania. Takie są te trzy elementy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 

Przez pełne zrozumienie materialnego elementu
\n Nie utykając w niematerialnym,
\n Są wyzwoleni przez wstrzymanie
\n Pozostawiwszy za sobą śmierć.

Skontaktowawszy osobiście
\n Nieśmiertelny element wolny od esencji istnienia,
\n Zrealizowawszy uwolnienie od esencji istnienia
\n Jego skazy odeszły.
\n W Pełni Przebudzony proklamuje
\n Stan bez żałości, pusty od splamień.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

52. Uczucia -1
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy uczucia. Jakie trzy? Przyjemne uczucie, bolesne uczucie, ani-przyjemne-ani-bolesne uczucie. Takie są te trzy uczucia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Uczeń Buddy
\n Skoncentrowany, jasno postrzegający
\n I uważny, zna uczucia
\n I powstanie uczuć,
\n Gdzie zanikają i ścieżkę
\n Która prowadzi do ich pełnego wstrzymania.
\n Ze wstrzymaniem uczuć u mnicha,
\n Wolny od pragnienia osiągnie wygaszenie. 

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

53. Uczucia - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy uczucia. Jakie trzy? Przyjemne uczucie, bolesne uczucie, ani-przyjemne-ani-bolesne uczucie. Przyjemne uczucie, mnisi, powinno być widziane jako cierpienie, bolesne uczucie powinno być widziane jako strzała, ani-przyjemne-ani-bolesne-uczucie powinno być widziane jako nietrwałe. Kiedy mnich zobaczył te trzy uczucia w ten sposób, mówi się o nim, że jest szlachetnym który widzi właściwie. Odciął pragnienie, zniszczył pęta i przez pełne zrozumienie wyobrażenia, zakończył cierpienie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Widzi przyjemność jako cierpienie
\n I widzi ból jako strzałę.
\n Widzi jako nietrwałe spokojne uczucie
\n Które nie jest ani przyjemne ani bolesne.

Taki mnich, który widzi właściwie
\n Jest przez to dobrze wyzwolony.
\n Spełniony w wiedzy, spokojny,
\n Ten mędrzec pokonał wszystkie więzy.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

54. Poszukiwanie -1
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są tu te trzy rodzaje poszukiwania. Jakie trzy? Poszukiwanie zmysłowej gratyfikacji, poszukiwanie istnienia, i poszukiwanie świętego życia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Uczeń Buddy
\n Skoncentrowany, jasno postrzegający
\n I uważny, zna poszukiwania
\n I źródło poszukiwań,
\n Gdzie zanikają i ścieżkę
\n Która prowadzi do pełnego wstrzymania.
\n Ze wstrzymaniem poszukiwań mnich
\n Bez pragnienia osiąga wygaszenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

55. Poszukiwanie - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są tu te trzy rodzaje poszukiwania. Jakie trzy? Poszukiwanie zmysłowej gratyfikacji, poszukiwanie istnienia, i poszukiwanie świętego życia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Zmysłowe poszukiwanie, poszukiwanie istnienia,
\n Poszukiwanie świetnego życia u tego
\n Kto opiera się na poglądzie
\n I trzyma się go ściśle jak prawdy -
\n Oparte są na skalaniach.

Dla w pełni beznamiętnego mnicha
\n Uwolnionego przez wyczerpanie pragnienia,
\n Poszukiwania zostały zaprzestane
\n I wykorzenione stanowisko dla poglądów.
\n Ze wstrzymaniem poszukiwań mnich
\n Jest wolny od pożądania i wątpliwości.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

56. Skazy -1
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są trzy rodzaje skaz. Jakie trzy? Skaza zmysłowego pożądania, skaza istnienia, i skaza ignorancji. Te są trzy skazy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Uczeń Buddy
\n Skoncentrowany, jasno postrzegający
\n I uważny, znający skazy
\n I powstanie skaz
\n Gdzie zanikają i ścieżkę
\n Która prowadzi do ich pełnego wstrzymania.
\n Ze wstrzymaniem skaz mnich
\n Bez pragnienia, osiąga wygaszenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

57. Skazy - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: "Mnisi, są trzy rodzaje skaz. Jakie trzy? Skaza zmysłowego pożądania, skaza istnienia, i skaza ignorancji. Te są trzy skazy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Dla tego u kogo skaza pożądania
\n Zmysłowych przyjemności została zniszczona,
\n Kto wyeliminował ignorancję
\n I wyczerpał skazę istnienia -
\n Taki jest uwolniony przez nie-utrzymywanie.
\n Zwyciężywszy Marę Złego i jego świtę,
\n Nosi swe ostatnie ciało.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

58. Pragnienie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy pragnienia. Jakie trzy? Pragnienie zmysłowych przyjemności, pragnienie istnienia, pragnienie nie-istnienia. Takie są te trzy pragnienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ci spętani więzami pragnienia,
\n Których umysły rozmiłowują się w byciu tym czy tamtym,
\n Których umysły są w niewoli Mary
\n Którzy nie cieszą się bezpieczeństwem od niewoli,
\n Takie stworzenia kontynuują samsarę
\n Idąc od narodzin ku śmierci.

Ale ci co porzucili pragnienie,
\n Wolni od pragnienia bycia tym czy tamtym,
\n Osiągnąwszy wyczerpanie skaz,
\n Choć w świecie, wyszli poza.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

59. Obszar Mary
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, będąc w posiadaniu trzech rzeczy, mnich wyszedł poza obszar Mary i świeci jak słońce. Jakie trzy? Tu mnich jest w posiadaniu agregatu moralności adepta, agregatu koncentracji adepta, agregatu zrozumienia adepta. Takie są trzy rzeczy będąc w posiadaniu których mnich wyszedł poza obszar Mary i świeci jak słońce”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Moralność, koncentracja, i zrozumienie -
\n Ten u kogo są one w pełni rozwinięte,
\n Przechodząc poza królestwem Mary,
\n Świeci wokół jak słońce.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

60. Podstawy pod czynienie zasług
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: "Mnisi, są te trzy podstawy pod czynienie zasług. Jakie trzy? Podstawa pod czynienie zasługi polegająca na dawaniu, podstawa pod czynienie zasługi polegająca na moralności, i podstawa pod czynienie zasługi polegająca na utrzymaniu przy istnieniu (medytacji). Takie są te trzy podstawy pod czynienie zasług”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Powinien się ćwiczyć w czynach zasługi
\n Które przynoszą długotrwałe szczęście:
\n Szczodrość, zrównoważone życie,
\n Utrzymywanie przy istnieniu przyjaznego umysłu.
\n Przez kultywowanie tych trzech rzeczy,
\n Czyny przynoszą szczęście,
\n Mądry człowiek odradza się w błogości
\n W niekłopotliwym, szczęśliwym świecie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

61. Oczy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy rodzaje oczu. Jakie trzy? Oko cielesne, oko boskie, i oko zrozumienia. Takie, mnisi, są te trzy rodzaje oczu”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Cielesne oko, boskie oko,
\n I niezrównane oko zrozumienia -
\n Te troje oczu zostało opisane
\n Przez Buddę, najwyższego wśród ludzi.
\n Powstanie cielesnego oka
\n Jest ścieżką do boskiego oka,
\n Ale niezrównane oko zrozumienia
\n Jest tym z którego powstaje wiedza.
\n Przez osiągnięcie takiego oka
\n Jest się uwolnionym od wszelkiego cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

62. Zdolności
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy zdolności. Jakie trzy? Zdolność pewności: 'Dojdę do poznania tego co jeszcze nie jest poznane'; zdolność finałowej wiedzy; i zdolność tego który poznał finałową wiedzą. Takie, mnisi, są te trzy zdolności”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Dla mnicha w treningu
\n Będącego w zgodzie z bezpośrednią ścieżką,
\n Wpierw powstaje wiedza o wstrzymaniu,
\n A finałowa wiedza bezpośrednio za tym podąża.

Uwolniony przez finałową wiedzę,
\n Przez zniszczenie więzów istnienia
\n Pogodny ma pewność:
\n 'Niezachwiane jest moje wyzwolenie'.

Zaopatrzony w tą zdolność
\n Spokojny rozmiłowuje się w spokojnym stanie.
\n Zwyciężywszy Marę i jego wierzchowca,
\n Nosi swe ostatnie ciało.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

63. Czas
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy czasy. Jakie trzy? Czas przeszły, czas przyszły, czas teraźniejszy. Takie, mnisi, są te trzy czasy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 

Postrzegając to co może być wyrażone przez koncepcje,
\n Istoty opierają się na tym co jest wyrażone.
\n Nie całkiem rozumiejąc wyrażone,
\n Wchodzą w sidła śmierci.
\n Ale przez całkowite zrozumienie tego co jest wyrażone,
\n Człowiek nie pojmuje błędnie mówcy.
\n Jego umysł osiąga wolność,
\n Najwyższy stan spokoju.
\n Po zrozumieniu tego co jest wyrażone,
\n Spokojny cieszy się spokojnym stanem.
\n Stojąc w Dhammie, doskonały w wiedzy
\n Swobodnie używa koncepcji,
\n Ale już dłużej nie wchodzi w ich obręb.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

64. Złe zachowanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy rodzaje złego zachowania Jakie trzy? Złe zachowanie ciałem, złe zachowanie mową, złe zachowanie umysłem. Takie są te trzy rodzaje złego zachowania”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Podjęcie się złego zachowania
\n Ciałem, złego zachowania mową,
\n Złego zachowania umysłem, i jakiegokolwiek jeszcze
\n Jest rozpoznawane jako błąd -

Nie podjąwszy się dobrego czynu
\n I uczyniwszy wiele z tego co złe -  
\n Gdy jego ciało się rozpada
\n Głupiec odradza się w piekle.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

65. Dobre zachowanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy rodzaje dobrego zachowania Jakie trzy? Dobre zachowanie ciałem, dobre zachowanie mową, dobre zachowanie umysłem. Takie są te trzy rodzaje dobrego zachowania”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Porzucenie złego zachowania
\n Ciałem, złego zachowania mową,
\n Złego zachowania umysłem, i jakiegokolwiek jeszcze
\n Co jest rozpoznawane jako błędne -

Nie podjęcie się złego czynu
\n I uczynienie wiele z tego co dobre -  
\n Gdy jego ciało się rozpada
\n Ten mądry człowiek odradza się w niebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

66. Czystość
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy rodzaje czystości. Jakie trzy? Czystość ciała, czystość mowy, i czystość umysłu. Takie są te trzy rodzaje czystości”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:  
\n
\n

