28. Życie w niewygodzie

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, posiadając dwie rzeczy mnich żyje w niewygodzie tutaj i teraz, biorąc na siebie utrapienie, kłopot, i stres, i gdy rozpada się ciało po śmierci, zła destynacja może być oczekiwana. Jakie dwie? Nie strzeże bram zmysłowych i jest nieumiarkowany w jedzeniu. Te dwie rzeczy, gdy mnich je posiada, to żyje on w niewygodzie tutaj i teraz, biorąc na siebie utrapienie, kłopot, i stres, i gdy rozpada się ciało, po śmierci, zła destynacja może być oczekiwana”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Oko, ucho, nos, język,
\n Ciało i tak samo umysł -
\n Mnich który pozostawia te bramy
\n Niestrzeżonymi tutaj,

Nieumiarkowany w jedzeniu,
\n Z niekontrolowanymi zmysłami,
\n Doświadcza cierpienia
\n Zarówno cielesnego jak i mentalnego.

Będąc męczonym przez ciało,
\n I męczonym przez umysł,
\n Taki ktoś żyje w niewygodzie
\n Zarówno dniem jak i nocą.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

29. Życie w wygodzie
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, posiadając dwie rzeczy mnich żyje wygodnie tutaj i teraz, nie biorąc na siebie utrapienia, kłopotu, i stresu, i gdy rozpada się ciało po śmierci, dobra destynacja może być oczekiwana. Jakie dwie? Strzeże bram zmysłowych i jest umiarkowany w jedzeniu. Te dwie rzeczy, gdy mnich je posiada, żyje on wygodnie tutaj i teraz, nie biorąc na siebie utrapienia, kłopotu, i stresu, i gdy rozpada się ciało, po śmierci, dobra destynacja może być oczekiwana. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany”. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Oko, ucho, nos, język,
\n Ciało i tak samo umysł -
\n Mnich który ma te bramy
\n Strzeżone tutaj,

Umiarkowany w jedzeniu,
\n Z kontrolowanymi zmysłami,
\n Doświadcza szczęścia
\n Zarówno cielesnego jak i mentalnego.

Nie będąc męczonym przez ciało,
\n I nie będąc męczonym przez umysł,
\n Taki ktoś żyje wygodnie
\n Zarówno dniem jak i nocą.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

30. Wyrzuty sumienia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi są dwie rzeczy powodujące wyrzuty sumienia. Jakie dwie? Tu ktoś nie uczynił tego co dobre, nie uczynił tego co korzystne, nie uczynił tego co pożyteczne, ale wykonał złe, okrutne, niesprawiedliwe czyny. Ma wyrzuty sumienia gdy myśli: 'Nie uczyniłem tego co dobre', Ma wyrzuty sumienia gdy myśli: 'Uczyniłem zło'. Te, mnisi, są dwie rzeczy powodujące wyrzuty sumienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Niewłaściwie postępując
\n Ciałem i mową,
\n Niewłaściwie postępując umysłem,
\n I jakkolwiek inaczej
\n Rozpoznaje błąd -

Nie wykonawszy dobrych czynów,
\n I wykonawszy wiele z tego co złe -
\n Kiedy jego ciało się rozpada
\n Ten głupiec odradza się w piekle.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

31. Brak wyrzutów sumienia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi są dwie rzeczy powodujące brak wyrzutów sumienia. Jakie dwie? Tu ktoś uczynił to co dobre, uczynił to co korzystne, uczynił to co pożyteczne, i nie wykonał złych, okrutnych, niesprawiedliwych czynów. Nie ma wyrzutów sumienia gdy myśli: 'Uczyniłem to co dobre', Nie ma wyrzutów sumienia gdy myśli: 'Nie uczyniłem zła'. Te, mnisi, są dwie rzeczy nie powodujące wyrzutów sumienia". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Porzuciwszy błędne postępowanie
\n Ciałem i mową,
\n Niewłaściwie postępowanie umysłem,
\n I jakkolwiek inne
\n Rozpoznaje błąd -

Nie wykonawszy złych czynów,
\n I wykonawszy wiele z tego co dobre -
\n Kiedy jego ciało się rozpada
\n Ten mądry człowiek odradza się w niebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

