50. Korzenie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy korzenie niekorzystnego. Jakie trzy? Niekorzystny korzeń chciwości, niekorzystny korzeń nienawiści i niekorzystny korzeń złudzenia. Takie są te trzy korzenie niekorzystnego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Chciwość i nienawiść i złudzenie,
\n Krzywdzą człowieka o złym umyśle
\n Tak jak jego własny owoc niszczy drzewo bambusa.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

51. Elementy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy elementy. Jakie trzy? Element materialny, element niematerialny, i element wstrzymania. Takie są te trzy elementy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 

Przez pełne zrozumienie materialnego elementu
\n Nie utykając w niematerialnym,
\n Są wyzwoleni przez wstrzymanie
\n Pozostawiwszy za sobą śmierć.

Skontaktowawszy osobiście
\n Nieśmiertelny element wolny od esencji istnienia,
\n Zrealizowawszy uwolnienie od esencji istnienia
\n Jego skazy odeszły.
\n W Pełni Przebudzony proklamuje
\n Stan bez żałości, pusty od splamień.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

52. Uczucia -1
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy uczucia. Jakie trzy? Przyjemne uczucie, bolesne uczucie, ani-przyjemne-ani-bolesne uczucie. Takie są te trzy uczucia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Uczeń Buddy
\n Skoncentrowany, jasno postrzegający
\n I uważny, zna uczucia
\n I powstanie uczuć,
\n Gdzie zanikają i ścieżkę
\n Która prowadzi do ich pełnego wstrzymania.
\n Ze wstrzymaniem uczuć u mnicha,
\n Wolny od pragnienia osiągnie wygaszenie. 

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

53. Uczucia - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy uczucia. Jakie trzy? Przyjemne uczucie, bolesne uczucie, ani-przyjemne-ani-bolesne uczucie. Przyjemne uczucie, mnisi, powinno być widziane jako cierpienie, bolesne uczucie powinno być widziane jako strzała, ani-przyjemne-ani-bolesne-uczucie powinno być widziane jako nietrwałe. Kiedy mnich zobaczył te trzy uczucia w ten sposób, mówi się o nim, że jest szlachetnym który widzi właściwie. Odciął pragnienie, zniszczył pęta i przez pełne zrozumienie wyobrażenia, zakończył cierpienie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Widzi przyjemność jako cierpienie
\n I widzi ból jako strzałę.
\n Widzi jako nietrwałe spokojne uczucie
\n Które nie jest ani przyjemne ani bolesne.

Taki mnich, który widzi właściwie
\n Jest przez to dobrze wyzwolony.
\n Spełniony w wiedzy, spokojny,
\n Ten mędrzec pokonał wszystkie więzy.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

54. Poszukiwanie -1
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są tu te trzy rodzaje poszukiwania. Jakie trzy? Poszukiwanie zmysłowej gratyfikacji, poszukiwanie istnienia, i poszukiwanie świętego życia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Uczeń Buddy
\n Skoncentrowany, jasno postrzegający
\n I uważny, zna poszukiwania
\n I źródło poszukiwań,
\n Gdzie zanikają i ścieżkę
\n Która prowadzi do pełnego wstrzymania.
\n Ze wstrzymaniem poszukiwań mnich
\n Bez pragnienia osiąga wygaszenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

55. Poszukiwanie - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są tu te trzy rodzaje poszukiwania. Jakie trzy? Poszukiwanie zmysłowej gratyfikacji, poszukiwanie istnienia, i poszukiwanie świętego życia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Zmysłowe poszukiwanie, poszukiwanie istnienia,
\n Poszukiwanie świetnego życia u tego
\n Kto opiera się na poglądzie
\n I trzyma się go ściśle jak prawdy -
\n Oparte są na skalaniach.

Dla w pełni beznamiętnego mnicha
\n Uwolnionego przez wyczerpanie pragnienia,
\n Poszukiwania zostały zaprzestane
\n I wykorzenione stanowisko dla poglądów.
\n Ze wstrzymaniem poszukiwań mnich
\n Jest wolny od pożądania i wątpliwości.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

56. Skazy -1
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są trzy rodzaje skaz. Jakie trzy? Skaza zmysłowego pożądania, skaza istnienia, i skaza ignorancji. Te są trzy skazy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Uczeń Buddy
\n Skoncentrowany, jasno postrzegający
\n I uważny, znający skazy
\n I powstanie skaz
\n Gdzie zanikają i ścieżkę
\n Która prowadzi do ich pełnego wstrzymania.
\n Ze wstrzymaniem skaz mnich
\n Bez pragnienia, osiąga wygaszenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

57. Skazy - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: "Mnisi, są trzy rodzaje skaz. Jakie trzy? Skaza zmysłowego pożądania, skaza istnienia, i skaza ignorancji. Te są trzy skazy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Dla tego u kogo skaza pożądania
\n Zmysłowych przyjemności została zniszczona,
\n Kto wyeliminował ignorancję
\n I wyczerpał skazę istnienia -
\n Taki jest uwolniony przez nie-utrzymywanie.
\n Zwyciężywszy Marę Złego i jego świtę,
\n Nosi swe ostatnie ciało.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

58. Pragnienie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy pragnienia. Jakie trzy? Pragnienie zmysłowych przyjemności, pragnienie istnienia, pragnienie nie-istnienia. Takie są te trzy pragnienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ci spętani więzami pragnienia,
\n Których umysły rozmiłowują się w byciu tym czy tamtym,
\n Których umysły są w niewoli Mary
\n Którzy nie cieszą się bezpieczeństwem od niewoli,
\n Takie stworzenia kontynuują samsarę
\n Idąc od narodzin ku śmierci.

Ale ci co porzucili pragnienie,
\n Wolni od pragnienia bycia tym czy tamtym,
\n Osiągnąwszy wyczerpanie skaz,
\n Choć w świecie, wyszli poza.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

59. Obszar Mary
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, będąc w posiadaniu trzech rzeczy, mnich wyszedł poza obszar Mary i świeci jak słońce. Jakie trzy? Tu mnich jest w posiadaniu agregatu moralności adepta, agregatu koncentracji adepta, agregatu zrozumienia adepta. Takie są trzy rzeczy będąc w posiadaniu których mnich wyszedł poza obszar Mary i świeci jak słońce”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Moralność, koncentracja, i zrozumienie -
\n Ten u kogo są one w pełni rozwinięte,
\n Przechodząc poza królestwem Mary,
\n Świeci wokół jak słońce.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

60. Podstawy pod czynienie zasług
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: "Mnisi, są te trzy podstawy pod czynienie zasług. Jakie trzy? Podstawa pod czynienie zasługi polegająca na dawaniu, podstawa pod czynienie zasługi polegająca na moralności, i podstawa pod czynienie zasługi polegająca na utrzymaniu przy istnieniu (medytacji). Takie są te trzy podstawy pod czynienie zasług”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Powinien się ćwiczyć w czynach zasługi
\n Które przynoszą długotrwałe szczęście:
\n Szczodrość, zrównoważone życie,
\n Utrzymywanie przy istnieniu przyjaznego umysłu.
\n Przez kultywowanie tych trzech rzeczy,
\n Czyny przynoszą szczęście,
\n Mądry człowiek odradza się w błogości
\n W niekłopotliwym, szczęśliwym świecie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

61. Oczy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy rodzaje oczu. Jakie trzy? Oko cielesne, oko boskie, i oko zrozumienia. Takie, mnisi, są te trzy rodzaje oczu”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n
\n

Cielesne oko, boskie oko,
\n I niezrównane oko zrozumienia -
\n Te troje oczu zostało opisane
\n Przez Buddę, najwyższego wśród ludzi.
\n Powstanie cielesnego oka
\n Jest ścieżką do boskiego oka,
\n Ale niezrównane oko zrozumienia
\n Jest tym z którego powstaje wiedza.
\n Przez osiągnięcie takiego oka
\n Jest się uwolnionym od wszelkiego cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

62. Zdolności
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy zdolności. Jakie trzy? Zdolność pewności: 'Dojdę do poznania tego co jeszcze nie jest poznane'; zdolność finałowej wiedzy; i zdolność tego który poznał finałową wiedzą. Takie, mnisi, są te trzy zdolności”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Dla mnicha w treningu
\n Będącego w zgodzie z bezpośrednią ścieżką,
\n Wpierw powstaje wiedza o wstrzymaniu,
\n A finałowa wiedza bezpośrednio za tym podąża.