Cielesna czystość, czystość mowy,
\n Mentalna czystość i nieskazitelność -  
\n Czysty posiadający taką czystość
\n Jest nazywany tym kto porzucił wszystko.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

67. Doskonałość
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy rodzaje doskonałości. Jakie trzy? Doskonałość ciała, doskonałość mowy, doskonałość umysłu. Takie są te trzy doskonałości”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   
\n

Cieleśnie doskonały, doskonały w mowie,  
\n Mentalnie doskonały i nieskazitelny;  
\n Mędrzec posiadający taką doskonałość  
\n Nazywany jest oczyszczonym ze złego.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

68. Namiętność -1
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten u kogo namiętność nie jest porzucona, nienawiść nie jest porzucona, złudzenie nie jest porzucone, jest w niewoli Mary Złego; złapał się w pętlę Mary i jest na łasce Mary Złego. Mnisi, ten u kogo namiętność jest porzucona, nienawiść jest porzucona, złudzenie jest porzucone, jest uwolniony z niewoli Mary Złego; odrzucił pętlę Mary i nie jest na łasce Mary Złego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Ten kto zakończył przywiązanie
\n Wraz z nienawiścią i ignorancją
\n Jest nazywany wewnętrznie rozwiniętym.
\n Tatagata został najwyższym,
\n Przebudzonym, przekroczywszy wrogość i strach,
\n Tym kto porzucił wszystko.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

69. Namiętność - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, jakikolwiek mnich czy mniszka u którego namiętność nie jest porzucona, nienawiść nie jest porzucona, złudzenie nie jest porzucone, jest określany jako ten kto nie przekroczył oceanu z jego falami, kipielą, i wirami, z jego rekinami i demonami. Ale jakikolwiek mnich czy mniszka u którego namiętność jest porzucona, nienawiść jest porzucona, złudzenie jest porzucone, jest określany jako ten kto przekroczył ocean z jego falami, kipielą, i wirami, z jego rekinami i demonami – tym o którym jest powiedziane: 'Przekroczywszy, wyszedł poza, bramin stoi na suchym lądzie'”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Ten kto zakończył namiętność
\n Wraz z nienawiścią i ignorancją
\n Przekroczył ten ocean
\n Z jego rekinami i demonami,
\n Z jego budzącymi lęk falami,
\n Tak trudnymi do przebycia.

Pokonał każde uwiązanie
\n Pozostawił Śmierć z tyłu,
\n Stał się wolny od utrzymywania,
\n Opuścił cierpienie i odnowę istnienia.
\n Zniknął, nie może być opisany, powiadam,
\n Że zdezorientował Króla Śmierci.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

70. Błędny Pogląd
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, widziałem stworzenia które źle się zachowywały ciałem, mową, i umysłem, które lżyły szlachetnych, które miały błędny pogląd i podejmowały się różnych czynów z uwagi na ich błędny pogląd. Wraz z rozpadem ciała, po śmierci, te stworzenia odradzają się w nieszczęśliwym stanie, złej destynacji, zatraceniu, w piekle. Mówię to, mnisi, nie dowiedziawszy się od innego pustelnika czy bramina. To ponieważ sam poznałem to, zobaczyłem to, i zaobserwowałem to, to mówię: 'Mnisi, widziałem stworzenia które źle się zachowywały ciałem, mową, i umysłem, które lżyły szlachetnych, które miały błędny pogląd i podejmowały się różnych czynów z uwagi na ich błędny pogląd. Wraz z rozpadem ciała, po śmierci, te stworzenia odradzają się w nieszczęśliwym stanie, złej destynacji, zatraceniu, w piekle'”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Tutaj jednostka z
\n Błędnie ukierunkowanym umysłem
\n Wygłaszająca błędną mowę
\n I podejmująca się złych czynów,
\n O małej uczoności,
\n Czyniąca przewinę w tym krótkim życiu -
\n Przy rozpadzie ciała
\n Ten głupiec odradza się w piekle.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

71. Właściwy pogląd
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, widziałem stworzenia które dobrze się zachowywały ciałem, mową, i umysłem, które nie lżyły szlachetnych, które miały właściwy pogląd i podejmowały się różnych czynów z uwagi na ich właściwy pogląd. Wraz z rozpadem ciała, po śmierci, te stworzenia odradzają się w dobrej destynacji, w niebiańskim świecie. Mówię to, mnisi, nie dowiedziawszy się od innego pustelnika czy bramina. To ponieważ sam poznałem to, zobaczyłem to, i zaobserwowałem to, to mówię: 'Widziałem stworzenia które dobrze się zachowywały ciałem, mową, i umysłem, które nie lżyły szlachetnych, które miały właściwy pogląd i podejmowały się różnych czynów z uwagi na ich właściwy pogląd. Wraz z rozpadem ciała, po śmierci, te stworzenia odradzają się w dobrej destynacji, w niebiańskim świecie'”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:  

 
\n
Tutaj jednostka z  
\n Właściwie ukierunkowanym umysłem  
\n Wygłaszająca właściwie mowę 
\n I podejmująca się dobrych czynów, 
\n O dużej uczoności, 
\n Czyniąca zasługi w tym krótkim życiu - 
\n Przy rozpadzie ciała 
\n Ten mądry człowiek odradza się w niebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

72. Ucieczka
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy elementy ucieczki. Jakie trzy? Ucieczka od zmysłowych przyjemności, mianowicie wyrzeczenie; ucieczka od materialnej formy, mianowicie niematerialność; i ucieczka od czegokolwiek co doszło do istnienia, od czegokolwiek co determinowane i powstałe współzależnie, mianowicie wstrzymanie. Takie mnisi są te trzy elementy ucieczki”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:  

 
\n
Poznawszy ucieczkę od zmysłowych przyjemności 
\n I to co przekracza materialne formy, 
\n Ten energiczny jest zawsze pilny 
\n Osiągając uspokojenie wszystkich determinacji.  
\n
\n Taki mnich który widzi właściwie 
\n Jest przez to dobrze uwolniony. 
\n Spełniony w wiedzy, spokojny, 
\n Mędrzec który przekroczył wszystkie więzy.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

73. Bardziej Spokojne
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, niematerialne jest bardziej spokojne niż domena materialnej formy, i wstrzymanie jest bardziej spokojne niż niematerialne”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:  

 
\n
Te stworzenia które osiągają domenę materialnej formy 
\n I te ustanowione na niematerialnym, 
\n Jeżeli nie znają wstrzymania, 
\n Powracają do odnowy istnienia.  
\n
\n Ci którzy w pełni rozumieją materialne formy, 
\n Nie utykając w niematerialnym, 
\n Są uwolnieni przez wstrzymanie 
\n I pozostawili Śmierć daleko za sobą.  
\n
\n Skontaktowawszy osobiście 
\n Nieśmiertelny element wolny od esencji istnienia, 
\n Zrealizowawszy uwolnienie od esencji istnienia, 
\n Jego skazy odeszły, 
\n W Pełni Przebudzony proklamuje 
\n Stan bez żalu, pusty od splamień.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

74. Synowie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, te trzy rodzaje synów znajduje się istniejących w świecie. Jakie trzy? Nadrzędny rodzaj, podobny rodzaj, i podrzędny rodzaj. Mnisi, jaki jest nadrzędny rodzaj syna? W tym przypadku syn ma matkę i ojca którzy nie udali się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; którzy nie powstrzymują się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; którzy są niecnotliwi o złym zachowaniu. Ale syn jest tym który udał się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; który powstrzymuje się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; który jest cnotliwy o dobrym zachowaniu. To, mnisi, jest nadrzędny syn. A jaki mnisi jest podobny rodzaj syna? W tym przypadku syn ma matkę i ojca którzy udali się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; którzy powstrzymują się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; którzy są cnotliwi o dobrym zachowaniu. I syn również jest tym który udał się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; który powstrzymuje się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; który jest cnotliwy o dobrym zachowaniu. To mnisi jest podobny rodzaj syna. A jaki, mnisi, jest podrzędny rodzaj syna? W tym przypadku syn ma matkę i ojca którzy udali się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; którzy powstrzymują się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; którzy są cnotliwi o dobrym zachowaniu. Ale syn jest tym który nie udał się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; który nie powstrzymuje się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; który jest niecnotliwy o złym zachowaniu. Takie, mnisi są te trzy rodzaje synów istniejących w świecie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Mądrzy chcą syna
\n Który jest nadrzędny lub równy.
\n Nie chcą podrzędnego syna,
\n Tego co przynosi wstyd rodzinie,
\n

Ale takich synów w rodzinie
\n Którzy są żarliwymi świeckimi wyznawcami,
\n Celującymi w wierze i moralności,
\n Szczodrzy, nieskąpi,
\n Jaśniejący w towarzystwie  

\n
Jak księżyc uwolniony od chmur.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

75. Bezdeszczowa chmura
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy rodzaje osób istniejących w świecie. Jakie trzy? Jedna która jest jak bezdeszczowa chmura, jedna która pada lokalnie, i jedna która pada wszędzie. A jaka jest osoba, mnisi, która jest jak bezdeszczowa chmura? Tu pewna osoba nie jest dawcą dla nikogo; nie daje jedzenia, napojów, ubrań, pojazdów, girland, pachnideł, maści, łóżek, mieszkań i lamp dla pustelników i braminów, dla biednych, nędzarzy i będących w potrzebie. Ten rodzaj osoby jest jak bezdeszczowa chmura. A jaka jest osoba, mnisi, która poda lokalnie? Tu pewna osoba jest dawcą dla niektórych, ale już nie dla innych. Daje jedzenie, napoje, ubrania, pojazdy, girlandy, pachnidła, maści, łóżka, mieszkania i lampy dla pewnych biednych, nędzarzy i będących w potrzebie, ale nie dla innych. To jest rodzaj osoby która pada lokalnie. A jaka jest osoba, mnisi, która poda wszędzie? Tu pewna osoba daje wszystkim. Daje jedzenie, napoje, ubrania, pojazdy, girlandy, pachnidła, maści, łóżka, mieszkania i lampy dla wszystkich pustelników i braminów, dla biednych, nędzarzy i będących w potrzebie". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ani pustelnikom ani braminom
\n Ani biednym ani nędzarzom
\n Nie daje nic z magazynu
\n Jedzenia i napojów i dóbr
\n Ta pospolita osoba jest nazywana

\n "
Tym co jest jak bezdeszczowa chmura".
\n

Pewnym daje,
\n Pewnym oferuje jedzenie;
\n Tego mądrzy ludzie nazywają

\n "
Tym co pada lokalnie".
\n

Osoba sławna ze swej hojności,
\n Współczująca wszystkim istotom,
\n Rozprowadza jedzenie z zadowoleniem.

