\n

100. Ofiarowanie Dhammy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, jestem braminem, odpowiadającym na prośby, szczodrym, niosącym swe ostatnie ciało, niedoścignionym lekarzem i chirurgiem. Wy jesteście moimi prawowiernymi synami, zrodzonymi z moich ust, zrodzonymi z Dhammy, ukształtowanymi przez Dhammę, spadkobiercami Dhammy, nie spadkobiercami materialnych rzeczy. Mnisi, są te dwa rodzaje dawania, dawanie materialnych rzeczy i dawanie Dhammy. Z tych dwóch rodzajów dawania, to jest główne, mianowicie, dawanie Dhammy. Są dwa rodzaje dzielenia się: dzielenie się materialnymi rzeczami i dzielenie się Dhammą. Z tych dwóch rodzajów dzielenia się, to jest główne, mianowicie dzielenie się Dhammą. Są dwa rodzaje pomocy: pomoc w materialnych rzeczach i pomoc w Dhammie. Z tych dwóch rodzajów pomocy, ta jest główna, mianowicie pomoc w Dhammie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Tathagata dokonał ofiarowania Dhammy,
\n Nieegoistyczny, współczujący wszystkim istotom;
\n Żywe istoty czczą takiego,
\n Wychodzącego poza istnienie, jako wodza bogów i ludzi.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

101. Łatwe do Osiągnięcia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są cztery błahe rzeczy, łatwe do osiągnięcia i nienaganne. Jakie cztery? Szata zrobiona z odpadków jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Jedzenie zebrane podczas obchodu żebraczego jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Korzeń drzewa jako miejsce zamieszkania jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Lekarstwo ze sfermentowanego moczu jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Te, mnisi, są cztery błahe rzeczy łatwe do osiągnięcia i nienaganne. Jeżeli mnich jest zadowolony z tych rzeczy co błahe i łatwe do osiągnięcia, mówię o nim, że ma rekwizyty do bycia pustelnikiem”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ten co zadowolony z nienagannego,
\n Z rzeczy błahych i łatwo osiągalnych,
\n Jego umysł nie staje się poirytowany,
\n Gdy nie osiąga miejsca do zamieszkania,
\n Szat do noszenia i jedzenia i picia;  

\n
Nie czuje urazy do nikogo z żadnej ze stron.
\n

Te rzeczy są zdeklarowane jako będące
\n Odpowiednimi dla pustelniczego życia
\n Przez ich posiadanie mnich
\n Może trwać zadowolony i pilny.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

102. Wyczerpanie Skaz
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, dla tego co wie i widzi, jest wyczerpanie skaz, nie dla tego który nie wie i nie widzi. Ale dla tego który wie i widzi co, jest wyczerpanie skaz? Dla tego który wie i widzi: 'To jest cierpienie' jest wyczerpanie skaz. Dla tego który wie i widzi: 'To jest powstanie cierpienia' jest wyczerpanie skaz. Dla tego który wie i widzi: 'To jest wstrzymanie cierpienia' jest wyczerpanie skaz. Dla tego który wie i widzi: 'To jest droga prowadząca do wstrzymania cierpienia' jest wyczerpanie skaz. W taki sposób mnisi dla tego co wie i widzi jest wyczerpanie skaz”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Dla ucznia w treningu
\n Będącego w zgodzie z bezpośrednią ścieżką,
\n Wiedza o wyczerpaniu powstaje pierwsza,
\n A finałowa wiedza podąża zaraz za nią.
\n

Dla uwolnionego przez finałową wiedzę,
\n Najwyższą wiedzą o wolności,
\n Powstaje wiedza o wyczerpaniu:

\n
W taki sposób skazy są wyczerpane".
\n

Z pewnością nie przez leniwą osobę
\n Ani niepojmującego głupca
\n Wygaszenie jest osiągane, przez
\n Wydostanie się ze wszystkich światowych więzów.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