Uwolniony przez finałową wiedzę,
\n Przez zniszczenie więzów istnienia
\n Pogodny ma pewność:
\n 'Niezachwiane jest moje wyzwolenie'.

Zaopatrzony w tą zdolność
\n Spokojny rozmiłowuje się w spokojnym stanie.
\n Zwyciężywszy Marę i jego wierzchowca,
\n Nosi swe ostatnie ciało.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

63. Czas
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy czasy. Jakie trzy? Czas przeszły, czas przyszły, czas teraźniejszy. Takie, mnisi, są te trzy czasy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 

Postrzegając to co może być wyrażone przez koncepcje,
\n Istoty opierają się na tym co jest wyrażone.
\n Nie całkiem rozumiejąc wyrażone,
\n Wchodzą w sidła śmierci.
\n Ale przez całkowite zrozumienie tego co jest wyrażone,
\n Człowiek nie pojmuje błędnie mówcy.
\n Jego umysł osiąga wolność,
\n Najwyższy stan spokoju.
\n Po zrozumieniu tego co jest wyrażone,
\n Spokojny cieszy się spokojnym stanem.
\n Stojąc w Dhammie, doskonały w wiedzy
\n Swobodnie używa koncepcji,
\n Ale już dłużej nie wchodzi w ich obręb.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

64. Złe zachowanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy rodzaje złego zachowania Jakie trzy? Złe zachowanie ciałem, złe zachowanie mową, złe zachowanie umysłem. Takie są te trzy rodzaje złego zachowania”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Podjęcie się złego zachowania
\n Ciałem, złego zachowania mową,
\n Złego zachowania umysłem, i jakiegokolwiek jeszcze
\n Jest rozpoznawane jako błąd -

Nie podjąwszy się dobrego czynu
\n I uczyniwszy wiele z tego co złe -  
\n Gdy jego ciało się rozpada
\n Głupiec odradza się w piekle.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

65. Dobre zachowanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy rodzaje dobrego zachowania Jakie trzy? Dobre zachowanie ciałem, dobre zachowanie mową, dobre zachowanie umysłem. Takie są te trzy rodzaje dobrego zachowania”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Porzucenie złego zachowania
\n Ciałem, złego zachowania mową,
\n Złego zachowania umysłem, i jakiegokolwiek jeszcze
\n Co jest rozpoznawane jako błędne -

Nie podjęcie się złego czynu
\n I uczynienie wiele z tego co dobre -  
\n Gdy jego ciało się rozpada
\n Ten mądry człowiek odradza się w niebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

66. Czystość
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy rodzaje czystości. Jakie trzy? Czystość ciała, czystość mowy, i czystość umysłu. Takie są te trzy rodzaje czystości”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:  
\n
\n

Cielesna czystość, czystość mowy,
\n Mentalna czystość i nieskazitelność -  
\n Czysty posiadający taką czystość
\n Jest nazywany tym kto porzucił wszystko.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

67. Doskonałość
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy rodzaje doskonałości. Jakie trzy? Doskonałość ciała, doskonałość mowy, doskonałość umysłu. Takie są te trzy doskonałości”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   
\n

Cieleśnie doskonały, doskonały w mowie,  
\n Mentalnie doskonały i nieskazitelny;  
\n Mędrzec posiadający taką doskonałość  
\n Nazywany jest oczyszczonym ze złego.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

68. Namiętność -1
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten u kogo namiętność nie jest porzucona, nienawiść nie jest porzucona, złudzenie nie jest porzucone, jest w niewoli Mary Złego; złapał się w pętlę Mary i jest na łasce Mary Złego. Mnisi, ten u kogo namiętność jest porzucona, nienawiść jest porzucona, złudzenie jest porzucone, jest uwolniony z niewoli Mary Złego; odrzucił pętlę Mary i nie jest na łasce Mary Złego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Ten kto zakończył przywiązanie
\n Wraz z nienawiścią i ignorancją
\n Jest nazywany wewnętrznie rozwiniętym.
\n Tatagata został najwyższym,
\n Przebudzonym, przekroczywszy wrogość i strach,
\n Tym kto porzucił wszystko.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

69. Namiętność - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, jakikolwiek mnich czy mniszka u którego namiętność nie jest porzucona, nienawiść nie jest porzucona, złudzenie nie jest porzucone, jest określany jako ten kto nie przekroczył oceanu z jego falami, kipielą, i wirami, z jego rekinami i demonami. Ale jakikolwiek mnich czy mniszka u którego namiętność jest porzucona, nienawiść jest porzucona, złudzenie jest porzucone, jest określany jako ten kto przekroczył ocean z jego falami, kipielą, i wirami, z jego rekinami i demonami – tym o którym jest powiedziane: 'Przekroczywszy, wyszedł poza, bramin stoi na suchym lądzie'”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Ten kto zakończył namiętność
\n Wraz z nienawiścią i ignorancją
\n Przekroczył ten ocean
\n Z jego rekinami i demonami,
\n Z jego budzącymi lęk falami,
\n Tak trudnymi do przebycia.

Pokonał każde uwiązanie
\n Pozostawił Śmierć z tyłu,
\n Stał się wolny od utrzymywania,
\n Opuścił cierpienie i odnowę istnienia.
\n Zniknął, nie może być opisany, powiadam,
\n Że zdezorientował Króla Śmierci.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

70. Błędny Pogląd
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, widziałem stworzenia które źle się zachowywały ciałem, mową, i umysłem, które lżyły szlachetnych, które miały błędny pogląd i podejmowały się różnych czynów z uwagi na ich błędny pogląd. Wraz z rozpadem ciała, po śmierci, te stworzenia odradzają się w nieszczęśliwym stanie, złej destynacji, zatraceniu, w piekle. Mówię to, mnisi, nie dowiedziawszy się od innego pustelnika czy bramina. To ponieważ sam poznałem to, zobaczyłem to, i zaobserwowałem to, to mówię: 'Mnisi, widziałem stworzenia które źle się zachowywały ciałem, mową, i umysłem, które lżyły szlachetnych, które miały błędny pogląd i podejmowały się różnych czynów z uwagi na ich błędny pogląd. Wraz z rozpadem ciała, po śmierci, te stworzenia odradzają się w nieszczęśliwym stanie, złej destynacji, zatraceniu, w piekle'”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Tutaj jednostka z
\n Błędnie ukierunkowanym umysłem
\n Wygłaszająca błędną mowę
\n I podejmująca się złych czynów,
\n O małej uczoności,
\n Czyniąca przewinę w tym krótkim życiu -
\n Przy rozpadzie ciała
\n Ten głupiec odradza się w piekle.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

71. Właściwy pogląd
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, widziałem stworzenia które dobrze się zachowywały ciałem, mową, i umysłem, które nie lżyły szlachetnych, które miały właściwy pogląd i podejmowały się różnych czynów z uwagi na ich właściwy pogląd. Wraz z rozpadem ciała, po śmierci, te stworzenia odradzają się w dobrej destynacji, w niebiańskim świecie. Mówię to, mnisi, nie dowiedziawszy się od innego pustelnika czy bramina. To ponieważ sam poznałem to, zobaczyłem to, i zaobserwowałem to, to mówię: 'Widziałem stworzenia które dobrze się zachowywały ciałem, mową, i umysłem, które nie lżyły szlachetnych, które miały właściwy pogląd i podejmowały się różnych czynów z uwagi na ich właściwy pogląd. Wraz z rozpadem ciała, po śmierci, te stworzenia odradzają się w dobrej destynacji, w niebiańskim świecie'”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:  