\n
"Daję!, daję!" mówi.
\n

Jak wielki burzowy obłok
\n Który grzmi i pada
\n Wypełniając liście i zagłębienia,
\n Nasycając ziemię wodą,
\n Taka właśnie jest ta osoba.
\n

Po prawowiernym zgromadzeniu bogactwa
\n Które osiągnął swym własnym wysiłkiem,
\n W pełni zaspokaja jedzeniem i napojami
\n Jakiekolwiek stworzenie żyjące w potrzebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

76. Aspirując do szczenięcia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, aspirując do tych trzech rodzajów szczęścia, mądra osoba powinna chronić moralne zachowanie. Jakich trzech? Aspirując: 'Niech spotka mnie pochwała', mądra osoba powinna chronić moralne zachowanie. Aspirując: 'Niech będę bogata', mądra osoba powinna chronić moralne zachowanie. Aspirując: 'Po rozpadzie ciała, po śmierci, niech odrodzę się w dobrej destynacji, w niebiańskim świecie', mądra osoba powinna chronić moralne zachowanie. Takie są te trzy rodzaje szczęścia, aspirując do nich mądra osoba powinna chronić moralne zachowanie". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Aspirując do trzech rodzajów szczęścia
\n Mądra osoba powinna chronić moralność:
\n Pochwała, pozyskanie własności,
\n Cieszenie się później niebem.
\n

Jeżeli nie czyniący zła
\n Stowarzysza się ze złoczyńcą,
\n Jest podejrzewany o zło
\n I jego zła reputacja rośnie.
\n

Z kimkolwiek się przyjaźni,
\n Z kimkolwiek stowarzysza
\n Staje się o podobnych cechach,
\n Staje się jak jego towarzysz.
\n

Podążający za i przewodnik,
\n Ten co kontaktuje i kontaktowany,
\n Są jak strzała pokryta trucizną
\n Co zabrudza swój kołczan.
\n Obawiając się zabrudzenia mądra osoba
\n Nie powinna mieć złych przyjaciół.
\n

Człowiek który wiąże zgniłą rybę
\n Źdźbłami pewnego rodzaju trawy kusa
\n
Sprawia, ze trawa śmierdzi zgnilizną;
\n I tak jest z tymi co podążają za głupcami.
\n

Człowiek który opakowuje puder tagara
\n
W obszerny liść z drzewa
\n Sprawia, że liść ten pachnie;
\n I tak jest z tymi co podążają za mędrcami.
\n

Zatem tak jak liściasty pojemnik,
\n Rozumiejąc rezultat dla siebie,
\n Za niemoralnym nie powinno się postępować,
\n Mądra osoba powinna postępować za moralnym.
\n Niemoralny prowadzi ją do piekła,
\n Cnotliwy pomaga osiągnąć niebo.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

77. Rozpadające się
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, to ciało jest rozpadające się, w naturze świadomości leży zanik i wszystkie obiekty utrzymywania są nietrwałe, cierpieniem i podmiotem zmiany”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Znając ciało jako rozpadające się
\n I świadomość jako skazaną na zanik,
\n Zobaczywszy strach w obiektach utrzymywania,
\n Wyszedł poza narodziny i śmierć;
\n Osiągnął najwyższy spokój,
\n Z opanowanym umysłem czeka swego czasu.  
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

78. Podobieństwo elementów
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, to zgodnie z podobieństwem elementów, stworzenia stowarzyszają się ze sobą i jednoczą. Stworzenia o niskich dyspozycjach stowarzyszają się i jednoczą ze stworzeniami o niskich dyspozycjach. Stworzenia o dobrych dyspozycjach stowarzyszają się i jednoczą ze stworzeniami o dobrych dyspozycjach. Tak było w przeszłości, będzie tak w przyszłości i jest tak teraz”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Pragnienie zrodzone ze stowarzyszenia
\n Jest odcięte przez nie-stowarzyszanie się.
\n Jak ktoś na drewnianej desce  

\n
Pogrążyłby się w wielkim oceanie,
\n Tak też ten o moralnym życiu
\n Pogrąża się stowarzyszając się z próżniakiem.
\n

Zatem unikaj próżniaka
\n Tego co czyni mały wysiłek.
\n Żyj z tymi co trwają w odosobnieniu,
\n Szlachetni zdecydowani i medytujący.
\n Którzy są zawsze pracowici i mądrzy.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

79. Upadanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, trzy rzeczy prowadzą do upadania mnicha w treningu. Jakie trzy? Tu mnich w treningu cieszy się pracami, jest zadowolony z pracy, raduje się oddawaniu pracom. Cieszy się rozmową, jest zadowolony rozmowami, raduje się oddawaniem rozmowom. Cieszy się snem, jest zadowolony ze snu, raduje się oddawaniu snom. Mnisi, trzy rzeczy chronią mnicha w treningu przed upadaniem. Jakie trzy? Tu mnich w treningu nie cieszy się pracami, nie jest zadowolony z pracy, nie raduje się oddawaniu pracom. Nie cieszy się rozmową, nie jest zadowolony rozmowami, nie raduje się oddawaniem rozmowom. Nie cieszy się snem, nie jest zadowolony ze snu, nie raduje się oddawaniem snom. Te trzy rzeczy chronią mnicha w treningu przed upadaniem”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Mnich który cieszy się pracami,
\n Niespokojny, zadowolony z rozmów i snu,
\n Nigdy nie będzie zdolny osiągnąć
\n Najwyższego przebudzenia.   

I tak niech zawęzi swe obowiązki,
\n Porzuci ospałość i niepokój;
\n Taki mnich może osiągnąć
\n Najwyższe przebudzenie.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

80. Niekorzystne Myśli
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy rodzaje niekorzystnych myśli. Jakie trzy? Myśl dotycząca nie bycia wzgardzonym, myśli dotycząca zysku, uznania, i sławy; myśli dotycząca angażowania się w sprawy innych. Takie, mnisi, są te trzy rodzaje niekorzystnych myśli”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Troszcząc się o nie bycie wzgardzonym,
\n Zyskiem, uznaniem i szacunkiem,
\n Ciesząc się towarzystwem
\n Jest daleki od zniszczenia pęt.
\n

Ale porzuciwszy synów i stada
\n Życie rodzinne i posiadłości,
\n Taki mnich może osiągnąć
\n Najwyższe przebudzenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

81. Hołd
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, widziałem stworzenia pokonane z umysłami uległymi obsesji przyjmowania hołdu, po rozpadzie ciała, po śmierci odradzające się z nieszczęśliwym stanie, w złej destynacji, zatraceniu, w piekle. Widziałem stworzenia pokonane z umysłami uległymi obsesji nie przyjmowania hołdu, po rozpadzie ciała, po śmierci odradzające się z nieszczęśliwym stanie, w złej destynacji, zatraceniu, w piekle. Widziałem stworzenia zmorzone z umysłami uległymi obsesji zarówno przyjmowania hołdu, jak i nie przyjmowania hołdu, po rozpadzie ciała, po śmierci odradzające się z nieszczęśliwym stanie, w złej destynacji, zatraceniu, w piekle”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ten kto żyje pilnie
\n Ma niezakłóconą koncentrację,
\n Zarówno gdy składa mu się hołd
\n Jak i gdy nie otrzymuje hołdu.
\n

Ciągle medytujący, zdolny
\n Z subtelnym poglądem i wglądem,
\n Cieszy się wstrzymaniem utrzymywania -
\n Nazywają takiego „prawdziwym człowiekiem”.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

82. Radosna Wypowiedź
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, wśród bogów te trzy radosne wypowiedzi są wygłaszane od czasu do czasu przy pewnych okazjach. Jakie trzy? Kiedy szlachetny uczeń po ogoleniu swych włosów i brody zamierza odejść z domu w bezdomność, tego czasu wśród bogów radosna wypowiedź jest wygłaszana: 'Szlachetny uczeń zamierza walczyć z Marą'. To pierwsza radosna wypowiedź wygłaszana wśród bogów od czasu do czasu przy pewnej okazji. I znów, mnisi, kiedy szlachetny uczeń żyje zaangażowany w kultywowanie siedmiu czynników przebudzenia, tego czasu wśród bogów radosna wypowiedź jest wygłaszana: 'Szlachetny uczeń walczy z Marą'. To druga radosna wypowiedź wygłaszana wśród bogów przy pewnej okazji. I znów, mnisi, kiedy szlachetny uczeń przez osobistą realizację z bezpośrednią wiedzą tutaj i teraz wkracza i trwa w wyzwoleniu umysłu, w wyzwolenie przez zrozumienie co bez skaz przez wyczerpanie skaz, tego czasu wśród bogów radosna wypowiedź jest wygłaszana: 'Szlachetny uczeń wygrał walkę z Marą'. To trzecia radosna wypowiedź wygłaszana wśród bogów przy pewnej okazji. Takie mnisi, są te trzy radosne wypowiedzi wygłaszane przy pewnych okazjach". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Widząc. że wygrał walkę
\n Nawet bogowie oddają mu cześć,
\n Uczeń W Pełni Przebudzonego
\n Wielki, wolny od nieśmiałości:
\n

Oddajemy ci honor, człowieku czystej krwi,
\n Odniosłeś trudne zwycięstwo.
\n Rozgromiwszy armię Śmierci,
\n Jesteś o niezachwianym wyzwoleniu”.
\n

Tak wychwalają bogowie,
\n Tego co osiągnął cel,
\n Gdyż nie dostrzegają w nim
\n Podstaw pod podporządkowanie się kontroli Śmierci.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