103. Pustelnicy i Bramini
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, jacykolwiek pustelnicy i bramini nie rozumieją takim jakim to rzeczywiście jest: 'To cierpienie'; 'To powstanie cierpienia'; 'To wstrzymanie cierpienia'; 'To droga prowadząca do wstrzymania cierpienia' – to ci pustelnicy i bramini nie są uważani przeze mnie za będących prawdziwymi pustelnikami wśród pustelników, za będących prawdziwymi braminami wśród braminów. Ci czcigodni żyją bez zrealizowania i osiągnięcia tutaj i teraz przez własną bezpośrednią wiedzę celu bycia pustelnikiem, celu bycia braminem. Ale, mnisi, jacykolwiek pustelnicy i bramini rozumieją takim jakim to rzeczywiście jest: 'To cierpienie'; 'To powstanie cierpienia'; 'To wstrzymanie cierpienia'; 'To droga prowadząca do wstrzymania cierpienia' – ci pustelnicy i bramini są uważani przeze mnie za będących prawdziwymi pustelnikami wśród pustelników, za będących prawdziwymi braminami wśród braminów. Ci czcigodni żyją osiągnąwszy i zrealizowawszy tutaj i teraz przez własną bezpośrednią wiedzę cel bycia pustelnikiem, cel bycia braminem”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ci którzy nie rozumieją cierpienia,
\n Ani jak cierpienie powstaje,
\n Ani gdzie cierpienie ostatecznie się kończy
\n Zupełnie bez pozostałości,
\n I którzy nie znają ścieżki
\n Wiodącej do uwolnienia z cierpienia -  

\n
Są pozbawieni wyzwolenia umysłu
\n Brakuje im również wyzwolenia przez zrozumienie;
\n Nie umiejący doprowadzić cierpienia do końca,
\n Podróżują między narodzinami i śmiercią.
\n

Ale ci którzy rozumieją cierpienie,
\n I jak cierpienie powstaje,
\n I gdzie cierpienie ostatecznie się kończy
\n Zupełnie bez pozostałości,
\n I którzy znają ścieżkę
\n Wiodącą do uwolnienia z cierpienia -  

\n
Posiadają uwolnienie umysłu
\n I wyzwolenie przez zrozumienie;
\n Umieją doprowadzić cierpienie do końca,
\n I nigdy nie powrócą do narodzin i śmierci.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

104. Spełnieni w Moralności
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, co do tych mnichów, spełnionych w moralności, spełnionych w koncentracji, spełnionych w wyzwoleniu, spełnionych w wiedzy i wizji wyzwolenia, którzy są doradcami, instruktorami, i demonstratorami, którzy umieją napominać, inspirować i zachęcać, i którzy są kompetentnymi nauczycielami prawdziwej Dhammy – widzenie takich mnichów, zbliżenie się do nich, usługiwanie im, zapamiętanie ich i podążanie ich przykładem odchodząc z domu w bezdomność, jest bardzo pomocne, powiadam. Z jakiego powodu? Podążając za takimi mnichami, stowarzyszając się z nimi i usługując im, agregat moralności jeszcze niekompletny osiąga kompletność, agregaty koncentracji, zrozumienia, wyzwolenia, wiedzy i wizji wyzwolenia jeszcze niekompletne, osiągają kompletność przez utrzymanie przy istnieniu. Tacy mnisi jak ci są nazywani nauczycielami, przywódcami karawany, porzucającymi błędy, rozjaśniającymi ciemność, przynosicielami światła, twórcami promieniowania, luminarzami, niosącymi lampę, wnosicielami iluminacji, szlachetnymi, posiadaczami wizji”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Dla tych o sporej wiedzy
\n To stan powodujący radość -  

\n
Żyć życiem Dhammy
\n Pod szlachetnymi o doskonałych umysłach.
\n Objaśniającymi prawdziwą Dhammę,
\n Oświetlającymi i iluminującymi ją,
\n Ci dostarczyciele światła, bohaterscy mędrcy,
\n Obdarzeni wizją, rozpraszają błędy.
\n

Usłyszawszy ich nauczanie,
\n Mądrzy z doskonałym zrozumieniem
\n Przez bezpośrednie poznanie końca narodzin
\n Nie dochodzą do odnowy istnienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

105. Wzbudzając Pragnienie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są cztery rzeczy które wzbudzają pragnienie, przez które powstające pragnienie powstaje u mnicha. Jakie cztery? Z powodu szat, z powodu jedzenia, z powodu miejsca pobytu, z powodu zyskania tego lub straty tamtego, powstające pragnienie powstaje u mnicha. Takie, mnisi, są cztery rzeczy które wzbudzają pragnienie przez które powstające pragnienie powstaje u mnicha”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Osoba z pragnieniem jako towarzyszem
\n Wędruje w długiej podróży
\n W tym stanie istnienia czy innym
\n I nie może wyjść poza samsarę.
\n

Zrozumiawszy niebezpieczeństwo w ten sposób,
\n Iż pragnienie jest powstaniem cierpienia,
\n Mnich powinien wędrować uważnie,
\n Wolny od pragnienia, bez utrzymywania.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