32. Zachowanie -1
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, posiadając dwie rzeczy, osoba, tak jakby była doprowadzona, znajduje się w piekle. Jakie dwie rzeczy? Złe zachowanie i zły pogląd. Te są dwie rzeczy, posiadając które, osoba, tak jakby była doprowadzona, znajduje się w piekle”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Jeżeli osoba posiada dwie rzeczy -
\n Złe zachowanie i zły pogląd -
\n Gdy jej ciało się rozpada
\n Ten głupiec odradza się w piekle.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

33. Zachowanie - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, posiadając dwie rzeczy, osoba, tak jakby była doprowadzona, znajduje się w niebie. Jakie dwie rzeczy? Dobre zachowanie i dobry pogląd. Te są dwie rzeczy, posiadając które, osoba, tak jakby była doprowadzona, znajduje się w niebie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Jeżeli osoba posiada dwie rzeczy -
\n Dobre zachowanie i dobry pogląd -
\n Gdy jej ciało się rozpada
\n Ten mądry człowiek odradza się w niebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

34. Gorliwość   

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, mnich który jest bez gorliwości i bez obawy przed złym działaniem, jest niezdolny do osiągnięcia przebudzenia, niezdolny do osiągnięcia wygaszenia, niezdolny do osiągnięcia najwyższego bezpieczeństwa od niewoli. Ale mnich, który jest gorliwy i obawia się złego działania, jest zdolny do osiągnięcia przebudzenia, zdolny do osiągnięcia wygaszenia, zdolny do osiągnięcia najwyższego bezpieczeństwa od niewoli”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ten kto nie jest gorliwy a lekkomyślny,
\n Leniwy, i z małą energią,
\n Opanowany przez letarg i senność,
\n Bezwstydny i bez szacunku -
\n Taki mnich nie może osiągnąć
\n Najwyższego przebudzenia.

Ale uważny mistrz medytacji
\n Gorliwy, sumienny, i pilny,
\n Zniszczywszy pęta narodzin i starości,
\n Dotyka tutaj i teraz,
\n Najwyższego przebudzenia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

 

 35. Nie zwodząc -1  

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, tego świętego życia nie żyje się w celu zwodzenia ludzi, w celu przypochlebiania się ludziom, w celu korzystania z zysku, honoru, i sławy, nie z ideą: 'Niech ludzie znają mnie takim'. To święte życie, mnisi, żyje się dla powściągliwości i porzucenia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Zrealizowany nauczał świętego życia
\n Nie bazującego na tradycji,
\n Dla wiedzy i zrozumienia,
\n Prowadzącego i wtapiającego się w wygaszenie.

To jest ścieżka przemierzana przez wielkich,
\n Którą kroczą wzniośli mędrcy.
\n Ci którzy obierają ten kierunek,
\n Tak jak nauczał tego Przebudzony,

Uważając na instrukcje Nauczyciela
\n Osiągną zakończenie cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

36. Nie zwodząc - 2
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, tego świętego życia nie żyje się w celu zwodzenia ludzi, w celu przypochlebiania się ludziom, w celu korzystania z zysku, honoru, i sławy, nie z ideą: 'Niech ludzie znają mnie takim'. To święte życie, mnisi, żyje się dla bezpośredniej wiedzy i zrozumienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Zrealizowany nauczał świętego życia
\n Nie bazującego na tradycji,
\n Dla wiedzy i zrozumienia,
\n Prowadzącego i wtapiającego się w wygaszenie.

To jest ścieżka przemierzana przez wielkich,
\n Którą kroczą wzniośli mędrcy.
\n Ci którzy obierają ten kierunek,
\n Tak jak nauczał tego Przebudzony,

Uważając na instrukcje Nauczyciela
\n Osiągną zakończenie cierpienia. 

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

37. Swoboda
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, posiadając dwie rzeczy mnich żyje tutaj i teraz swobodnie, zadowolony, i jest odpowiednio przygotowany do wyczerpania skaz. Jakie to są te dwie rzeczy? Bycie poruszonym przez potrzebę pilności przy okazjach do pilności, i bycie poruszonym przez czynienie odpowiedniego wysiłku. Takie, mnisi, są te dwie rzeczy, posiadając które mnich żyje tutaj i teraz swobodnie, zadowolony, i jest odpowiednio przygotowany do wyczerpania skaz”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Mądra osoba, powinna być pilnie poruszona
\n Przy okazjach, które wymagają pilności;
\n Jako pilny, wnikliwy mnich
\n Powinien dociekać ze zrozumieniem.