83.Pięć Zapowiadających Znaków
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, kiedy bóg ma umrzeć i opuścić kompanię bogów, pojawia się pięć zapowiadających to znaków: jego naszyjnik z kwiatów więdnie, jego ubranie staje się pobrudzone, z jego pach zaczyna płynąć pot, jego cielesne promieniowanie zanika i bóg nie cieszy się swym niebiańskim tronem. Bogowie obserwując zapowiadające znaki tego, że bóg ma umrzeć, dodają mu odwagi w trzech rzeczach tymi słowami: 'Idź stąd do dobrej destynacji, zdobądź to co jest dobre do zdobycia. Po zdobyciu tego co jest dobre do zdobycia, stań się w tym mocno ustanowiony'”. Kiedy to zostało powiedziane, pewien mnich spytał Zrealizowanego: „Czcigodny panie, co jest rozpoznawane przez bogów jako dobra destynacja? Co jest rozpoznawane przez bogów jako dobre do zdobycia? Co jest rozpoznawane przez bogów jako do mocnego ustanowienia?” „To ludzka egzystencja, mnisi, jest rozpoznawana przez bogów jako dobra destynacja. Kiedy ludzka istota uzyskuje wiarę w Dhammę i Dyscyplinę nauczaną przez Tahtagatę, to jest rozpoznawane przez bogów jako zdobycz dobra do zdobycia. Kiedy jest w nim stała wiara, ustanowiona i silna, nie do zniszczenia przez żadnego pustelnika czy bramina czy boga czy Marę czy Brahmę czy przez kogokolwiek innego na świecie, to jest rozpoznawane przez bogów za mocne ustanowienie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Kiedy bóg którego życie się wyczerpało
\n Umiera i odchodzi z kompanii bogów,
\n Bogowie dodają mu odwagi
\n Na trzy sposoby, słowami:
\n

Idź, przyjacielu, do dobrej destynacji,
\n Do towarzystwa ludzi.
\n Stając się człowiekiem uzyskaj wiarę
\n Niezwyciężoną w prawdziwą Dhammę.
\n

Ta wiara uczyniona stałą,
\n Niech stanie się zakorzeniona i dobrze ustabilizowana,
\n Niezachwiana przez całe życie
\n W prawdziwej Dhammie dobrze ogłoszonej.
\n

Porzuciwszy złe zachowanie się ciałem,
\n Jak również złe zachowanie mową,
\n Złe zachowanie umysłem i jakiekolwiek inne
\n Co uznawane z błędne,
\n

Uczyniwszy wiele z tego co dobre
\n Zarówno ciałem jak i mową
\n I uczyniwszy dobro umysłem
\n Co bezgraniczne i wolne od utrzymywania.

Z tą zasługą jako podstawą
\n Uczynioną obfitą przez szczodrość,
\n Powinieneś ustanowić innych ludzi
\n W prawdziwej Dhammie i świętym życiu”.
\n

Kiedy bogowie wiedzą, że bóg
\n Jest bliski opuszczenie ich grona,
\n Kierowani współczuciem zachęcają go:

\n
Powracaj tutaj wciąż od nowa”.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

84. Dla Dobra Wielu
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, te trzy osoby pojawiając się w świecie pojawiają się dla dobra wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, ze współczucia dla świata, dla dobrobytu, dobra i szczęścia bogów i ludzi. Jakie trzy? Tu Tathagata pojawia się na świecie, Arahat, Całkowicie Przebudzony, doskonały w prawdziwej wiedzy i prowadzeniu się, wzniosły, znawca światów, nieporównany przywódca ludzi do opanowania, nauczyciel bogów i ludzi, oświecony, błogosławiony. Naucza Dhammy która jest dobra na początku, dobra w środku, i dobra na końcu, o poprawnym znaczeniu i frazie i proklamuje święte życie i jego wypełnienie w całkowitej czystości. To mnisi, jest pierwsza osoba pojawiająca się w świecie, która pojawia się dla dobra wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, dla dobrobytu, dobra i szczęścia wielu ludzi. Następnie, mnisi, jest uczeń tego nauczyciela, arahat, którego skazy są wyczerpane, który przeżył święte życie, wykonał co było do wykonania, zniszczył pęta istnienia i jest całkowicie wyzwolony przez finałową wiedzę. Naucza Dhammy która jest dobra na początku, dobra w środku, i dobra na końcu, o poprawnym znaczeniu i frazie i proklamuje święte życie i jego wypełnienie w całkowitej czystości. To mnisi, jest druga osoba pojawiająca się w świecie, która pojawia się dla dobra wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, dla dobrobytu, dobra i szczęścia wielu ludzi. Następnie jest uczeń tego nauczyciela, w treningu, kto podąża ścieżką, nauczył się wiele i jest o moralnym prowadzeniu się. Naucza Dhammy która jest dobra na początku, dobra w środku, i dobra na końcu, o poprawnym znaczeniu i frazie i proklamuje święte życie i jego wypełnienie w całkowitej czystości. To mnisi, jest trzecia osoba pojawiająca się w świecie, która pojawia się dla dobra wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, dla dobrobytu, dobra i szczęścia wielu ludzi”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Nauczyciel, wielki mędrzec
\n Jest pierwszy na świecie;
\n Podąża za nim uczeń
\n Którego opanowanie jest doskonałe;
\n I dalej uczeń w treningu na ścieżce,
\n Ten co nauczył się wiele i jest cnotliwy.
\n

Ci trzej są główni wśród bogów i ludzi:
\n Iluminujący, nauczający Dhammy,
\n Otwierający bramy do Nieśmiertelności,
\n Uwalniają wielu ludzi z niewoli.
\n

Ci którzy podążają ścieżką
\n Dobrze nauczaną przez najwyższego
\n Lidera karawany, którzy rozmiłowują się
\n W Nauce Wzniosłych,
\n Zakończą cierpienie
\n Podczas tego życia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

85. Kontemplując Brzydotę 

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, żyjcie kontemplując brzydotę ciała. Niech uważność oddychania będzie wewnętrznie ustanowiona u was. Żyjcie kontemplując nietrwałość we wszystkich determinacjach. Dla tych którzy kontemplują brzydotę ciała, tendencja do pożądania odnośnie elementu piękna jest porzucona. Kiedy uwżność oddechu jest wewnętrznie dobrze ustanowiona u mnicha, już dłużej nie pozostają tendencje by myśli powodowały strapienie umysłu. Dla tych którzy żyją kontemplując nietrwałość we wszystkich determinacjach, ignorancja jest porzucana i wiedza powstaje”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Kontemplując brzydotę w ciele,
\n Będąc uważny wdechów i wydechów,
\n Zawsze pilny i widzący jasno
\n Uspakajający wszystkie determinacje:
\n

Taki mnich który widzi właściwie
\n Jest przez to uwolniony.
\n Spełniony w wiedzy, spokojny
\n Ten mędrzec przekroczył wszystkie więzy.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

86. Praktyka Zgodnie z Dhammą
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: W odniesieniu do mnicha który praktykuje zgodnie z Dhammą, to jest odpowiedni sposób definiowania 'praktyki zgodnie z Dhammą'. Kiedy mówi, mówi tylko o Dhammie, nie o nie-Dhammie. Kiedy myśli, myśli tylko myśli o Dhammie, nie myśli o nie-Dhammie. Unikając tych dwóch, żyje w równowadze, uważny i jasno postrzegający”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Mnich cieszący się Dhammą
\n I rozmiłowany w Dhammie,
\n Rozmyślając o Dhammie,
\n Nie odpada od prawdziwej Dhammy.
\n

Czy to chodząc czy stojąc,
\n Siedząc czy leżąc,
\n Z umysłem wewnętrznie powstrzymanym
\n Osiąga trwały spokój.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

87. Tworzące Ślepotę
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, te trzy rodzaje niekorzystnych myśli, tworzą ślepotę, brak wizji i absencję wiedzy; utrudniają zrozumienie, wiodą do strapienia i nie prowadzą do wygaszenia. Jakie to trzy? Zmysłowa myśl, myśl o złej woli, i agresywna myśl. Takie, mnisi, są te trzy rodzaje myśli tworzące ślepotę, brak wizji i absencję wiedzy; utrudniające zrozumienie, wiodące do strapienia i nie prowadzące do wygaszenia. Mnisi, te są trzy rodzaje myśli usuwające ślepotę, i tworzące wizję, wiedzę; i wzrost zrozumienia; nie wiodą do strapienia i prowadzą do wygaszenia. Jakie trzy? Myśl o wyrzeczeniu, myśl o przyjazności, i myśl o nie krzywdzeniu. Takie, mnisi są trzy rodzaje myśli usuwające ślepotę, i tworzące wizję, wiedzę; i wzrost zrozumienia; nie wiodą do strapienia i prowadzą do wygaszenia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Trzy korzystne myśli powinny być podejmowane,
\n Trzy niekorzystne myśli powinny być odrzucone.
\n Ten kto zatrzymuje takie ukierunkowanie myśli
\n Jak prysznic usuwa chmurę kurzu,
\n Z umysłem który zdławił takie myśli
\n Osiąga w tym życiu stan spokoju.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

88. Wewnętrzne Splamienia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy wewnętrzne splamienia, wewnętrzni wrogowie, wewnętrzni nieprzyjaciele, wewnętrzni przeciwnicy. Jacy trzy? Chciwość, mnisi, jest wewnętrznym splamieniem, wewnętrznym wrogiem, wewnętrznym nieprzyjacielem, wewnętrznym przeciwnikiem. Nienawiść, mnisi, jest wewnętrznym splamieniem, wewnętrznym wrogiem, wewnętrznym nieprzyjacielem, wewnętrznym przeciwnikiem. Złudzenie, mnisi, jest wewnętrznym splamieniem, wewnętrznym wrogiem, wewnętrznym nieprzyjacielem, wewnętrznym przeciwnikiem. Takie są te trzy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Chciwość jest przyczyną niepowodzeń,
\n Chciwość agituje umysł;
\n Ludzie tego nie rozumieją
\n
Że niebezpieczeństwo powstaje wewnątrz.
\n

Chciwa osoba nie zna dobra,
\n Chciwa osoba nie widzi Dhammy;
\n Oślepiająca ciemność zatem zwycięża
\n Gdy chciwość opanowuje osobę.
\n

Ale ten kto porzucił chciwość
\n Nie tęskni za tym co zaprasza zachłanność.
\n Chciwość osuwa się po nim
\n Jak kropla wody po liściu lotosu.
\n

Nienawiść jest przyczyną niepowodzeń,
\n Nienawiść agituje umysł;
\n Ludzie tego nie rozumieją  

\n
Że niebezpieczeństwo powstaje wewnątrz.
\n
\n

Nienawidząca osoba nie zna dobra,
\n Nienawidząca osoba nie widzi Dhammy;
\n Oślepiająca ciemność zatem zwycięża

\n Gdy nienawiść opanowuje osobę.
\n

Ale ten kto porzucił nienawiść
\n Nie jest rozgniewany tym co prowokuje do gniewu.
\n Nienawiść opada z niego
\n Jak owoc palmyra ze swej łodygi.
\n