106. Z Brahmą
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Żyją z Brahmą te rodziny, gdzie w domu matka i ojciec są szanowani przez swe dzieci. Żyją z pierwszymi bogami te rodziny gdzie, w domu matka i ojciec są szanowani przez swe dzieci. Żyją z pierwszymi nauczycielami te rodziny gdzie, w domu matka i ojciec są szanowani przez swe dzieci. Żyją z godnymi oddawania czci te rodziny gdzie, w domu matka i ojciec są szanowani przez swe dzieci. 'Brahma', mnisi, jest terminem na matkę i ojca. 'Pierwsi bogowie' i pierwsi nauczyciele', 'godni oddawania czci' są terminem na matkę i ojca. Z jakiego powodu? Ponieważ matka i ojciec są bardzo pomocni swym dzieciom, dbają o nich i wychowują i uczą świata”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Matka i ojciec są nazywani
\n
Brahmą”, „pierwszymi nauczycielami”
\n I „godnymi czci”,
\n Będąc współczujący wobec
\n Rodziny i dzieci.
\n

I tak mądry powinien ich szanować,
\n Składać im należyty honor,
\n Zaopatrywać w jedzenie i napoje,
\n Dawać ubranie i łóżko,
\n Namaszczać i kąpać ich
\n Jak również obmywać im stopy.
\n

Gdy wykonuje takie usługi
\n Swojej matce i ojcu,
\n Chwalą taką mądrą osobę nawet tutaj
\n A potem raduje się w niebie.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

107. Bardzo Pomocne
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, bramini i gospodarze są bardzo pomocni dla was. Zapewniają wam rekwizyty szat, jedzenia, mieszkań i lekarstwa na czas choroby. I wy, mnisi, jesteście bardzo pomocni braminom i gospodarzom, gdy uczycie ich Dhammy, która jest dobra na początku, dobra w środku i dobra na końcu, o właściwym znaczeniu i frazie, i proklamujecie wypełnienie świętego życia w całkowitej czystości. W taki sposób, mnisi, te święte życie przeżywane jest we wzajemnym wspomaganiu dla celu przebycia powodzi i uczynienia końca cierpieniu”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Zarówno gospodarze jak i bezdomni,
\n Każdy wspiera jeden drugiego,
\n Ci i ci spełniają prawdziwą Dhammę -  

\n
Najwyższe bezpieczeństwo od niewoli.
\n

Od gospodarzy bezdomni otrzymują
\n Te podstawowe konieczności życia,
\n Szaty do ubrania się i miejsce do mieszkania
\n Usuwające trudy sezonów.
\n

I przez poleganie na dobrym zachowaniu
\n Miłujący dom ludzie mieszkają w domu
\n Pokładając wiarę w tych godnych
\n O szlachetnym zrozumieniu, medytujących.
\n

Praktykując Dhammę w tym życiu,
\n Ścieżkę wiodącą do dobrej destynacji,
\n Ci pragnący przyjemności radują się
\n Rozmiłowani w świecie bogów.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

108. Oszukańczy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, kiedykolwiek mnisi są zwodniczy, uparci, pustosłowni, oszukańczy, aroganccy, i nieskoncentrowani, ci mnisi nie są moimi uczniami. Zboczyli z tej Dhammy i Dyscypliny, i nie osiągną wzrostu, postępu i rozwoju w jej obrębie. Ale kiedykolwiek mnisi nie są zwodniczy, uparci, pustosłowni, oszukańczy, aroganccy, i nieskoncentrowani, ci mnisi są moimi uczniami. Nie zboczyli z tej Dhammy i Dyscypliny, i osiągną wzrost, postęp i rozwój w jej obrębie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Zwodniczy, uparci, pustosłowni,
\n Oszukańczy, aroganccy, nieskoncentrowani -  

\n
Ci nie uczynią postępu w tej Dhammie
\n Nauczanej przez W Pełni Przebudzonego.
\n

Niezwodniczy, nie mówiący dużo, mądrzy
\n Łatwo przystosowujący się, dobrze skoncentrowani -
\n Tacy jak ci uczynią postęp w tej Dhammie
\n Nauczanej przez W Pełni Przebudzonego.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