Żyjący pilnie w ten sposób,
\n Spokojnego prowadzenia się, nie dumny,
\n Praktykujący spokój umysłu,
\n Może osiągnąć wyczerpanie cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

38. Często pojawiające się myśli
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są dwie myśli które często pojawiają się Tathagacie, Arahatowi, W Pełni Przebudzonemu: myśl o bezpieczeństwie i myśl o odosobnieniu. Tathagata, mnisi, jest tym kto rozmiłowuje się i cieszy nie-złą wolą. Tak jak Tathagata rozmiłowuje się i cieszy się nie-złą wolą, ta myśl często pojawia się u niego: 'Przez to zachowanie nie gnębię nikogo ani słabego ani mocnego'. Tathagata, mnisi, jest tym, kto rozmiłowuje się i cieszy się odosobnieniem. Tak jak Tathagata rozmiłowuje się i cieszy się odosobnieniem, ta myśl często pojawia się u niego: 'Co niekorzystne, zostało porzucone'. Zatem mnisi, powiadam wam, wy także powinniście rozmiłować się i cieszyć się nie-złą wolą. Gdy tak będziecie żyli, ta myśl często się wam pojawi: „Przez to zachowanie, nie gnębimy nikogo, ani słabego ani mocnego'. Mnisi, wy także powinniście rozmiłować się i cieszyć się odosobnieniem. Gdy tak będziecie żyli, ta myśl często się wam pojawi: 'Co jest niekorzystne, co nie zostało porzucone? Co porzuciliśmy?'” To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Dwie myśli się pojawiają,
\n Tathagacie, Przebudzonemu
\n Który wytrzymał to co nie do wytrzymania:
\n Bezpieczeństwo było pierwszą myślą wypowiedzianą przez niego.
\n Odosobnienie było drugą, którą oznajmił.
\n Rozpraszacz ciemności, wyszedłszy poza,
\n Wielki mędrzec dostąpił osiągnięcia
\n Stając się mistrzem, wolnym od skaz,
\n Przekroczywszy całkowicie,
\n Uwolniony przez wyczerpanie pragnienia,
\n Mędrzec ten nosi ostatnie ciało,
\n I pozostawiwszy w tyle Marę, powiadam,
\n Wyszedł poza rozkład.

Jak stojący na górskim szczycie
\n Mógłby widzieć dookoła wszystkich ludzi w dole,
\n Niezmiernie mądry, wszystkowidzący, znający
\n Poglądy ludzi w świecie.
\n Bez żalu spogląda w dół,
\n Na tych ciągle pogrążonych w żalu,
\n Pokonanych przez narodziny i śmierć.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

39. Nauki Dhammy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Są mnisi dwa sukcesyjne nauczania Dhammy, Tathagaty, Arahata, W Pełni Przebudzonego. Jakie dwa? 'Widzieć zło jako zło' – to pierwsze nauczanie Dhammy. 'Po zobaczeniu zła jako zła, pozbycie się jego, oderwanie się od niego, uwolnienie się od niego' – to drugie nauczanie Dhammy. Takie mnisi są dwa sukcesyjne nauczania Dhammy Tathagaty, Arahata, W Pełni Przebudzonego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Odnośnie uporządkowanych słów, które wypowiedział,
\n Tathagata, Przebudzony,
\n Współczujący dla wszystkich istot,
\n Głosiciel dwóch rzeczy:

'Widzieć co jest złe' w nas
\n Drugie 'Oderwać się od tego'.
\n Z umysłem oderwanym od zła
\n Uczynisz koniec cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

40. Wiedza
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Ignorancja, mnisi, poprzedza i wiedzie do niekorzystnych rzeczy, bezwstyd i brak obawy przed złym działaniem podążają za nią. Wiedza, mnisi, poprzedza i wiedzie do korzystnych rzeczy, i wstyd i obawa przed błędnym działaniem podążają za nią”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Jakiekolwiek są tu złe destynacje
\n W tym i przyszłym świecie,
\n Wszystkie są zakorzenione w ignorancji,
\n Utworzone przez pożądanie i chciwość.