Złudzenie jest przyczyną niepowodzeń,
\n Złudzenie agituje umysł;
\n Ludzie tego nie rozumieją

\n
Że niebezpieczeństwo powstaje wewnątrz.
\n

Ulegająca złudzeniu osoba nie zna dobra,
\n Ulegająca złudzeniu osoba nie widzi Dhammy;
\n Oślepiająca ciemność zatem zwycięża
\n Gdy złudzenie opanowuje osobę.
\n

Ale ten kto porzucił złudzenie
\n Nie jest zdezorientowany rzeczami czyniącymi pomieszanie.
\n Zakańcza wszelkie złudzenia
\n Jak wschód słońca rozprasza ciemność.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

89. Devadatta
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, pokonany przez swój umysł uległy obsesji trzem rodzajom niegodziwości, Devadatta nieuniknienie pójdzie do nieszczęśliwego stanu, do piekła, na czas jednego eonu. Jakie to trzy? Pokonany przez swój umysł uległy obsesji złych pragnień Devadatta nieuniknienie pójdzie do nieszczęśliwego stanu, do piekła, na czas jednego eonu. Pokonany przez swój umysł uległy obsesji złych przyjaciół Devadatta nieuniknienie pójdzie do nieszczęśliwego stanu, do piekła, na czas jednego eonu; i chociaż było jeszcze wiele do zrobienia, zatrzymał się w połowie drogi, na nieistotnym osiągnięciu rozróżnienia. Takie, mnisi, są te trzy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Z pewnością nikt o złych pragnieniach
\n Nie rodzi się z powrotem na tym świecie.
\n Wiedz, że idzie do odrodzin tych
\n Którzy żyją w kleszczach złych pragnień.
\n

Słyszałem jak Devadatta był
\n Uważany za mądrego człowieka,
\n Rozwiniętego w medytacji
\n Lśniącego jak gdyby swą sławą.
\n

Uznawszy się za mu równego,
\n Napadł Tathagatę
\n I udał się do czterodrzwiowego przerażającego miejsca,
\n Avici Nieustannego Piekła.
\n

Kiedy spiskuje przeciwko niewinnemu
\n Który nie uczynił zła
\n To zło jego tylko dotyka
\n O zdeprawowanym umyśle i bez szacunku.
\n

Ten kto myśli, że może zanieczyścić
\n Ocean dzbankiem trucizny
\n Nie będzie zdolny go zanieczyścić -
\n Wspaniała jest ta masa wody.
\n

Podobnie jest z atakowaniem obelgami
\n Tathagaty który osiągnął doskonałość
\n I zawsze trwa ze spokojnym umysłem -  

\n
Obelgi nie mają na niego wpływu.
\n

Mądry człowiek powinien zaprzyjaźnić się z kimś takim,
\n I stale za nim podążać.
\n Mnich który idzie jego ścieżką
\n Może osiągnąć koniec cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

90. Główna Wiara
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są trzy główne rodzaje wiary. Jakie trzy? Jakiekolwiek są tu stworzenia, czy to bezstope czy z dwoma stopami czy czterema stopami, materialne czy niematerialne, postrzegające czy niepostrzegające czy ani-postrzegające-ani-nie-postrzegające, z nich Tathagata jest rozpoznawany jako główny, Arahat, W Pełni Przebudzony. Ci którzy mają wiarę w Buddę, mają wiarę w główne, dla tych z wiarą w główne, rezultat będzie główny. Jakiekolwiek są tu rzeczy, czy to determinowane czy niedeterminowane, z nich oderwanie jest uważane za główne, mianowicie wyciszenie próżności, eliminacja głodu, usunięcie podpory, zniszczenie kołowrotu odrodzin, wyczerpanie pragnienia, oderwanie, wstrzymanie, wygaszenie. Ci którzy mają wiarę w Dhammę oderwania, mają wiarę w główne, i dla tych z wiarą w główne, rezultat będzie główny. Jakiekolwiek społeczności czy grupy tu są, mnisi, te Zgromadzenie uczniów Tathagaty jest uważane za główne, mianowicie, cztery pary osób, osiem jednostek. Zgromadzenie uczniów Zrealizowanego jest warte podarunków, warte gościnności, warte ofiar, warte oddawania czci, niezrównane pole zasługi dla świata. Ci którzy mają wiarę w Zgromadzenie, mają wiarę w główne, i dla tych z wiarą w główne, rezultat będzie główny. Takie, mnisi, są te trzy główne rodzaje wiary”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

To jest główne dla tych z wiarą,
\n Dla tych co znają główną Dhammę:
\n Mając wiarę w Buddę jako głównego,
\n Godnego ofiar, najwyższego;
\n

Mając wiarę w Dhammę jako główną,
\n Spokój oderwania, błogość;
\n Mając wiarę w Zgromadzenie jako główne,
\n Niezrównane pole zasług.
\n

Rozprowadzając podarunki wśród głównych,
\n Główne są zasługi które narastają;
\n Główne ich życie i piękno,
\n Sława, reputacja, szczęście i siła.
\n

Mądry ten kto daje głównym,
\n Skoncentrowany na głównej Dhammie,
\n Czy zostanie bogiem czy człowiekiem,
\n Cieszy się swym głównym osiągnięciem.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

91. Sposoby utrzymania
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, to jest pogardzany sposób utrzymania, żebranie o jedzenie. W świecie, mnisi, jest to forma obelgi, powiedzieć: 'Ty żebraku! Wędrujesz dookoła z miską w ręku!' A jednak ten sposób utrzymania został podjęty przez młodych ludzi z dobrej rodziny specjalnie, celowo. Nie zostali do tego zmuszeni przez królów ani przez bandytów ani przez debet ani przez strach przed stratą innych środków utrzymania, ale z myślą: 'Jesteśmy ofiarami narodzin, starości i śmierci, żalu, płaczu, bólu, smutku i rozpaczy, przezwyciężeni przez cierpienie, dotknięci cierpieniem. Być może da się dostrzec koniec tej całej masy cierpienia!' I tak ten młody człowiek z dobrej rodziny odchodzi z domu w bezdomność, ale może być chciwy zmysłowych przyjemności, silnie namiętny, nieżyczliwy, o zdeprawowanych myślach, nieuważny, niepojmujący, nieskoncentrowany, o wędrującym umyśle i niekontrolowanych zmysłach. Tak jak żagiew ze stosu pogrzebowego, paląca się po obu końcach a na środku posmarowana ekskrementami, nie może być używana jako budulec ani we wsi ani w lesie, tak też tym przykładem mówię o tej osobie: rozminął się z uciechami gospodarza, jednak nie spełnia celów pustelnika”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Rozminął się zarówno z świeckimi przyjemnościami
\n I swymi pustelniczymi, również, nieszczęsny człowiek!
\n Zrujnował to, odrzucił
\n I rozpada się jak pogrzebowa żagiew.
\n

Znacznie lepiej dla niego połknąć
\n Rozżarzoną żelazną kulę
\n Niż by ten niemoralny i niekontrolowany
\n Jadł wyżebrane jedzenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

92. Rąbek Szaty
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, nawet jeżeli mnich mógłby trzymać się za rąbek mojej szaty i podążać za mną blisko, krok w krok, jeżeli jest chciwy zmysłowych przyjemności, silnie namiętny, nieżyczliwy o zdeprawowanych myślach, nieuważny, niepojmujący, nieskoncentrowany, o wędrującym umyśle i niekontrolowanych zmysłach, jest daleko ode mnie i ja jestem daleko od niego. Z jakiego powodu? Ten mnich nie widzi Dhammy. Nie widząc Dhammy, nie widzi mnie. Mnisi, nawet jeżeli mnich mógłby mieszkać oddalony o sto mil, jeżeli nie jest chciwy zmysłowych przyjemności, nie jest silnie namiętny, jest życzliwy, nie o zdeprawowanych myślach, z ustanowioną uważnością, jasno pojmujący, skoncentrowany, o zjednoczonym umyśle i kontrolowanych zmysłach, jest blisko mnie i ja jestem blisko niego. Z jakiego powodu? Ten mnich widzi Dhammę. Widząc Dhammę, widzi mnie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Choć blisko podążając z tyłu,
\n Pełen pragnień i urazy,
\n Zobacz jak daleko jest -
\n Pożądliwy od niepożądliwego,
\n Niewygaszony od wygaszonego,
\n Chciwy od wolnego od chciwości.
\n

Ale mądra osoba z bezpośrednią wiedzą
\n W pełni zrozumiała Dhammę,
\n Stając się bez pragnień, spokojna
\n Jak ciche niewzruszone jezioro.
\n

Spójrz jak blisko jest - 
\n
Ten bez pragnień do drugiego bez pragnień,
\n Wygaszony do wygaszonego,
\n Wolny od chciwości do wolnego od chciwości.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

93. Ognie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy ognie. Jakie trzy? Ogień pożądania, ogień nienawiści, ogień złudzenia. Takie, mnisi, są te trzy ognie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ogień pożądania pali śmiertelników
\n Zafascynowanych zmysłowymi przyjemnościami;
\n Ogień nienawiści pali wrogich ludzi
\n Którzy zabijają inne stworzenia;
\n

Ogień złudzenia pali pomieszanych,
\n Nie widzących Dhammy Szlachetnych.
\n Będąc nieświadoma tych trzech ogni,
\n Ludzkość rozmiłowuje się w osobowości.
\n

Nieuwolnieni z więzów Mary
\n Powiększają szeregi piekielne,
\n Egzystencję w królestwie zwierząt
\n Demonów i sferę duchów.
\n

Ale ci zaangażowani w praktykowanie
\n Nauki Buddy, dzień i noc
\n Ciągle postrzegający brzydotę ciała,
\n Wygaszają ogień pożądania.
\n

Ci najlepsi z ludzi przez przyjazność
\n Wygaszają ogień nienawiści,
\n I wygaszają ogień złudzenia
\n Przez zrozumienie wiodące do penetracji.
\n

Wygasiwszy te trzy ognie,
\n Niestrudzenie nocą i dniem,
\n Ci przenikliwi osiągną wygaszenie,
\n I przekroczą wszelkie cierpienie.
\n

Szlachetni widzący, mistrzowie wiedzy,
\n Mądrzy z doskonałym zrozumieniem,
\n Przez bezpośrednie poznanie końca narodzin
\n Nigdy więcej nie dojdą do odnowy istnienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