109. Nurt Rzeki
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Załóżmy mnisi, że jest człowiek unoszony przez nurt rzeki co wydaje się przyjemnym i miłym. Ale widząc go człowiek o bystrym wzroku, stojący na brzegu rzeki woła do niego: 'Hej, dobry człowieku, chociaż jesteś unoszony przez nurt rzeki co wydaje się przyjemnym i miłym, tam niżej jest basen z mętnymi falami i wirami, z potworami i demonami. Gdy dostaniesz się do tego basenu, umrzesz lub spotka cię cierpienie jak to przy umieraniu'. Wtedy mnisi, po usłyszeniu tych słów tego człowieka, płynący podejmuje wysiłek stopami i rękami, płynąc pod prąd. Mnisi, użyłem tego przykładu by ukazać znaczenie. A znaczenie tego jest takie: 'Nurt rzeki' jest odpowiednikiem pragnienia, wydające się 'przyjemnym i miłym' jest odpowiednikiem sześciu wewnętrznych baz zmysłowych. 'Basen poniżej' jest odpowiednikiem pięciu niższych pęt. 'Mętne fale' są odpowiednikiem gniewu i awersji. 'Wiry' są odpowiednikiem pięciu strun zmysłowych przyjemności. 'Potwory i demony' są odpowiednikiem kobiet. 'Pod prąd' jest odpowiednikiem wyrzeczenia. 'Wysiłek stopami i rękami' jest odpowiednikiem wzmożonej energii. Człowiek o bystrym wzroku stojący na brzegu jest odpowiednikiem Tathagaty, Arahata, W Pełni Przebudzonego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Pożądający przyszłego bezpieczeństwa od niewoli,
\n Powinien zaniechać zmysłowego pożądania,
\n Jakkolwiek bolesnym mogłoby się to wydawać.
\n Właściwie pojmując ze zrozumieniem
\n Posiadając umysł co dobrze wyzwolony
\n Człowiek może osiągnąć wolność, krok po kroku.
\n
\n Ten kto jest mistrzem wiedzy
\n Kto przeżył święte życie
\n Jest nazywany tym co doszedł na koniec świata
\n Człowiekiem co dotarł na drugi brzeg.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

110. Podczas Chodzenia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, gdy podczas chodzenia zmysłowa myśl czy myśl o złej woli czy agresywna myśl powstaje u mnicha, i jeżeli toleruje ją i nie odrzuca jej, nie rozwiewa jej i nie usuwa jej i nie zakańcza jej, ten mnich – który w ten sposób pokazuje brak gorliwości i nie obawia się błędnego działania – jest nazywany trwale leniwym i opieszałym. Podczas gdy stojąc ... Podczas gdy siedząc ... Podczas gdy leżąc zmysłowa myśl czy myśl o złej woli czy agresywna myśl powstaje u mnicha, i jeżeli toleruje ją i nie odrzuca jej, nie rozwiewa jej i nie usuwa jej i nie zakańcza jej, ten mnich – który w ten sposób pokazuje brak gorliwości i nie obawia się błędnego działania – jest nazywany stale leniwym i opieszałym. Ale jeżeli podczas gdy chodząc ... stojąc ... siedząc ...leżąc zmysłowa myśl czy myśl o złej woli czy agresywna myśl powstaje u mnicha, i jeżeli nie toleruje jej i odrzuca ją, rozwiewa ją i usuwa ją i zakańcza ją, ten mnich – który w ten sposób pokazuje gorliwość i obawia się błędnego działania – jest nazywany stale energicznym i zdecydowanym”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Czy to chodząc czy stojąc
\n Siedząc czy leżąc,
\n Ktokolwiek myśli takie myśli
\n Co złe i światowe,
\n Podąża złą ścieżką,
\n Oszołomiony zwodniczymi rzeczami -  

\n
Taki mnich nie może osiągnąć
\n Najwyższego przebudzenia.
\n

Czy to chodząc czy stojąc
\n Siedząc czy leżąc,
\n Ktokolwiek pokonuje takie myśli,
\n Rozmiłowując się w tłumieniu myśli
\n Taki mnich jest zdolny osiągnąć
\n Najwyższe przebudzenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