 
\n
Tutaj jednostka z  
\n Właściwie ukierunkowanym umysłem  
\n Wygłaszająca właściwie mowę 
\n I podejmująca się dobrych czynów, 
\n O dużej uczoności, 
\n Czyniąca zasługi w tym krótkim życiu - 
\n Przy rozpadzie ciała 
\n Ten mądry człowiek odradza się w niebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

72. Ucieczka
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy elementy ucieczki. Jakie trzy? Ucieczka od zmysłowych przyjemności, mianowicie wyrzeczenie; ucieczka od materialnej formy, mianowicie niematerialność; i ucieczka od czegokolwiek co doszło do istnienia, od czegokolwiek co determinowane i powstałe współzależnie, mianowicie wstrzymanie. Takie mnisi są te trzy elementy ucieczki”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:  

 
\n
Poznawszy ucieczkę od zmysłowych przyjemności 
\n I to co przekracza materialne formy, 
\n Ten energiczny jest zawsze pilny 
\n Osiągając uspokojenie wszystkich determinacji.  
\n
\n Taki mnich który widzi właściwie 
\n Jest przez to dobrze uwolniony. 
\n Spełniony w wiedzy, spokojny, 
\n Mędrzec który przekroczył wszystkie więzy.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

73. Bardziej Spokojne
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, niematerialne jest bardziej spokojne niż domena materialnej formy, i wstrzymanie jest bardziej spokojne niż niematerialne”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:  

 
\n
Te stworzenia które osiągają domenę materialnej formy 
\n I te ustanowione na niematerialnym, 
\n Jeżeli nie znają wstrzymania, 
\n Powracają do odnowy istnienia.  
\n
\n Ci którzy w pełni rozumieją materialne formy, 
\n Nie utykając w niematerialnym, 
\n Są uwolnieni przez wstrzymanie 
\n I pozostawili Śmierć daleko za sobą.  
\n
\n Skontaktowawszy osobiście 
\n Nieśmiertelny element wolny od esencji istnienia, 
\n Zrealizowawszy uwolnienie od esencji istnienia, 
\n Jego skazy odeszły, 
\n W Pełni Przebudzony proklamuje 
\n Stan bez żalu, pusty od splamień.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

74. Synowie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, te trzy rodzaje synów znajduje się istniejących w świecie. Jakie trzy? Nadrzędny rodzaj, podobny rodzaj, i podrzędny rodzaj. Mnisi, jaki jest nadrzędny rodzaj syna? W tym przypadku syn ma matkę i ojca którzy nie udali się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; którzy nie powstrzymują się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; którzy są niecnotliwi o złym zachowaniu. Ale syn jest tym który udał się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; który powstrzymuje się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; który jest cnotliwy o dobrym zachowaniu. To, mnisi, jest nadrzędny syn. A jaki mnisi jest podobny rodzaj syna? W tym przypadku syn ma matkę i ojca którzy udali się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; którzy powstrzymują się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; którzy są cnotliwi o dobrym zachowaniu. I syn również jest tym który udał się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; który powstrzymuje się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; który jest cnotliwy o dobrym zachowaniu. To mnisi jest podobny rodzaj syna. A jaki, mnisi, jest podrzędny rodzaj syna? W tym przypadku syn ma matkę i ojca którzy udali się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; którzy powstrzymują się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; którzy są cnotliwi o dobrym zachowaniu. Ale syn jest tym który nie udał się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; który nie powstrzymuje się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; który jest niecnotliwy o złym zachowaniu. Takie, mnisi są te trzy rodzaje synów istniejących w świecie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Mądrzy chcą syna
\n Który jest nadrzędny lub równy.
\n Nie chcą podrzędnego syna,
\n Tego co przynosi wstyd rodzinie,
\n

Ale takich synów w rodzinie
\n Którzy są żarliwymi świeckimi wyznawcami,
\n Celującymi w wierze i moralności,
\n Szczodrzy, nieskąpi,
\n Jaśniejący w towarzystwie  

\n
Jak księżyc uwolniony od chmur.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

75. Bezdeszczowa chmura
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy rodzaje osób istniejących w świecie. Jakie trzy? Jedna która jest jak bezdeszczowa chmura, jedna która pada lokalnie, i jedna która pada wszędzie. A jaka jest osoba, mnisi, która jest jak bezdeszczowa chmura? Tu pewna osoba nie jest dawcą dla nikogo; nie daje jedzenia, napojów, ubrań, pojazdów, girland, pachnideł, maści, łóżek, mieszkań i lamp dla pustelników i braminów, dla biednych, nędzarzy i będących w potrzebie. Ten rodzaj osoby jest jak bezdeszczowa chmura. A jaka jest osoba, mnisi, która poda lokalnie? Tu pewna osoba jest dawcą dla niektórych, ale już nie dla innych. Daje jedzenie, napoje, ubrania, pojazdy, girlandy, pachnidła, maści, łóżka, mieszkania i lampy dla pewnych biednych, nędzarzy i będących w potrzebie, ale nie dla innych. To jest rodzaj osoby która pada lokalnie. A jaka jest osoba, mnisi, która poda wszędzie? Tu pewna osoba daje wszystkim. Daje jedzenie, napoje, ubrania, pojazdy, girlandy, pachnidła, maści, łóżka, mieszkania i lampy dla wszystkich pustelników i braminów, dla biednych, nędzarzy i będących w potrzebie". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ani pustelnikom ani braminom
\n Ani biednym ani nędzarzom
\n Nie daje nic z magazynu
\n Jedzenia i napojów i dóbr
\n Ta pospolita osoba jest nazywana

\n "
Tym co jest jak bezdeszczowa chmura".
\n

Pewnym daje,
\n Pewnym oferuje jedzenie;
\n Tego mądrzy ludzie nazywają

\n "
Tym co pada lokalnie".
\n

Osoba sławna ze swej hojności,
\n Współczująca wszystkim istotom,
\n Rozprowadza jedzenie z zadowoleniem.

\n
"Daję!, daję!" mówi.
\n

Jak wielki burzowy obłok
\n Który grzmi i pada
\n Wypełniając liście i zagłębienia,
\n Nasycając ziemię wodą,
\n Taka właśnie jest ta osoba.
\n

Po prawowiernym zgromadzeniu bogactwa
\n Które osiągnął swym własnym wysiłkiem,
\n W pełni zaspokaja jedzeniem i napojami
\n Jakiekolwiek stworzenie żyjące w potrzebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

76. Aspirując do szczenięcia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, aspirując do tych trzech rodzajów szczęścia, mądra osoba powinna chronić moralne zachowanie. Jakich trzech? Aspirując: 'Niech spotka mnie pochwała', mądra osoba powinna chronić moralne zachowanie. Aspirując: 'Niech będę bogata', mądra osoba powinna chronić moralne zachowanie. Aspirując: 'Po rozpadzie ciała, po śmierci, niech odrodzę się w dobrej destynacji, w niebiańskim świecie', mądra osoba powinna chronić moralne zachowanie. Takie są te trzy rodzaje szczęścia, aspirując do nich mądra osoba powinna chronić moralne zachowanie". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Aspirując do trzech rodzajów szczęścia
\n Mądra osoba powinna chronić moralność:
\n Pochwała, pozyskanie własności,
\n Cieszenie się później niebem.
\n

Jeżeli nie czyniący zła
\n Stowarzysza się ze złoczyńcą,
\n Jest podejrzewany o zło
\n I jego zła reputacja rośnie.
\n

Z kimkolwiek się przyjaźni,
\n Z kimkolwiek stowarzysza
\n Staje się o podobnych cechach,
\n Staje się jak jego towarzysz.
\n