94. Badając
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, mnich powinien badać w taki sposób, że badając jego świadomość nie jest rozproszona i   zdekoncentrowana zewnętrznie, a wewnętrznie nie jest zafiksowana, i przez nie trzymanie się niczego pozostaje niezakłócona. Jeżeli jego świadomość nie jest rozproszona i zdekoncentrowana zewnętrznie, a wewnętrznie nie jest zafiksowana, i przez nie trzymanie się niczego pozostaje niezakłócona, wtedy nie ma dojścia do istnienia narodzin, starości, śmierci i cierpienia w przyszłości”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Kiedy mnich porzucił
\n Siedem przywiązań i przeciął sznur,
\n Jego wędrowanie między narodzinami jest skończone:
\n Nie ma odnowy istnienia dla niego.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

95. Zmysłowe przyjemności
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy sposoby uzyskania zmysłowych przyjemności. Jakie trzy? Są zmysłowe przyjemności już istniejące, tych którzy rozmiłowują się w kreacji i tych którzy sprawują kontrolę nad kreacjami innych. Takie są trzy sposoby uzyskania zmysłowych przyjemności". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ci którzy cieszą się tym co jest,
\n Ci bogowie co sprawują kontrolę,
\n Ci którzy rozmiłowują się w kreacji,
\n I inni którzy cieszą się zmysłowymi przyjemnościami -
\n Będąc w tym czy innym stanie
\n Nie są zdolni wyjść poza samsarę.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

96. Pęta
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi spętany pętami zmysłowych przyjemności i przez pęto istnienia jest powracającym, który powraca do tego stanu. Wolny od pęt zmysłowej przyjemności ale ciągle więziony przez pęto istnienia jest nie-powracającym, tym który nie powraca do tego stanu. Wolny od pęt zmysłowej przyjemności i od pęta istnienia jest arahatem, tym którego skazy są wyczerpane”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Związane przez oba te pęta -  
\n
Zmysłowe pęto i pęto istnienia -
\n Żyjące istoty kontynuują samsarę,
\n Podróżując od narodzin do śmierci.
\n

Ci co porzucili zmysłowe przyjemnościami
\n Ale nie osiągnęli wyczerpania skaz,
\n Wiązani przez pęto istnienia,
\n Są określani jako nie-powracający.
\n

Ale ci którzy odcięli wątpliwości,
\n Zakończyli wyobrażenie i odnowę istnienia,
\n Którzy osiągnęli pełne wyczerpanie skaz,
\n Choć w świecie, wyszli poza.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

97. Miłe Zachowanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, mnich który jest o miłym zachowaniu, miłej naturze i miłej mądrości, jest nazywany w tej Dhammie i Dyscyplinie tym, który jest w pełni spełniony, który osiągnął wypełnienie, najwyższym wśród ludzi. A jak mnich jest o miłym zachowaniu? Tu mnich jest moralny, żyje powstrzymany powstrzymaniem reguł dyscypliny, wyposażony w doskonałe prowadzenie się i zachowanie; widząc niebezpieczeństwo w najmniejszym błędzie, podejmuje reguły treningu i trenuje zgodnie z nimi. W ten sposób mnich jest tym o miłym zachowaniu. Tak jest on o miłym zachowaniu. A jak jest on o miłej naturze? Tu mnich żyje zaangażowany w kultywowanie siedmiu czynników przebudzenia. W ten sposób mnich jest tym o miłej naturze. Tak jest on o miłym zachowaniu i miłej naturze. A jak jest on o miłej mądrości? Tu przez swą osobistą realizację przez bezpośrednią wiedzę, mnich tutaj i teraz wkracza i trwa w wyzwoleniu umysłu i wyzwoleniu przez zrozumienie co bez skaz przez wyczerpanie skaz. W ten sposób mnich jest o miłej mądrości. W taki sposób jest on o miłym zachowaniu, miłej naturze, i miłej mądrości. W tej Dhammie i Dyscyplinie jest nazywany tym, który jest w pełni spełniony, który osiągnął wypełnienie, najwyższym wśród ludzi”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Sumienny mnich
\n Nigdy nie czyniący zła w żaden sposób,
\n Ani ciałem, ani mową czy umysłem,
\n Jest nazywany „tym o miłym zachowaniu”.
\n

Skromny mnich
\n Który dobrze kultywował stany
\n Wiodące do przebudzenia
\n Jest nazywany „tym o miłej naturze”.
\n

Mnich bez skaz
\n Który rozumie siebie
\n Zakończył tutaj cierpienie
\n Jest nazywany „tym o miłej mądrości”.
\n

Ten kto celuje w tych trzech rzeczach,
\n Niezakłopotany, ze zniszczonymi wątpliwościami,
\n Nieprzywiązany do niczego w świecie
\n Jest nazywany „tym kto porzucił wszystko”.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

98. Dawanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te dwa rodzaje dawania, dawanie materialnych rzeczy i dawanie Dhammy. Z tych dwóch rodzajów dawania, to jest główne, mianowicie dawanie Dhammy. Są dwa rodzaje dzielenia się: dzielenie się materialnymi rzeczami i dzielenie się Dhammą. Z tych dwóch rodzajów dzielenia się, to jest główne, mianowicie dzielenie się Dhammą. Są dwa rodzaje pomocy: pomoc w materialnych rzeczach i pomoc w Dhammie. Z tych dwóch rodzajów pomocy, ta jest główna, mianowicie pomoc w Dhammie". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Kiedy mówią, że dawanie
\n Jest najwyższe, nieprzewyższone,
\n I sam Zrealizowany zachęcał do dzielenia się,
\n Ten kto mądry i rozumiejący,
\n Pewny w tym czołowym polu zasług,
\n Czy nie dałby o odpowiednim czasie?
\n

Zarówno ci którzy to proklamują
\n I ci którzy tego słuchają,
\n Pewni co do Nauk Wzniosłego,
\n Najwyższe dobro jest w pełni oczyszczone
\n Gdy pilnie żyją zgodnie z nauczaniem.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

99. Potrójna Wiedza
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, deklaruję, że przez Dhammę ktoś staje się braminem posiadającym potrójną wiedzę. Nie mówię tego o innym, tylko dlatego że ktoś mówi przekonująco i recytuje. A jak deklaruję, że przez Dhammę ktoś staje się braminem posiadającym potrójną wiedzę? Tu mnisi, mnich wspomina swe rozliczne przeszłe życia: jedne narodziny, drugie narodziny ... pięć narodzin, dziesięć narodzin, pięćdziesiąt narodzin, sto narodzin, sto tysięcy narodzin, wiele eonów rozszerzania się wszechświata, wiele eonów kurczenia się wszechświata, wiele eonów rozszerzania i kurczenia się wszechświata: Tu był tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądał, taki był jego pokarm, takie było jego doświadczenie przyjemności i bólu, taki był okres jego życia, odchodząc stamtąd umierając, pojawił się gdzie indziej, tam też był tak a tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądał, taki był jego pokarm, takie doświadczenie przyjemności i bólu, taki był okres jego życia, przemijając, umierając tam, pojawił się tutaj. Tak z detalami i szczegółami wspomina swoje rozliczne przeszłe życia. To jest pierwsza Prawdziwa Wiedza osiągnięta przez niego. Ignorancja została usunięta i prawdziwa wiedza powstała, ciemność została usunięta i powstało światło, jak (zdarza się) u tego kto trwa pilny, energiczny i samo-opanowany.

I znów, mnisi, boskim okiem, co oczyszczone i przewyższające ludzkie, mnich widzi istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące, rozumie on jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami tak: 'Te wartościowe istoty, które źle się prowadziły ciałem mową i umysłem, lżące szlachetnych, błędne w swych poglądach, skłaniające się do błędnego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w stanie deprywacji, zatraceniu, nawet w piekle, ale te wartościowe istoty, o dobrym prowadzeniu ciałem, mową i umysłem, nie lżące szlachetnych, słuszne w swych poglądach, skłaniające się do słusznego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w dobrej destynacji, nawet w niebiańskim świecie', tak boskim okiem, które jest oczyszczone i przewyższa ludzkie, widzi on istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące. Rozumie on jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami. To jest druga Prawdziwa Wiedza osiągnięta przez niego. Ignorancja została usunięta i prawdziwa wiedza powstała, ciemność została usunięta i powstało światło, jak (zdarza się) u tego kto trwa pilny, energiczny i samo-opanowany.

I znów, mnisi, mnich przez osobista realizację z bezpośrednią wiedza, tutaj i teraz wkracza w trwa w wyzwoleniu umysłu i wyzwoleniu przez zrozumienie co bez skaz przez wyczerpanie skaz. To jest trzecia Prawdziwa Wiedza osiągnięta przez niego. Ignorancja została usunięta i prawdziwa wiedza powstała, ciemność została usunięta i powstało światło, jak (zdarza się) u tego kto trwa pilny, energiczny i samo-opanowany.

W taki sposób, mnisi, deklaruję, że przez Dhammę ktoś staje się braminem posiadającym potrójną wiedzę. Nie mówię tego o innym, tylko dlatego że ktoś mówi przekonująco i recytuje”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ten kto zna swe przeszłe życia,
\n Kto widzi nieba i stany nieszczęśliwe
\n Kto osiągnął koniec narodzin,
\n Mędrzec i mistrz bezpośredniej wiedzy -  

\n
Przez te trzy sposoby poznania staje się
\n Braminem mającym potrójną wiedzę
\n To jest tym co nazywam potrójną wiedzą,
\n Nie paplaninę i recytacje innego.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

Sekcja Czwórek


\n

100. Ofiarowanie Dhammy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, jestem braminem, odpowiadającym na prośby, szczodrym, niosącym swe ostatnie ciało, niedoścignionym lekarzem i chirurgiem. Wy jesteście moimi prawowiernymi synami, zrodzonymi z moich ust, zrodzonymi z Dhammy, ukształtowanymi przez Dhammę, spadkobiercami Dhammy, nie spadkobiercami materialnych rzeczy. Mnisi, są te dwa rodzaje dawania, dawanie materialnych rzeczy i dawanie Dhammy. Z tych dwóch rodzajów dawania, to jest główne, mianowicie, dawanie Dhammy. Są dwa rodzaje dzielenia się: dzielenie się materialnymi rzeczami i dzielenie się Dhammą. Z tych dwóch rodzajów dzielenia się, to jest główne, mianowicie dzielenie się Dhammą. Są dwa rodzaje pomocy: pomoc w materialnych rzeczach i pomoc w Dhammie. Z tych dwóch rodzajów pomocy, ta jest główna, mianowicie pomoc w Dhammie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Tathagata dokonał ofiarowania Dhammy,
\n Nieegoistyczny, współczujący wszystkim istotom;
\n Żywe istoty czczą takiego,
\n Wychodzącego poza istnienie, jako wodza bogów i ludzi.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