Ponieważ ten o złych pragnieniach
\n Jest bezwstydny i bez szacunku,
\n Wynika z tego zło
\n I idzie do bolesnego stanu.

Przez pozbycie się pożądania i chciwości,
\n Jak również ignorancji
\n Mnich wzbudza wiedzę
\n I porzuca złe destynacje.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

41. Pozbawiony wiedzy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, te stworzenia są ubogie, które są pozbawione szlachetnej mądrości. Żyją w niewygodzie nawet tutaj i teraz, żyją strapione, zakłopotane, i w stresie, a gdy rozpada się ciało przy śmierci, zła destynacja jest oczekiwana. Te stworzenia nie są ubogie, które nie są pozbawione szlachetnej mądrości. Żyją wygodnie nawet tutaj i teraz, żyją niestrapione, niezakłopotane, i bez stresu, a gdy rozpada się ciało przy śmierci, dobra destynacja jest oczekiwana”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:   

Zobacz świat z jego bogami,
\n Pozbawiony mądrości,
\n Ustanowiony na imieniu-i-materii,
\n Wyobrażając sobie to jako prawdę.

Zrozumienie wiodące do wglądu,
\n Jest najlepszą rzeczą na świecie;
\n Przeto całkowicie rozumie
\n Zakończenie narodzin i istnienia.

Bogowie i ludzie utrzymują jako drogich
\n Tych przebudzonych, zawsze uważnych,
\n Posiadających radosną wiedzę,
\n Noszących swe ostatnie ciała.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

42. Jaśni Protektorzy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, te dwie jasne zasady strzegą świata. Jakie dwie? Wstyd i obawa przed błędnym działaniem. Jeżeliby, mnisi, te dwie jasne zasady nie strzegły świata, nie dałoby się dostrzec szacunku dla matki czy ciotecznej matki, czy żony wuja, czy żony nauczyciela, czy żon innych honorowanych osób, i świat popadłby w promiskuizm, tak jak to jest u kóz, owiec, kurczaków, świń, psów i szakali. Ale ponieważ te dwie jasne zasady strzegą świat, da się dostrzec szacunek dla matki czy ciotecznej matki, czy żony wuja, czy żony nauczyciela, czy żon innych honorowanych osób”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ci u których wstyd i obawa przed błędnym
\n Nie zawsze są obecne
\n Odeszli od jasnego korzenia
\n I są wiedzeni z powrotem ku narodzinom i śmierci.

Ale ci u których wstyd i obawa przed błędnym
\n Stale są obecne,
\n Spokojni, dojrzali w świętym życiu,
\n Doprowadzą do końca odnawienie istnienia. 

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

43. Nie zrodzone
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Jest nie-zrodzone, nie-powstałe, nie-uczynione, nie-determinowane bo gdyby mnisi, nie było tego nie-zrodzonego, nie-powstałego, nie-uczynionego, nie-determinowanego ucieczka tutaj dla tego kto zrodzony, powstały, uczyniony, determinowany, byłaby nie do poznania. Ale skoro jest nie-zrodzone, nie-powstałe, nie-uczynione, nie-determinowane jest zatem i opisana ucieczka dla tego kto zrodzony, powstały, uczyniony i determinowany”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Zrodzone, doszłe do bycia, wytworzone,
\n Uczynione, determinowane, przemijające,
\n Połączone ze starością i śmiercią,
\n Gniazdo choroby, rozpadające się.
\n Wyprowadzone z pokarmu i sznura pragnienia -
\n Nie godzi tym się cieszyć.