Podążający za i przewodnik,
\n Ten co kontaktuje i kontaktowany,
\n Są jak strzała pokryta trucizną
\n Co zabrudza swój kołczan.
\n Obawiając się zabrudzenia mądra osoba
\n Nie powinna mieć złych przyjaciół.
\n

Człowiek który wiąże zgniłą rybę
\n Źdźbłami pewnego rodzaju trawy kusa
\n
Sprawia, ze trawa śmierdzi zgnilizną;
\n I tak jest z tymi co podążają za głupcami.
\n

Człowiek który opakowuje puder tagara
\n
W obszerny liść z drzewa
\n Sprawia, że liść ten pachnie;
\n I tak jest z tymi co podążają za mędrcami.
\n

Zatem tak jak liściasty pojemnik,
\n Rozumiejąc rezultat dla siebie,
\n Za niemoralnym nie powinno się postępować,
\n Mądra osoba powinna postępować za moralnym.
\n Niemoralny prowadzi ją do piekła,
\n Cnotliwy pomaga osiągnąć niebo.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

77. Rozpadające się
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, to ciało jest rozpadające się, w naturze świadomości leży zanik i wszystkie obiekty utrzymywania są nietrwałe, cierpieniem i podmiotem zmiany”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Znając ciało jako rozpadające się
\n I świadomość jako skazaną na zanik,
\n Zobaczywszy strach w obiektach utrzymywania,
\n Wyszedł poza narodziny i śmierć;
\n Osiągnął najwyższy spokój,
\n Z opanowanym umysłem czeka swego czasu.  
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

78. Podobieństwo elementów
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, to zgodnie z podobieństwem elementów, stworzenia stowarzyszają się ze sobą i jednoczą. Stworzenia o niskich dyspozycjach stowarzyszają się i jednoczą ze stworzeniami o niskich dyspozycjach. Stworzenia o dobrych dyspozycjach stowarzyszają się i jednoczą ze stworzeniami o dobrych dyspozycjach. Tak było w przeszłości, będzie tak w przyszłości i jest tak teraz”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Pragnienie zrodzone ze stowarzyszenia
\n Jest odcięte przez nie-stowarzyszanie się.
\n Jak ktoś na drewnianej desce  

\n
Pogrążyłby się w wielkim oceanie,
\n Tak też ten o moralnym życiu
\n Pogrąża się stowarzyszając się z próżniakiem.
\n

Zatem unikaj próżniaka
\n Tego co czyni mały wysiłek.
\n Żyj z tymi co trwają w odosobnieniu,
\n Szlachetni zdecydowani i medytujący.
\n Którzy są zawsze pracowici i mądrzy.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

79. Upadanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, trzy rzeczy prowadzą do upadania mnicha w treningu. Jakie trzy? Tu mnich w treningu cieszy się pracami, jest zadowolony z pracy, raduje się oddawaniu pracom. Cieszy się rozmową, jest zadowolony rozmowami, raduje się oddawaniem rozmowom. Cieszy się snem, jest zadowolony ze snu, raduje się oddawaniu snom. Mnisi, trzy rzeczy chronią mnicha w treningu przed upadaniem. Jakie trzy? Tu mnich w treningu nie cieszy się pracami, nie jest zadowolony z pracy, nie raduje się oddawaniu pracom. Nie cieszy się rozmową, nie jest zadowolony rozmowami, nie raduje się oddawaniem rozmowom. Nie cieszy się snem, nie jest zadowolony ze snu, nie raduje się oddawaniem snom. Te trzy rzeczy chronią mnicha w treningu przed upadaniem”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Mnich który cieszy się pracami,
\n Niespokojny, zadowolony z rozmów i snu,
\n Nigdy nie będzie zdolny osiągnąć
\n Najwyższego przebudzenia.   

I tak niech zawęzi swe obowiązki,
\n Porzuci ospałość i niepokój;
\n Taki mnich może osiągnąć
\n Najwyższe przebudzenie.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

80. Niekorzystne Myśli
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy rodzaje niekorzystnych myśli. Jakie trzy? Myśl dotycząca nie bycia wzgardzonym, myśli dotycząca zysku, uznania, i sławy; myśli dotycząca angażowania się w sprawy innych. Takie, mnisi, są te trzy rodzaje niekorzystnych myśli”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Troszcząc się o nie bycie wzgardzonym,
\n Zyskiem, uznaniem i szacunkiem,
\n Ciesząc się towarzystwem
\n Jest daleki od zniszczenia pęt.
\n

Ale porzuciwszy synów i stada
\n Życie rodzinne i posiadłości,
\n Taki mnich może osiągnąć
\n Najwyższe przebudzenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

81. Hołd
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, widziałem stworzenia pokonane z umysłami uległymi obsesji przyjmowania hołdu, po rozpadzie ciała, po śmierci odradzające się z nieszczęśliwym stanie, w złej destynacji, zatraceniu, w piekle. Widziałem stworzenia pokonane z umysłami uległymi obsesji nie przyjmowania hołdu, po rozpadzie ciała, po śmierci odradzające się z nieszczęśliwym stanie, w złej destynacji, zatraceniu, w piekle. Widziałem stworzenia zmorzone z umysłami uległymi obsesji zarówno przyjmowania hołdu, jak i nie przyjmowania hołdu, po rozpadzie ciała, po śmierci odradzające się z nieszczęśliwym stanie, w złej destynacji, zatraceniu, w piekle”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ten kto żyje pilnie
\n Ma niezakłóconą koncentrację,
\n Zarówno gdy składa mu się hołd
\n Jak i gdy nie otrzymuje hołdu.
\n

Ciągle medytujący, zdolny
\n Z subtelnym poglądem i wglądem,
\n Cieszy się wstrzymaniem utrzymywania -
\n Nazywają takiego „prawdziwym człowiekiem”.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

82. Radosna Wypowiedź
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, wśród bogów te trzy radosne wypowiedzi są wygłaszane od czasu do czasu przy pewnych okazjach. Jakie trzy? Kiedy szlachetny uczeń po ogoleniu swych włosów i brody zamierza odejść z domu w bezdomność, tego czasu wśród bogów radosna wypowiedź jest wygłaszana: 'Szlachetny uczeń zamierza walczyć z Marą'. To pierwsza radosna wypowiedź wygłaszana wśród bogów od czasu do czasu przy pewnej okazji. I znów, mnisi, kiedy szlachetny uczeń żyje zaangażowany w kultywowanie siedmiu czynników przebudzenia, tego czasu wśród bogów radosna wypowiedź jest wygłaszana: 'Szlachetny uczeń walczy z Marą'. To druga radosna wypowiedź wygłaszana wśród bogów przy pewnej okazji. I znów, mnisi, kiedy szlachetny uczeń przez osobistą realizację z bezpośrednią wiedzą tutaj i teraz wkracza i trwa w wyzwoleniu umysłu, w wyzwolenie przez zrozumienie co bez skaz przez wyczerpanie skaz, tego czasu wśród bogów radosna wypowiedź jest wygłaszana: 'Szlachetny uczeń wygrał walkę z Marą'. To trzecia radosna wypowiedź wygłaszana wśród bogów przy pewnej okazji. Takie mnisi, są te trzy radosne wypowiedzi wygłaszane przy pewnych okazjach". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Widząc. że wygrał walkę
\n Nawet bogowie oddają mu cześć,
\n Uczeń W Pełni Przebudzonego
\n Wielki, wolny od nieśmiałości:
\n

Oddajemy ci honor, człowieku czystej krwi,
\n Odniosłeś trudne zwycięstwo.
\n Rozgromiwszy armię Śmierci,
\n Jesteś o niezachwianym wyzwoleniu”.
\n

Tak wychwalają bogowie,
\n Tego co osiągnął cel,
\n Gdyż nie dostrzegają w nim
\n Podstaw pod podporządkowanie się kontroli Śmierci.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