101. Łatwe do Osiągnięcia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są cztery błahe rzeczy, łatwe do osiągnięcia i nienaganne. Jakie cztery? Szata zrobiona z odpadków jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Jedzenie zebrane podczas obchodu żebraczego jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Korzeń drzewa jako miejsce zamieszkania jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Lekarstwo ze sfermentowanego moczu jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Te, mnisi, są cztery błahe rzeczy łatwe do osiągnięcia i nienaganne. Jeżeli mnich jest zadowolony z tych rzeczy co błahe i łatwe do osiągnięcia, mówię o nim, że ma rekwizyty do bycia pustelnikiem”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ten co zadowolony z nienagannego,
\n Z rzeczy błahych i łatwo osiągalnych,
\n Jego umysł nie staje się poirytowany,
\n Gdy nie osiąga miejsca do zamieszkania,
\n Szat do noszenia i jedzenia i picia;  

\n
Nie czuje urazy do nikogo z żadnej ze stron.
\n

Te rzeczy są zdeklarowane jako będące
\n Odpowiednimi dla pustelniczego życia
\n Przez ich posiadanie mnich
\n Może trwać zadowolony i pilny.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

102. Wyczerpanie Skaz
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, dla tego co wie i widzi, jest wyczerpanie skaz, nie dla tego który nie wie i nie widzi. Ale dla tego który wie i widzi co, jest wyczerpanie skaz? Dla tego który wie i widzi: 'To jest cierpienie' jest wyczerpanie skaz. Dla tego który wie i widzi: 'To jest powstanie cierpienia' jest wyczerpanie skaz. Dla tego który wie i widzi: 'To jest wstrzymanie cierpienia' jest wyczerpanie skaz. Dla tego który wie i widzi: 'To jest droga prowadząca do wstrzymania cierpienia' jest wyczerpanie skaz. W taki sposób mnisi dla tego co wie i widzi jest wyczerpanie skaz”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Dla ucznia w treningu
\n Będącego w zgodzie z bezpośrednią ścieżką,
\n Wiedza o wyczerpaniu powstaje pierwsza,
\n A finałowa wiedza podąża zaraz za nią.
\n

Dla uwolnionego przez finałową wiedzę,
\n Najwyższą wiedzą o wolności,
\n Powstaje wiedza o wyczerpaniu:

\n
W taki sposób skazy są wyczerpane".
\n

Z pewnością nie przez leniwą osobę
\n Ani niepojmującego głupca
\n Wygaszenie jest osiągane, przez
\n Wydostanie się ze wszystkich światowych więzów.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

103. Pustelnicy i Bramini
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, jacykolwiek pustelnicy i bramini nie rozumieją takim jakim to rzeczywiście jest: 'To cierpienie'; 'To powstanie cierpienia'; 'To wstrzymanie cierpienia'; 'To droga prowadząca do wstrzymania cierpienia' – to ci pustelnicy i bramini nie są uważani przeze mnie za będących prawdziwymi pustelnikami wśród pustelników, za będących prawdziwymi braminami wśród braminów. Ci czcigodni żyją bez zrealizowania i osiągnięcia tutaj i teraz przez własną bezpośrednią wiedzę celu bycia pustelnikiem, celu bycia braminem. Ale, mnisi, jacykolwiek pustelnicy i bramini rozumieją takim jakim to rzeczywiście jest: 'To cierpienie'; 'To powstanie cierpienia'; 'To wstrzymanie cierpienia'; 'To droga prowadząca do wstrzymania cierpienia' – ci pustelnicy i bramini są uważani przeze mnie za będących prawdziwymi pustelnikami wśród pustelników, za będących prawdziwymi braminami wśród braminów. Ci czcigodni żyją osiągnąwszy i zrealizowawszy tutaj i teraz przez własną bezpośrednią wiedzę cel bycia pustelnikiem, cel bycia braminem”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ci którzy nie rozumieją cierpienia,
\n Ani jak cierpienie powstaje,
\n Ani gdzie cierpienie ostatecznie się kończy
\n Zupełnie bez pozostałości,
\n I którzy nie znają ścieżki
\n Wiodącej do uwolnienia z cierpienia -  

\n
Są pozbawieni wyzwolenia umysłu
\n Brakuje im również wyzwolenia przez zrozumienie;
\n Nie umiejący doprowadzić cierpienia do końca,
\n Podróżują między narodzinami i śmiercią.
\n

Ale ci którzy rozumieją cierpienie,
\n I jak cierpienie powstaje,
\n I gdzie cierpienie ostatecznie się kończy
\n Zupełnie bez pozostałości,
\n I którzy znają ścieżkę
\n Wiodącą do uwolnienia z cierpienia -  

\n
Posiadają uwolnienie umysłu
\n I wyzwolenie przez zrozumienie;
\n Umieją doprowadzić cierpienie do końca,
\n I nigdy nie powrócą do narodzin i śmierci.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

104. Spełnieni w Moralności
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, co do tych mnichów, spełnionych w moralności, spełnionych w koncentracji, spełnionych w wyzwoleniu, spełnionych w wiedzy i wizji wyzwolenia, którzy są doradcami, instruktorami, i demonstratorami, którzy umieją napominać, inspirować i zachęcać, i którzy są kompetentnymi nauczycielami prawdziwej Dhammy – widzenie takich mnichów, zbliżenie się do nich, usługiwanie im, zapamiętanie ich i podążanie ich przykładem odchodząc z domu w bezdomność, jest bardzo pomocne, powiadam. Z jakiego powodu? Podążając za takimi mnichami, stowarzyszając się z nimi i usługując im, agregat moralności jeszcze niekompletny osiąga kompletność, agregaty koncentracji, zrozumienia, wyzwolenia, wiedzy i wizji wyzwolenia jeszcze niekompletne, osiągają kompletność przez utrzymanie przy istnieniu. Tacy mnisi jak ci są nazywani nauczycielami, przywódcami karawany, porzucającymi błędy, rozjaśniającymi ciemność, przynosicielami światła, twórcami promieniowania, luminarzami, niosącymi lampę, wnosicielami iluminacji, szlachetnymi, posiadaczami wizji”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Dla tych o sporej wiedzy
\n To stan powodujący radość -  

\n
Żyć życiem Dhammy
\n Pod szlachetnymi o doskonałych umysłach.
\n Objaśniającymi prawdziwą Dhammę,
\n Oświetlającymi i iluminującymi ją,
\n Ci dostarczyciele światła, bohaterscy mędrcy,
\n Obdarzeni wizją, rozpraszają błędy.
\n

Usłyszawszy ich nauczanie,
\n Mądrzy z doskonałym zrozumieniem
\n Przez bezpośrednie poznanie końca narodzin
\n Nie dochodzą do odnowy istnienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

105. Wzbudzając Pragnienie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są cztery rzeczy które wzbudzają pragnienie, przez które powstające pragnienie powstaje u mnicha. Jakie cztery? Z powodu szat, z powodu jedzenia, z powodu miejsca pobytu, z powodu zyskania tego lub straty tamtego, powstające pragnienie powstaje u mnicha. Takie, mnisi, są cztery rzeczy które wzbudzają pragnienie przez które powstające pragnienie powstaje u mnicha”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Osoba z pragnieniem jako towarzyszem
\n Wędruje w długiej podróży
\n W tym stanie istnienia czy innym
\n I nie może wyjść poza samsarę.
\n

Zrozumiawszy niebezpieczeństwo w ten sposób,
\n Iż pragnienie jest powstaniem cierpienia,
\n Mnich powinien wędrować uważnie,
\n Wolny od pragnienia, bez utrzymywania.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

106. Z Brahmą
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Żyją z Brahmą te rodziny, gdzie w domu matka i ojciec są szanowani przez swe dzieci. Żyją z pierwszymi bogami te rodziny gdzie, w domu matka i ojciec są szanowani przez swe dzieci. Żyją z pierwszymi nauczycielami te rodziny gdzie, w domu matka i ojciec są szanowani przez swe dzieci. Żyją z godnymi oddawania czci te rodziny gdzie, w domu matka i ojciec są szanowani przez swe dzieci. 'Brahma', mnisi, jest terminem na matkę i ojca. 'Pierwsi bogowie' i pierwsi nauczyciele', 'godni oddawania czci' są terminem na matkę i ojca. Z jakiego powodu? Ponieważ matka i ojciec są bardzo pomocni swym dzieciom, dbają o nich i wychowują i uczą świata”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Matka i ojciec są nazywani
\n
Brahmą”, „pierwszymi nauczycielami”
\n I „godnymi czci”,
\n Będąc współczujący wobec
\n Rodziny i dzieci.
\n

I tak mądry powinien ich szanować,
\n Składać im należyty honor,
\n Zaopatrywać w jedzenie i napoje,
\n Dawać ubranie i łóżko,
\n Namaszczać i kąpać ich
\n Jak również obmywać im stopy.
\n

Gdy wykonuje takie usługi
\n Swojej matce i ojcu,
\n Chwalą taką mądrą osobę nawet tutaj
\n A potem raduje się w niebie.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

107. Bardzo Pomocne
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, bramini i gospodarze są bardzo pomocni dla was. Zapewniają wam rekwizyty szat, jedzenia, mieszkań i lekarstwa na czas choroby. I wy, mnisi, jesteście bardzo pomocni braminom i gospodarzom, gdy uczycie ich Dhammy, która jest dobra na początku, dobra w środku i dobra na końcu, o właściwym znaczeniu i frazie, i proklamujecie wypełnienie świętego życia w całkowitej czystości. W taki sposób, mnisi, te święte życie przeżywane jest we wzajemnym wspomaganiu dla celu przebycia powodzi i uczynienia końca cierpieniu”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Zarówno gospodarze jak i bezdomni,
\n Każdy wspiera jeden drugiego,
\n Ci i ci spełniają prawdziwą Dhammę -  

\n
Najwyższe bezpieczeństwo od niewoli.
\n

Od gospodarzy bezdomni otrzymują
\n Te podstawowe konieczności życia,
\n Szaty do ubrania się i miejsce do mieszkania
\n Usuwające trudy sezonów.
\n