Ucieczka z tego, spokojna,
\n Ponad rozumowaniem, trwała,
\n Nie-zrodzona, niestworzona,
\n Wolny stan, pusty od skaz
\n Wstrzymanie rzeczy połączonych z cierpieniem,
\n Uspokojenie determinowanego – błogość.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

44. Dwa Elementy Wygaszenia
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Są dwa elementy wygaszenia. Jakie dwa? Jest element wygaszenia z pozostałym rezultatem przeszłego utrzymywania i element wygaszenia bez pozostałego rezultatu przeszłego utrzymywania. Czym jest element wygaszenia z rezultatem przeszłego utrzymywania? Tu mnich jest arahatem ze zniszczonymi skazami, który przeżył święte życie, uczynił co trzeba było uczynić, odłożył brzemię, osiągnął najwyższy cel, zniszczył więzy istnienia i który jest całkowicie wyzwolony przez finałową wiedzę. Jego pięć funkcji zmysłowych pozostaje i z uwagi na ich obecność ciągle będzie się stykał z miłym i niemiłym, ciągle doświadczał przyjemności i bólu. To wyczerpanie pożądania, nienawiści, i złudzenia w nim jest nazywane wygaszeniem z pozostałym rezultatem przeszłego utrzymywania. A czym jest element wygaszenia bez rezultatu przeszłego utrzymywania? Tu mnich jest arahatem, który przeżył święte życie, uczynił co trzeba było uczynić, odłożył brzemię, osiągnął najwyższy cel, zniszczył więzy istnienia i który jest całkowicie wyzwolony przez finałową wiedzę. Wszystko w nim co odczuwane, gdyż nie rozmiłowuje się w tym, stanie się chłodne tu w tym życiu, to jest nazywane elementem wygaszeniem bez pozostałego rezultatu przeszłego utrzymywania”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Te dwa elementy wygaszenia zostały poznane
\n Przez widzącego, stabilnego i nieprzywiązanego:
\n Jeden jest elementem widzianym tutaj i teraz
\n Z pozostałością, lecz ze sznurem do istnienia zniszczonym;
\n Drugi, bez pozostałości w przyszłości
\n Jest tym gdzie wszystkie rodzaje istnienia całkowicie zanikają.

Zrozumiawszy niedeterminowany stan,
\n Zrealizowany przez umysł z sznurem do istnienia zniszczonym,
\n Osiągnęli esencję Dhammy.
\n Rozmiłowując się w wyczerpaniu pragnienia
\n Ci stabilni porzucili wszelkie istnienie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

45. Życie w odosobnieniu
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, żyjcie ciesząc się odosobnieniem, żyjcie rozmiłowując się w odosobnieniu, angażujcie się w praktykowanie wewnętrznego spokoju, nie zaniedbujcie medytacji, posiadajcie wgląd, i odwiedzajcie puste chatki. Jeżeli będziecie żyć ciesząc się odosobnieniem, żyć rozmiłowując się w odosobnieniu, angażując się w praktykowanie wewnętrznego spokoju, nie zaniedbując medytacji, posiadając wgląd, i odwiedzając puste chatki, jeden z dwóch owoców może być oczekiwany: finałowa wiedza tutaj i teraz, lub przy pozostaniu pewnych skalań, stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ci o spokojnym umyśle, przenikliwi,
\n Uważni, oddani medytacji,
\n Jasno widzący rzeczy właściwie
\n I nie tęskniący za zmysłowymi przyjemnościami.

Ci spokojni, rozmiłowani w pilności,
\n Obawiający się zaniedbania,
\n Są niezdolni do zejścia na manowce
\n I są blisko wygaszenia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

46. Korzyści treningu
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, żyjcie tak aby zrealizować korzyści treningu, osiągnięcia wyższego zrozumienia, esencji wyzwolenia, i kontrolowanej uważności. Mnisi, jeżeli będziecie żyli tak aby zrealizować korzyści treningu, osiągnięcia wyższego zrozumienia, esencji wyzwolenia, i kontrolowanej uważności, jeden z dwóch owoców może być oczekiwany, finałowa wiedza tutaj i teraz lub, przy pozostaniu pewnych skalań, stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:  

Ten kto spełniony w treningu,
\n Niezdolny do zejścia na manowce,
\n Osiągnąwszy wyższe zrozumienie,
\n Jasno widzący koniec narodzin -
\n Ten mędrzec nosi swe ostatnie ciało,
\n I pozostawiwszy z tyłu wyobrażenie,
\n Powiadam, że wyszedł poza śmierć.