83.Pięć Zapowiadających Znaków
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, kiedy bóg ma umrzeć i opuścić kompanię bogów, pojawia się pięć zapowiadających to znaków: jego naszyjnik z kwiatów więdnie, jego ubranie staje się pobrudzone, z jego pach zaczyna płynąć pot, jego cielesne promieniowanie zanika i bóg nie cieszy się swym niebiańskim tronem. Bogowie obserwując zapowiadające znaki tego, że bóg ma umrzeć, dodają mu odwagi w trzech rzeczach tymi słowami: 'Idź stąd do dobrej destynacji, zdobądź to co jest dobre do zdobycia. Po zdobyciu tego co jest dobre do zdobycia, stań się w tym mocno ustanowiony'”. Kiedy to zostało powiedziane, pewien mnich spytał Zrealizowanego: „Czcigodny panie, co jest rozpoznawane przez bogów jako dobra destynacja? Co jest rozpoznawane przez bogów jako dobre do zdobycia? Co jest rozpoznawane przez bogów jako do mocnego ustanowienia?” „To ludzka egzystencja, mnisi, jest rozpoznawana przez bogów jako dobra destynacja. Kiedy ludzka istota uzyskuje wiarę w Dhammę i Dyscyplinę nauczaną przez Tahtagatę, to jest rozpoznawane przez bogów jako zdobycz dobra do zdobycia. Kiedy jest w nim stała wiara, ustanowiona i silna, nie do zniszczenia przez żadnego pustelnika czy bramina czy boga czy Marę czy Brahmę czy przez kogokolwiek innego na świecie, to jest rozpoznawane przez bogów za mocne ustanowienie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Kiedy bóg którego życie się wyczerpało
\n Umiera i odchodzi z kompanii bogów,
\n Bogowie dodają mu odwagi
\n Na trzy sposoby, słowami:
\n

Idź, przyjacielu, do dobrej destynacji,
\n Do towarzystwa ludzi.
\n Stając się człowiekiem uzyskaj wiarę
\n Niezwyciężoną w prawdziwą Dhammę.
\n

Ta wiara uczyniona stałą,
\n Niech stanie się zakorzeniona i dobrze ustabilizowana,
\n Niezachwiana przez całe życie
\n W prawdziwej Dhammie dobrze ogłoszonej.
\n

Porzuciwszy złe zachowanie się ciałem,
\n Jak również złe zachowanie mową,
\n Złe zachowanie umysłem i jakiekolwiek inne
\n Co uznawane z błędne,
\n

Uczyniwszy wiele z tego co dobre
\n Zarówno ciałem jak i mową
\n I uczyniwszy dobro umysłem
\n Co bezgraniczne i wolne od utrzymywania.

Z tą zasługą jako podstawą
\n Uczynioną obfitą przez szczodrość,
\n Powinieneś ustanowić innych ludzi
\n W prawdziwej Dhammie i świętym życiu”.
\n

Kiedy bogowie wiedzą, że bóg
\n Jest bliski opuszczenie ich grona,
\n Kierowani współczuciem zachęcają go:

\n
Powracaj tutaj wciąż od nowa”.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

84. Dla Dobra Wielu
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, te trzy osoby pojawiając się w świecie pojawiają się dla dobra wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, ze współczucia dla świata, dla dobrobytu, dobra i szczęścia bogów i ludzi. Jakie trzy? Tu Tathagata pojawia się na świecie, Arahat, Całkowicie Przebudzony, doskonały w prawdziwej wiedzy i prowadzeniu się, wzniosły, znawca światów, nieporównany przywódca ludzi do opanowania, nauczyciel bogów i ludzi, oświecony, błogosławiony. Naucza Dhammy która jest dobra na początku, dobra w środku, i dobra na końcu, o poprawnym znaczeniu i frazie i proklamuje święte życie i jego wypełnienie w całkowitej czystości. To mnisi, jest pierwsza osoba pojawiająca się w świecie, która pojawia się dla dobra wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, dla dobrobytu, dobra i szczęścia wielu ludzi. Następnie, mnisi, jest uczeń tego nauczyciela, arahat, którego skazy są wyczerpane, który przeżył święte życie, wykonał co było do wykonania, zniszczył pęta istnienia i jest całkowicie wyzwolony przez finałową wiedzę. Naucza Dhammy która jest dobra na początku, dobra w środku, i dobra na końcu, o poprawnym znaczeniu i frazie i proklamuje święte życie i jego wypełnienie w całkowitej czystości. To mnisi, jest druga osoba pojawiająca się w świecie, która pojawia się dla dobra wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, dla dobrobytu, dobra i szczęścia wielu ludzi. Następnie jest uczeń tego nauczyciela, w treningu, kto podąża ścieżką, nauczył się wiele i jest o moralnym prowadzeniu się. Naucza Dhammy która jest dobra na początku, dobra w środku, i dobra na końcu, o poprawnym znaczeniu i frazie i proklamuje święte życie i jego wypełnienie w całkowitej czystości. To mnisi, jest trzecia osoba pojawiająca się w świecie, która pojawia się dla dobra wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, dla dobrobytu, dobra i szczęścia wielu ludzi”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Nauczyciel, wielki mędrzec
\n Jest pierwszy na świecie;
\n Podąża za nim uczeń
\n Którego opanowanie jest doskonałe;
\n I dalej uczeń w treningu na ścieżce,
\n Ten co nauczył się wiele i jest cnotliwy.
\n

Ci trzej są główni wśród bogów i ludzi:
\n Iluminujący, nauczający Dhammy,
\n Otwierający bramy do Nieśmiertelności,
\n Uwalniają wielu ludzi z niewoli.
\n

Ci którzy podążają ścieżką
\n Dobrze nauczaną przez najwyższego
\n Lidera karawany, którzy rozmiłowują się
\n W Nauce Wzniosłych,
\n Zakończą cierpienie
\n Podczas tego życia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

85. Kontemplując Brzydotę 

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, żyjcie kontemplując brzydotę ciała. Niech uważność oddychania będzie wewnętrznie ustanowiona u was. Żyjcie kontemplując nietrwałość we wszystkich determinacjach. Dla tych którzy kontemplują brzydotę ciała, tendencja do pożądania odnośnie elementu piękna jest porzucona. Kiedy uwżność oddechu jest wewnętrznie dobrze ustanowiona u mnicha, już dłużej nie pozostają tendencje by myśli powodowały strapienie umysłu. Dla tych którzy żyją kontemplując nietrwałość we wszystkich determinacjach, ignorancja jest porzucana i wiedza powstaje”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Kontemplując brzydotę w ciele,
\n Będąc uważny wdechów i wydechów,
\n Zawsze pilny i widzący jasno
\n Uspakajający wszystkie determinacje:
\n

Taki mnich który widzi właściwie
\n Jest przez to uwolniony.
\n Spełniony w wiedzy, spokojny
\n Ten mędrzec przekroczył wszystkie więzy.
\n

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

86. Praktyka Zgodnie z Dhammą
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: W odniesieniu do mnicha który praktykuje zgodnie z Dhammą, to jest odpowiedni sposób definiowania 'praktyki zgodnie z Dhammą'. Kiedy mówi, mówi tylko o Dhammie, nie o nie-Dhammie. Kiedy myśli, myśli tylko myśli o Dhammie, nie myśli o nie-Dhammie. Unikając tych dwóch, żyje w równowadze, uważny i jasno postrzegający”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Mnich cieszący się Dhammą
\n I rozmiłowany w Dhammie,
\n Rozmyślając o Dhammie,
\n Nie odpada od prawdziwej Dhammy.
\n

Czy to chodząc czy stojąc,
\n Siedząc czy leżąc,
\n Z umysłem wewnętrznie powstrzymanym
\n Osiąga trwały spokój.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