I przez poleganie na dobrym zachowaniu
\n Miłujący dom ludzie mieszkają w domu
\n Pokładając wiarę w tych godnych
\n O szlachetnym zrozumieniu, medytujących.
\n

Praktykując Dhammę w tym życiu,
\n Ścieżkę wiodącą do dobrej destynacji,
\n Ci pragnący przyjemności radują się
\n Rozmiłowani w świecie bogów.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

108. Oszukańczy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, kiedykolwiek mnisi są zwodniczy, uparci, pustosłowni, oszukańczy, aroganccy, i nieskoncentrowani, ci mnisi nie są moimi uczniami. Zboczyli z tej Dhammy i Dyscypliny, i nie osiągną wzrostu, postępu i rozwoju w jej obrębie. Ale kiedykolwiek mnisi nie są zwodniczy, uparci, pustosłowni, oszukańczy, aroganccy, i nieskoncentrowani, ci mnisi są moimi uczniami. Nie zboczyli z tej Dhammy i Dyscypliny, i osiągną wzrost, postęp i rozwój w jej obrębie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Zwodniczy, uparci, pustosłowni,
\n Oszukańczy, aroganccy, nieskoncentrowani -  

\n
Ci nie uczynią postępu w tej Dhammie
\n Nauczanej przez W Pełni Przebudzonego.
\n

Niezwodniczy, nie mówiący dużo, mądrzy
\n Łatwo przystosowujący się, dobrze skoncentrowani -
\n Tacy jak ci uczynią postęp w tej Dhammie
\n Nauczanej przez W Pełni Przebudzonego.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

109. Nurt Rzeki
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Załóżmy mnisi, że jest człowiek unoszony przez nurt rzeki co wydaje się przyjemnym i miłym. Ale widząc go człowiek o bystrym wzroku, stojący na brzegu rzeki woła do niego: 'Hej, dobry człowieku, chociaż jesteś unoszony przez nurt rzeki co wydaje się przyjemnym i miłym, tam niżej jest basen z mętnymi falami i wirami, z potworami i demonami. Gdy dostaniesz się do tego basenu, umrzesz lub spotka cię cierpienie jak to przy umieraniu'. Wtedy mnisi, po usłyszeniu tych słów tego człowieka, płynący podejmuje wysiłek stopami i rękami, płynąc pod prąd. Mnisi, użyłem tego przykładu by ukazać znaczenie. A znaczenie tego jest takie: 'Nurt rzeki' jest odpowiednikiem pragnienia, wydające się 'przyjemnym i miłym' jest odpowiednikiem sześciu wewnętrznych baz zmysłowych. 'Basen poniżej' jest odpowiednikiem pięciu niższych pęt. 'Mętne fale' są odpowiednikiem gniewu i awersji. 'Wiry' są odpowiednikiem pięciu strun zmysłowych przyjemności. 'Potwory i demony' są odpowiednikiem kobiet. 'Pod prąd' jest odpowiednikiem wyrzeczenia. 'Wysiłek stopami i rękami' jest odpowiednikiem wzmożonej energii. Człowiek o bystrym wzroku stojący na brzegu jest odpowiednikiem Tathagaty, Arahata, W Pełni Przebudzonego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Pożądający przyszłego bezpieczeństwa od niewoli,
\n Powinien zaniechać zmysłowego pożądania,
\n Jakkolwiek bolesnym mogłoby się to wydawać.
\n Właściwie pojmując ze zrozumieniem
\n Posiadając umysł co dobrze wyzwolony
\n Człowiek może osiągnąć wolność, krok po kroku.
\n
\n Ten kto jest mistrzem wiedzy
\n Kto przeżył święte życie
\n Jest nazywany tym co doszedł na koniec świata
\n Człowiekiem co dotarł na drugi brzeg.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

110. Podczas Chodzenia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, gdy podczas chodzenia zmysłowa myśl czy myśl o złej woli czy agresywna myśl powstaje u mnicha, i jeżeli toleruje ją i nie odrzuca jej, nie rozwiewa jej i nie usuwa jej i nie zakańcza jej, ten mnich – który w ten sposób pokazuje brak gorliwości i nie obawia się błędnego działania – jest nazywany trwale leniwym i opieszałym. Podczas gdy stojąc ... Podczas gdy siedząc ... Podczas gdy leżąc zmysłowa myśl czy myśl o złej woli czy agresywna myśl powstaje u mnicha, i jeżeli toleruje ją i nie odrzuca jej, nie rozwiewa jej i nie usuwa jej i nie zakańcza jej, ten mnich – który w ten sposób pokazuje brak gorliwości i nie obawia się błędnego działania – jest nazywany stale leniwym i opieszałym. Ale jeżeli podczas gdy chodząc ... stojąc ... siedząc ...leżąc zmysłowa myśl czy myśl o złej woli czy agresywna myśl powstaje u mnicha, i jeżeli nie toleruje jej i odrzuca ją, rozwiewa ją i usuwa ją i zakańcza ją, ten mnich – który w ten sposób pokazuje gorliwość i obawia się błędnego działania – jest nazywany stale energicznym i zdecydowanym”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Czy to chodząc czy stojąc
\n Siedząc czy leżąc,
\n Ktokolwiek myśli takie myśli
\n Co złe i światowe,
\n Podąża złą ścieżką,
\n Oszołomiony zwodniczymi rzeczami -  

\n
Taki mnich nie może osiągnąć
\n Najwyższego przebudzenia.
\n

Czy to chodząc czy stojąc
\n Siedząc czy leżąc,
\n Ktokolwiek pokonuje takie myśli,
\n Rozmiłowując się w tłumieniu myśli
\n Taki mnich jest zdolny osiągnąć
\n Najwyższe przebudzenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

111. Doskonali w Moralności
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, powinniście żyć doskonali w moralności, doskonali w praktyce reguł Patimokkhy, i być powstrzymywani przez powstrzymanie reguł. Doskonali w zachowaniu i sferze aktywności widząc niebezpieczeństwo w najmniejszym błędzie, powinniście trenować w regułach treningu który podjęliście. Żyjąc doskonali w moralności, doskonali w praktyce reguł Patimokkhy, powstrzymywani przez powstrzymanie reguł, doskonali w zachowaniu i sferze aktywności widząc niebezpieczeństwo w najmniejszym błędzie, co dalej powinno być zrobione przez was? Jeżeli chodząc, stojąc, siedząc, leżąc, mnich jest wolny od pożądliwości i złej woli, wolny od ospałości i stanów letargicznych, wolny od niepokoju i zmartwień i porzucił wątpliwości, jego energia staje się mocna i niesłabnąca, jego uważność czujna i niezaciemniona, jego ciało spokojne i niezestresowane, jego umysł skoncentrowany i jednopunktowy, to mnich który w taki sposób jest pilny i obawiający się błędnego działania, jest nazywany stale energicznym i zdecydowanym”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Kontrolujący się podczas chodzenia
\n Kontrolujący się podczas stania,
\n Kontrolujący się podczas siedzenia,
\n Kontrolujący się podczas odpoczynku,
\n Kontrolujący się podczas zginania
\n I rozciągania ciała -
\n Powyżej, wzdłuż i poniżej,
\n Mnich obserwuje jak przejawiają się rzeczy,
\n Powstawanie i przemijanie agregatów.
\n

Żyjąc tak pilnie,
\n O spokojnym i cichym zachowaniu,
\n Zawsze uważny, trenuje w kierunku
\n Uspokojenia umysłu -  

\n
Taki mnich mówi się, że jest
\n Tym kto zawsze zdecydowany.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

 


\n

112. Świat
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: "Mnisi, świat został odkryty przez Tathagatę, Tathagata jest odłączony od świata. Powstanie świata zostało odkryte przez Tathagatę: Tathagata poniechał powstania świata. Wstrzymanie świata zostało odkryte przez Tathagatę, Tathagata zrealizował wstrzymanie świata. Droga prowadząca do wstrzymania świata została odkryta przez Tathagatę, Tathagata utrzymał przy istnieniu drogę prowadzącą do wstrzymania świata. Mnisi, w świecie z jego bogami, Marami, i brahmami, z jego pustelnikami i braminami, w tej generacji z jej książętami i ludźmi, cokolwiek może być zobaczone, usłyszane, odczute i poznane czy osiągnięte, poszukiwane i objęte umysłem, to zostało odkryte przez Tathagatę, dlatego jest on nazywany Tathagatą. Wszystko co mówi, wszystko co wygłasza, pomiędzy nocą gdy odkrył najwyższe, pełne przebudzenie a nocą kiedy osiągnie finałowe wygaszenie, element wygaszenia bez pozostałości poprzedniego utrzymywania, jest prawdą (tatha) niczym innym: dlatego jest on nazywany Tathagatą. Jak mówi, tak (tatha) czyni, jak czyni, tak mówi: dlatego jest on nazywany Tathagatą. W świecie z jego bogami Marami, i bramami, z jego pustelnikami i braminami, w tej generacji z jej książętami i ludźmi, to Tathagta jest Transcendentalną Istotą Nietranscendentalnego Wszystkowidzącym i Władcą Mocy: dlatego jest on nazywany Tathagatą”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Przez wiedzę o całym świecie,
\n Całym świecie jakim prawdziwie jest,
\n Jest uwolniony od całego świata,
\n W całym świecie jest nieprzywiązany.   

Wszystko zwyciężający bohaterski mędrzec,
\n Jest wolny od każdego rodzaju pęt;
\n Osiągnął doskonały spokój,
\n Wygaszenie wolne od strachu.
\n

Pozbawiony skaz, jest przebudzony,
\n Wolny od zmartwień, z zakończonymi wątpliwościami
\n Osiągnął finałowy koniec działań
\n Uwolniony przez zakończenie utrzymywania.
\n

Przebudzony, Zrealizowany,
\n Jest lwem, niezwyciężonym;
\n Gdyż w świecie razem z jego bogami
\n Wprawia w ruch koło Brahmy.
\n

I tak ci bogowie i ludzie
\n Odchodzą po schronienie do Buddy,
\n Spotykając go składają mu hołd,
\n Wielkiemu, wolnemu od nieśmiałości.
\n

Opanowany, z opanowanych jest najlepszy;
\n Uspokojony, ze spokojnych jest głównym;
\n Przekroczywszy, z tych co przekroczyli jest najważniejszy.
\n

W taki sposób składają mu honor,
\n Wielkiemu, wolnemu od nieśmiałości:

\n
W świecie razem z jego bogami
\n Nie ma dorównującej mu osoby”.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n


\n