Zatem zawsze rozmiłowany w medytacji,
\n Skoncentrowany, ze wzmożoną energią,
\n Widzący koniec narodzin, mnisi,
\n Zwycięzca Mary i jego świty,
\n Wyszedł poza wszelkie narodziny i śmierć.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

47. Czujność
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, mnich powinien być czujny, powinien żyć uważnie, jasno postrzegając, skoncentrowany, szczęśliwy i spokojny i powinien znać kiedy jest odpowiedni czas by kultywować te rzeczy, które są korzystne. Mnisi, dla mnicha który jest czujny i żyje w ten sposób, jeden z dwóch owoców może być oczekiwany, finałowa wiedza tutaj i teraz lub, przy pozostaniu pewnych skalań, stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ludzie czujni posłuchajcie tego:
\n Przebudzicie się, wy którzy śpicie!
\n Czujność jest lepsza niż sen:
\n Nie ma lęku dla czujnego.

Ten kto jest czujny i uważny,
\n Jasno postrzegający i skoncentrowany,
\n Radosny i spokojny w swych myślach, 
\n Przez odpowiednie badanie Dhammy,
\n Ze zjednoczonym umysłem, na czas
\n Zakończy ciemność ignorancji.

Zatem poświęcaj się czujności,
\n Pilny, przenikliwy, medytujący mnichu.
\n Po zniszczeniu pęt narodzin i śmierci,
\n Możesz tutaj i teraz osiągnąć,
\n Przebudzenie co najwyższe.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

48. Stan Żałości
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ci dwaj pójdą do stanu żałości, do piekła, przez niezrezygnowanie z takiego zachowania. Jacy dwaj? Jeden, który podczas gdy nie żyje świętego życia, udaje, że jest tym kto żyje święte życie, i jeden, który fałszywie oskarża innego, kto żyje święte życie w zupełnej czystości o nie życie go w ten sposób. Ci dwaj pójdą do stanu żałości, do piekła, przez nie zrezygnowanie z takiego zachowania jak to”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Fałszywy oskarżyciel idzie do piekła
\n Jak również ten który zaprzecza czynom, które wykonał;
\n Ale ci się potem zrównują,
\n Osoby o nieszlachetnych działaniach w przyszłym świecie.

Wielu co zwodzą, nosi żółtą szatę
\n Choć o złej naturze
\n Z uwagi na swe złe czyny, ci źli odradzają się w piekle.
\n Znacznie lepiej dla niego połknąć
\n Rozgrzaną żelazną kulę
\n Niż by ten niemoralny i niekontrolowany
\n Jadł ofiarowane mnichom jedzenie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n

49. Pochwyceni przez poglądy
\n

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam:  Mnisi, są dwa rodzaje poglądów i kiedy bogowie i ludzie się ich trzymają pewni grzęzną a pewni idą za daleko, to tylko ci z wglądem widzą. A jak niektórzy grzęzną? Bogowie i ludzie kochają istnienie, rozmiłowują się w istnieniu, cieszą się istnieniem, kiedy jest im wykładana Dhamma o wstrzymaniu istnienia, ich serca nie pokładają w niej zaufania, nie stają się stabilne i zdecydowane. I tak niektórzy grzęzną. A jak pewni idą za daleko? Niektórzy są zawstydzeni, upokorzeni i zdegustowani tym samym istnieniem i patrzą w przód ku nie-istnieniu w ten sposób: „Panowie, po rozpadzie ciała te „ja” jest ucięte, anihilowane i po śmierci nie istnieje, to najspokojniejsze, to najwyższy cel, to jest rzeczywistość”, i tak niektórzy idą za daleko. A jak widzą ci z wglądem? Tu mnich widzi cokolwiek doszło do istnienia jako doszłe do istnienia. Widząc w ten sposób wszedł on na drogę do beznamiętności w stosunku do tego, drogę do zaniku i wstrzymania pożądania tego. Tak widzi ten z wglądem”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Po zobaczeniu tego co doszło do istnienia
\n Jako doszłe do istnienia,
\n Wychodząc poza to co doszłe do istnienia,
\n Są wyzwoleni zgodnie z prawdą
\n Przez wyczerpanie pragnienia istnienia.

Kiedy mnich w pełni zrozumiał
\n To co doszłe do istnienia jako takie,
\n Wolny od pragnienia bycia tym lub tamtym,
\n Przez wyczerpanie tego co doszło do istnienia
\n Nie dochodzi więcej do odnowy istnienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


\n