87. Tworzące Ślepotę
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, te trzy rodzaje niekorzystnych myśli, tworzą ślepotę, brak wizji i absencję wiedzy; utrudniają zrozumienie, wiodą do strapienia i nie prowadzą do wygaszenia. Jakie to trzy? Zmysłowa myśl, myśl o złej woli, i agresywna myśl. Takie, mnisi, są te trzy rodzaje myśli tworzące ślepotę, brak wizji i absencję wiedzy; utrudniające zrozumienie, wiodące do strapienia i nie prowadzące do wygaszenia. Mnisi, te są trzy rodzaje myśli usuwające ślepotę, i tworzące wizję, wiedzę; i wzrost zrozumienia; nie wiodą do strapienia i prowadzą do wygaszenia. Jakie trzy? Myśl o wyrzeczeniu, myśl o przyjazności, i myśl o nie krzywdzeniu. Takie, mnisi są trzy rodzaje myśli usuwające ślepotę, i tworzące wizję, wiedzę; i wzrost zrozumienia; nie wiodą do strapienia i prowadzą do wygaszenia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Trzy korzystne myśli powinny być podejmowane,
\n Trzy niekorzystne myśli powinny być odrzucone.
\n Ten kto zatrzymuje takie ukierunkowanie myśli
\n Jak prysznic usuwa chmurę kurzu,
\n Z umysłem który zdławił takie myśli
\n Osiąga w tym życiu stan spokoju.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

88. Wewnętrzne Splamienia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy wewnętrzne splamienia, wewnętrzni wrogowie, wewnętrzni nieprzyjaciele, wewnętrzni przeciwnicy. Jacy trzy? Chciwość, mnisi, jest wewnętrznym splamieniem, wewnętrznym wrogiem, wewnętrznym nieprzyjacielem, wewnętrznym przeciwnikiem. Nienawiść, mnisi, jest wewnętrznym splamieniem, wewnętrznym wrogiem, wewnętrznym nieprzyjacielem, wewnętrznym przeciwnikiem. Złudzenie, mnisi, jest wewnętrznym splamieniem, wewnętrznym wrogiem, wewnętrznym nieprzyjacielem, wewnętrznym przeciwnikiem. Takie są te trzy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Chciwość jest przyczyną niepowodzeń,
\n Chciwość agituje umysł;
\n Ludzie tego nie rozumieją
\n
Że niebezpieczeństwo powstaje wewnątrz.
\n

Chciwa osoba nie zna dobra,
\n Chciwa osoba nie widzi Dhammy;
\n Oślepiająca ciemność zatem zwycięża
\n Gdy chciwość opanowuje osobę.
\n

Ale ten kto porzucił chciwość
\n Nie tęskni za tym co zaprasza zachłanność.
\n Chciwość osuwa się po nim
\n Jak kropla wody po liściu lotosu.
\n

Nienawiść jest przyczyną niepowodzeń,
\n Nienawiść agituje umysł;
\n Ludzie tego nie rozumieją  

\n
Że niebezpieczeństwo powstaje wewnątrz.
\n
\n

Nienawidząca osoba nie zna dobra,
\n Nienawidząca osoba nie widzi Dhammy;
\n Oślepiająca ciemność zatem zwycięża

\n Gdy nienawiść opanowuje osobę.
\n

Ale ten kto porzucił nienawiść
\n Nie jest rozgniewany tym co prowokuje do gniewu.
\n Nienawiść opada z niego
\n Jak owoc palmyra ze swej łodygi.
\n

Złudzenie jest przyczyną niepowodzeń,
\n Złudzenie agituje umysł;
\n Ludzie tego nie rozumieją

\n
Że niebezpieczeństwo powstaje wewnątrz.
\n

Ulegająca złudzeniu osoba nie zna dobra,
\n Ulegająca złudzeniu osoba nie widzi Dhammy;
\n Oślepiająca ciemność zatem zwycięża
\n Gdy złudzenie opanowuje osobę.
\n

Ale ten kto porzucił złudzenie
\n Nie jest zdezorientowany rzeczami czyniącymi pomieszanie.
\n Zakańcza wszelkie złudzenia
\n Jak wschód słońca rozprasza ciemność.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

89. Devadatta
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, pokonany przez swój umysł uległy obsesji trzem rodzajom niegodziwości, Devadatta nieuniknienie pójdzie do nieszczęśliwego stanu, do piekła, na czas jednego eonu. Jakie to trzy? Pokonany przez swój umysł uległy obsesji złych pragnień Devadatta nieuniknienie pójdzie do nieszczęśliwego stanu, do piekła, na czas jednego eonu. Pokonany przez swój umysł uległy obsesji złych przyjaciół Devadatta nieuniknienie pójdzie do nieszczęśliwego stanu, do piekła, na czas jednego eonu; i chociaż było jeszcze wiele do zrobienia, zatrzymał się w połowie drogi, na nieistotnym osiągnięciu rozróżnienia. Takie, mnisi, są te trzy”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

Z pewnością nikt o złych pragnieniach
\n Nie rodzi się z powrotem na tym świecie.
\n Wiedz, że idzie do odrodzin tych
\n Którzy żyją w kleszczach złych pragnień.
\n

Słyszałem jak Devadatta był
\n Uważany za mądrego człowieka,
\n Rozwiniętego w medytacji
\n Lśniącego jak gdyby swą sławą.
\n

Uznawszy się za mu równego,
\n Napadł Tathagatę
\n I udał się do czterodrzwiowego przerażającego miejsca,
\n Avici Nieustannego Piekła.
\n

Kiedy spiskuje przeciwko niewinnemu
\n Który nie uczynił zła
\n To zło jego tylko dotyka
\n O zdeprawowanym umyśle i bez szacunku.
\n

Ten kto myśli, że może zanieczyścić
\n Ocean dzbankiem trucizny
\n Nie będzie zdolny go zanieczyścić -
\n Wspaniała jest ta masa wody.
\n

Podobnie jest z atakowaniem obelgami
\n Tathagaty który osiągnął doskonałość
\n I zawsze trwa ze spokojnym umysłem -  

\n
Obelgi nie mają na niego wpływu.
\n

Mądry człowiek powinien zaprzyjaźnić się z kimś takim,
\n I stale za nim podążać.
\n Mnich który idzie jego ścieżką
\n Może osiągnąć koniec cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

90. Główna Wiara
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są trzy główne rodzaje wiary. Jakie trzy? Jakiekolwiek są tu stworzenia, czy to bezstope czy z dwoma stopami czy czterema stopami, materialne czy niematerialne, postrzegające czy niepostrzegające czy ani-postrzegające-ani-nie-postrzegające, z nich Tathagata jest rozpoznawany jako główny, Arahat, W Pełni Przebudzony. Ci którzy mają wiarę w Buddę, mają wiarę w główne, dla tych z wiarą w główne, rezultat będzie główny. Jakiekolwiek są tu rzeczy, czy to determinowane czy niedeterminowane, z nich oderwanie jest uważane za główne, mianowicie wyciszenie próżności, eliminacja głodu, usunięcie podpory, zniszczenie kołowrotu odrodzin, wyczerpanie pragnienia, oderwanie, wstrzymanie, wygaszenie. Ci którzy mają wiarę w Dhammę oderwania, mają wiarę w główne, i dla tych z wiarą w główne, rezultat będzie główny. Jakiekolwiek społeczności czy grupy tu są, mnisi, te Zgromadzenie uczniów Tathagaty jest uważane za główne, mianowicie, cztery pary osób, osiem jednostek. Zgromadzenie uczniów Zrealizowanego jest warte podarunków, warte gościnności, warte ofiar, warte oddawania czci, niezrównane pole zasługi dla świata. Ci którzy mają wiarę w Zgromadzenie, mają wiarę w główne, i dla tych z wiarą w główne, rezultat będzie główny. Takie, mnisi, są te trzy główne rodzaje wiary”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: 
\n