111. Doskonali w Moralności
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, powinniście żyć doskonali w moralności, doskonali w praktyce reguł Patimokkhy, i być powstrzymywani przez powstrzymanie reguł. Doskonali w zachowaniu i sferze aktywności widząc niebezpieczeństwo w najmniejszym błędzie, powinniście trenować w regułach treningu który podjęliście. Żyjąc doskonali w moralności, doskonali w praktyce reguł Patimokkhy, powstrzymywani przez powstrzymanie reguł, doskonali w zachowaniu i sferze aktywności widząc niebezpieczeństwo w najmniejszym błędzie, co dalej powinno być zrobione przez was? Jeżeli chodząc, stojąc, siedząc, leżąc, mnich jest wolny od pożądliwości i złej woli, wolny od ospałości i stanów letargicznych, wolny od niepokoju i zmartwień i porzucił wątpliwości, jego energia staje się mocna i niesłabnąca, jego uważność czujna i niezaciemniona, jego ciało spokojne i niezestresowane, jego umysł skoncentrowany i jednopunktowy, to mnich który w taki sposób jest pilny i obawiający się błędnego działania, jest nazywany stale energicznym i zdecydowanym”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Kontrolujący się podczas chodzenia
\n Kontrolujący się podczas stania,
\n Kontrolujący się podczas siedzenia,
\n Kontrolujący się podczas odpoczynku,
\n Kontrolujący się podczas zginania
\n I rozciągania ciała -
\n Powyżej, wzdłuż i poniżej,
\n Mnich obserwuje jak przejawiają się rzeczy,
\n Powstawanie i przemijanie agregatów.
\n

Żyjąc tak pilnie,
\n O spokojnym i cichym zachowaniu,
\n Zawsze uważny, trenuje w kierunku
\n Uspokojenia umysłu -  

\n
Taki mnich mówi się, że jest
\n Tym kto zawsze zdecydowany.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

 


\n

112. Świat
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: "Mnisi, świat został odkryty przez Tathagatę, Tathagata jest odłączony od świata. Powstanie świata zostało odkryte przez Tathagatę: Tathagata poniechał powstania świata. Wstrzymanie świata zostało odkryte przez Tathagatę, Tathagata zrealizował wstrzymanie świata. Droga prowadząca do wstrzymania świata została odkryta przez Tathagatę, Tathagata utrzymał przy istnieniu drogę prowadzącą do wstrzymania świata. Mnisi, w świecie z jego bogami, Marami, i brahmami, z jego pustelnikami i braminami, w tej generacji z jej książętami i ludźmi, cokolwiek może być zobaczone, usłyszane, odczute i poznane czy osiągnięte, poszukiwane i objęte umysłem, to zostało odkryte przez Tathagatę, dlatego jest on nazywany Tathagatą. Wszystko co mówi, wszystko co wygłasza, pomiędzy nocą gdy odkrył najwyższe, pełne przebudzenie a nocą kiedy osiągnie finałowe wygaszenie, element wygaszenia bez pozostałości poprzedniego utrzymywania, jest prawdą (tatha) niczym innym: dlatego jest on nazywany Tathagatą. Jak mówi, tak (tatha) czyni, jak czyni, tak mówi: dlatego jest on nazywany Tathagatą. W świecie z jego bogami Marami, i bramami, z jego pustelnikami i braminami, w tej generacji z jej książętami i ludźmi, to Tathagta jest Transcendentalną Istotą Nietranscendentalnego Wszystkowidzącym i Władcą Mocy: dlatego jest on nazywany Tathagatą”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Przez wiedzę o całym świecie,
\n Całym świecie jakim prawdziwie jest,
\n Jest uwolniony od całego świata,
\n W całym świecie jest nieprzywiązany.   

Wszystko zwyciężający bohaterski mędrzec,
\n Jest wolny od każdego rodzaju pęt;
\n Osiągnął doskonały spokój,
\n Wygaszenie wolne od strachu.
\n

Pozbawiony skaz, jest przebudzony,
\n Wolny od zmartwień, z zakończonymi wątpliwościami
\n Osiągnął finałowy koniec działań
\n Uwolniony przez zakończenie utrzymywania.
\n

Przebudzony, Zrealizowany,
\n Jest lwem, niezwyciężonym;
\n Gdyż w świecie razem z jego bogami
\n Wprawia w ruch koło Brahmy.
\n

I tak ci bogowie i ludzie
\n Odchodzą po schronienie do Buddy,
\n Spotykając go składają mu hołd,
\n Wielkiemu, wolnemu od nieśmiałości.
\n

Opanowany, z opanowanych jest najlepszy;
\n Uspokojony, ze spokojnych jest głównym;
\n Przekroczywszy, z tych co przekroczyli jest najważniejszy.
\n

W taki sposób składają mu honor,
\n Wielkiemu, wolnemu od nieśmiałości:

\n
W świecie razem z jego bogami
\n Nie ma dorównującej mu osoby”.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n


\n