To jest główne dla tych z wiarą,
\n Dla tych co znają główną Dhammę:
\n Mając wiarę w Buddę jako głównego,
\n Godnego ofiar, najwyższego;
\n

Mając wiarę w Dhammę jako główną,
\n Spokój oderwania, błogość;
\n Mając wiarę w Zgromadzenie jako główne,
\n Niezrównane pole zasług.
\n

Rozprowadzając podarunki wśród głównych,
\n Główne są zasługi które narastają;
\n Główne ich życie i piękno,
\n Sława, reputacja, szczęście i siła.
\n

Mądry ten kto daje głównym,
\n Skoncentrowany na głównej Dhammie,
\n Czy zostanie bogiem czy człowiekiem,
\n Cieszy się swym głównym osiągnięciem.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

91. Sposoby utrzymania
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, to jest pogardzany sposób utrzymania, żebranie o jedzenie. W świecie, mnisi, jest to forma obelgi, powiedzieć: 'Ty żebraku! Wędrujesz dookoła z miską w ręku!' A jednak ten sposób utrzymania został podjęty przez młodych ludzi z dobrej rodziny specjalnie, celowo. Nie zostali do tego zmuszeni przez królów ani przez bandytów ani przez debet ani przez strach przed stratą innych środków utrzymania, ale z myślą: 'Jesteśmy ofiarami narodzin, starości i śmierci, żalu, płaczu, bólu, smutku i rozpaczy, przezwyciężeni przez cierpienie, dotknięci cierpieniem. Być może da się dostrzec koniec tej całej masy cierpienia!' I tak ten młody człowiek z dobrej rodziny odchodzi z domu w bezdomność, ale może być chciwy zmysłowych przyjemności, silnie namiętny, nieżyczliwy, o zdeprawowanych myślach, nieuważny, niepojmujący, nieskoncentrowany, o wędrującym umyśle i niekontrolowanych zmysłach. Tak jak żagiew ze stosu pogrzebowego, paląca się po obu końcach a na środku posmarowana ekskrementami, nie może być używana jako budulec ani we wsi ani w lesie, tak też tym przykładem mówię o tej osobie: rozminął się z uciechami gospodarza, jednak nie spełnia celów pustelnika”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Rozminął się zarówno z świeckimi przyjemnościami
\n I swymi pustelniczymi, również, nieszczęsny człowiek!
\n Zrujnował to, odrzucił
\n I rozpada się jak pogrzebowa żagiew.
\n

Znacznie lepiej dla niego połknąć
\n Rozżarzoną żelazną kulę
\n Niż by ten niemoralny i niekontrolowany
\n Jadł wyżebrane jedzenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

92. Rąbek Szaty
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, nawet jeżeli mnich mógłby trzymać się za rąbek mojej szaty i podążać za mną blisko, krok w krok, jeżeli jest chciwy zmysłowych przyjemności, silnie namiętny, nieżyczliwy o zdeprawowanych myślach, nieuważny, niepojmujący, nieskoncentrowany, o wędrującym umyśle i niekontrolowanych zmysłach, jest daleko ode mnie i ja jestem daleko od niego. Z jakiego powodu? Ten mnich nie widzi Dhammy. Nie widząc Dhammy, nie widzi mnie. Mnisi, nawet jeżeli mnich mógłby mieszkać oddalony o sto mil, jeżeli nie jest chciwy zmysłowych przyjemności, nie jest silnie namiętny, jest życzliwy, nie o zdeprawowanych myślach, z ustanowioną uważnością, jasno pojmujący, skoncentrowany, o zjednoczonym umyśle i kontrolowanych zmysłach, jest blisko mnie i ja jestem blisko niego. Z jakiego powodu? Ten mnich widzi Dhammę. Widząc Dhammę, widzi mnie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Choć blisko podążając z tyłu,
\n Pełen pragnień i urazy,
\n Zobacz jak daleko jest -
\n Pożądliwy od niepożądliwego,
\n Niewygaszony od wygaszonego,
\n Chciwy od wolnego od chciwości.
\n

Ale mądra osoba z bezpośrednią wiedzą
\n W pełni zrozumiała Dhammę,
\n Stając się bez pragnień, spokojna
\n Jak ciche niewzruszone jezioro.
\n

Spójrz jak blisko jest - 
\n
Ten bez pragnień do drugiego bez pragnień,
\n Wygaszony do wygaszonego,
\n Wolny od chciwości do wolnego od chciwości.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

93. Ognie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy ognie. Jakie trzy? Ogień pożądania, ogień nienawiści, ogień złudzenia. Takie, mnisi, są te trzy ognie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ogień pożądania pali śmiertelników
\n Zafascynowanych zmysłowymi przyjemnościami;
\n Ogień nienawiści pali wrogich ludzi
\n Którzy zabijają inne stworzenia;
\n

Ogień złudzenia pali pomieszanych,
\n Nie widzących Dhammy Szlachetnych.
\n Będąc nieświadoma tych trzech ogni,
\n Ludzkość rozmiłowuje się w osobowości.
\n

Nieuwolnieni z więzów Mary
\n Powiększają szeregi piekielne,
\n Egzystencję w królestwie zwierząt
\n Demonów i sferę duchów.
\n

Ale ci zaangażowani w praktykowanie
\n Nauki Buddy, dzień i noc
\n Ciągle postrzegający brzydotę ciała,
\n Wygaszają ogień pożądania.
\n

Ci najlepsi z ludzi przez przyjazność
\n Wygaszają ogień nienawiści,
\n I wygaszają ogień złudzenia
\n Przez zrozumienie wiodące do penetracji.
\n

Wygasiwszy te trzy ognie,
\n Niestrudzenie nocą i dniem,
\n Ci przenikliwi osiągną wygaszenie,
\n I przekroczą wszelkie cierpienie.
\n

Szlachetni widzący, mistrzowie wiedzy,
\n Mądrzy z doskonałym zrozumieniem,
\n Przez bezpośrednie poznanie końca narodzin
\n Nigdy więcej nie dojdą do odnowy istnienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

94. Badając
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, mnich powinien badać w taki sposób, że badając jego świadomość nie jest rozproszona i   zdekoncentrowana zewnętrznie, a wewnętrznie nie jest zafiksowana, i przez nie trzymanie się niczego pozostaje niezakłócona. Jeżeli jego świadomość nie jest rozproszona i zdekoncentrowana zewnętrznie, a wewnętrznie nie jest zafiksowana, i przez nie trzymanie się niczego pozostaje niezakłócona, wtedy nie ma dojścia do istnienia narodzin, starości, śmierci i cierpienia w przyszłości”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Kiedy mnich porzucił
\n Siedem przywiązań i przeciął sznur,
\n Jego wędrowanie między narodzinami jest skończone:
\n Nie ma odnowy istnienia dla niego.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

95. Zmysłowe przyjemności
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te trzy sposoby uzyskania zmysłowych przyjemności. Jakie trzy? Są zmysłowe przyjemności już istniejące, tych którzy rozmiłowują się w kreacji i tych którzy sprawują kontrolę nad kreacjami innych. Takie są trzy sposoby uzyskania zmysłowych przyjemności". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ci którzy cieszą się tym co jest,
\n Ci bogowie co sprawują kontrolę,
\n Ci którzy rozmiłowują się w kreacji,
\n I inni którzy cieszą się zmysłowymi przyjemnościami -
\n Będąc w tym czy innym stanie
\n Nie są zdolni wyjść poza samsarę.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

96. Pęta
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi spętany pętami zmysłowych przyjemności i przez pęto istnienia jest powracającym, który powraca do tego stanu. Wolny od pęt zmysłowej przyjemności ale ciągle więziony przez pęto istnienia jest nie-powracającym, tym który nie powraca do tego stanu. Wolny od pęt zmysłowej przyjemności i od pęta istnienia jest arahatem, tym którego skazy są wyczerpane”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Związane przez oba te pęta -  
\n
Zmysłowe pęto i pęto istnienia -
\n Żyjące istoty kontynuują samsarę,
\n Podróżując od narodzin do śmierci.
\n

Ci co porzucili zmysłowe przyjemnościami
\n Ale nie osiągnęli wyczerpania skaz,
\n Wiązani przez pęto istnienia,
\n Są określani jako nie-powracający.
\n

Ale ci którzy odcięli wątpliwości,
\n Zakończyli wyobrażenie i odnowę istnienia,
\n Którzy osiągnęli pełne wyczerpanie skaz,
\n Choć w świecie, wyszli poza.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

97. Miłe Zachowanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, mnich który jest o miłym zachowaniu, miłej naturze i miłej mądrości, jest nazywany w tej Dhammie i Dyscyplinie tym, który jest w pełni spełniony, który osiągnął wypełnienie, najwyższym wśród ludzi. A jak mnich jest o miłym zachowaniu? Tu mnich jest moralny, żyje powstrzymany powstrzymaniem reguł dyscypliny, wyposażony w doskonałe prowadzenie się i zachowanie; widząc niebezpieczeństwo w najmniejszym błędzie, podejmuje reguły treningu i trenuje zgodnie z nimi. W ten sposób mnich jest tym o miłym zachowaniu. Tak jest on o miłym zachowaniu. A jak jest on o miłej naturze? Tu mnich żyje zaangażowany w kultywowanie siedmiu czynników przebudzenia. W ten sposób mnich jest tym o miłej naturze. Tak jest on o miłym zachowaniu i miłej naturze. A jak jest on o miłej mądrości? Tu przez swą osobistą realizację przez bezpośrednią wiedzę, mnich tutaj i teraz wkracza i trwa w wyzwoleniu umysłu i wyzwoleniu przez zrozumienie co bez skaz przez wyczerpanie skaz. W ten sposób mnich jest o miłej mądrości. W taki sposób jest on o miłym zachowaniu, miłej naturze, i miłej mądrości. W tej Dhammie i Dyscyplinie jest nazywany tym, który jest w pełni spełniony, który osiągnął wypełnienie, najwyższym wśród ludzi”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Sumienny mnich
\n Nigdy nie czyniący zła w żaden sposób,
\n Ani ciałem, ani mową czy umysłem,
\n Jest nazywany „tym o miłym zachowaniu”.
\n

Skromny mnich
\n Który dobrze kultywował stany
\n Wiodące do przebudzenia
\n Jest nazywany „tym o miłej naturze”.
\n

Mnich bez skaz
\n Który rozumie siebie
\n Zakończył tutaj cierpienie
\n Jest nazywany „tym o miłej mądrości”.
\n

Ten kto celuje w tych trzech rzeczach,
\n Niezakłopotany, ze zniszczonymi wątpliwościami,
\n Nieprzywiązany do niczego w świecie
\n Jest nazywany „tym kto porzucił wszystko”.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

98. Dawanie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, są te dwa rodzaje dawania, dawanie materialnych rzeczy i dawanie Dhammy. Z tych dwóch rodzajów dawania, to jest główne, mianowicie dawanie Dhammy. Są dwa rodzaje dzielenia się: dzielenie się materialnymi rzeczami i dzielenie się Dhammą. Z tych dwóch rodzajów dzielenia się, to jest główne, mianowicie dzielenie się Dhammą. Są dwa rodzaje pomocy: pomoc w materialnych rzeczach i pomoc w Dhammie. Z tych dwóch rodzajów pomocy, ta jest główna, mianowicie pomoc w Dhammie". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Kiedy mówią, że dawanie
\n Jest najwyższe, nieprzewyższone,
\n I sam Zrealizowany zachęcał do dzielenia się,
\n Ten kto mądry i rozumiejący,
\n Pewny w tym czołowym polu zasług,
\n Czy nie dałby o odpowiednim czasie?
\n

Zarówno ci którzy to proklamują
\n I ci którzy tego słuchają,
\n Pewni co do Nauk Wzniosłego,
\n Najwyższe dobro jest w pełni oczyszczone
\n Gdy pilnie żyją zgodnie z nauczaniem.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

99. Potrójna Wiedza
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: Mnisi, deklaruję, że przez Dhammę ktoś staje się braminem posiadającym potrójną wiedzę. Nie mówię tego o innym, tylko dlatego że ktoś mówi przekonująco i recytuje. A jak deklaruję, że przez Dhammę ktoś staje się braminem posiadającym potrójną wiedzę? Tu mnisi, mnich wspomina swe rozliczne przeszłe życia: jedne narodziny, drugie narodziny ... pięć narodzin, dziesięć narodzin, pięćdziesiąt narodzin, sto narodzin, sto tysięcy narodzin, wiele eonów rozszerzania się wszechświata, wiele eonów kurczenia się wszechświata, wiele eonów rozszerzania i kurczenia się wszechświata: Tu był tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądał, taki był jego pokarm, takie było jego doświadczenie przyjemności i bólu, taki był okres jego życia, odchodząc stamtąd umierając, pojawił się gdzie indziej, tam też był tak a tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądał, taki był jego pokarm, takie doświadczenie przyjemności i bólu, taki był okres jego życia, przemijając, umierając tam, pojawił się tutaj. Tak z detalami i szczegółami wspomina swoje rozliczne przeszłe życia. To jest pierwsza Prawdziwa Wiedza osiągnięta przez niego. Ignorancja została usunięta i prawdziwa wiedza powstała, ciemność została usunięta i powstało światło, jak (zdarza się) u tego kto trwa pilny, energiczny i samo-opanowany.

I znów, mnisi, boskim okiem, co oczyszczone i przewyższające ludzkie, mnich widzi istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące, rozumie on jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami tak: 'Te wartościowe istoty, które źle się prowadziły ciałem mową i umysłem, lżące szlachetnych, błędne w swych poglądach, skłaniające się do błędnego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w stanie deprywacji, zatraceniu, nawet w piekle, ale te wartościowe istoty, o dobrym prowadzeniu ciałem, mową i umysłem, nie lżące szlachetnych, słuszne w swych poglądach, skłaniające się do słusznego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w dobrej destynacji, nawet w niebiańskim świecie', tak boskim okiem, które jest oczyszczone i przewyższa ludzkie, widzi on istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące. Rozumie on jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami. To jest druga Prawdziwa Wiedza osiągnięta przez niego. Ignorancja została usunięta i prawdziwa wiedza powstała, ciemność została usunięta i powstało światło, jak (zdarza się) u tego kto trwa pilny, energiczny i samo-opanowany.

I znów, mnisi, mnich przez osobista realizację z bezpośrednią wiedza, tutaj i teraz wkracza w trwa w wyzwoleniu umysłu i wyzwoleniu przez zrozumienie co bez skaz przez wyczerpanie skaz. To jest trzecia Prawdziwa Wiedza osiągnięta przez niego. Ignorancja została usunięta i prawdziwa wiedza powstała, ciemność została usunięta i powstało światło, jak (zdarza się) u tego kto trwa pilny, energiczny i samo-opanowany.

W taki sposób, mnisi, deklaruję, że przez Dhammę ktoś staje się braminem posiadającym potrójną wiedzę. Nie mówię tego o innym, tylko dlatego że ktoś mówi przekonująco i recytuje”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:
\n

Ten kto zna swe przeszłe życia,
\n Kto widzi nieba i stany nieszczęśliwe
\n Kto osiągnął koniec narodzin,
\n Mędrzec i mistrz bezpośredniej wiedzy -  

\n
Przez te trzy sposoby poznania staje się
\n Braminem mającym potrójną wiedzę
\n To jest tym co nazywam potrójną wiedzą,
\n Nie paplaninę i recytacje innego.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n