Link do wszystkich dokumentów

MAJJHIMA NIKâYA III   
131. Jedno Pomyślne Przywiązanie

1 Tak usłyszałem.  Przy tej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichów tak:"Mnisi"."Czcigodny panie", odpowiedzieli mnisi. Zrealizowany rzekł to:

2 Mnisi, przedstawię wam podsumowanie i ekspozycję o Tym Kto Ma Jedno Pomyślne Przywiązanie. 

3, Niech człowiek nie ożywia przeszłości
Ani nie buduje swych nadziei na przyszłość,
Przeszłość jest ... pozostawiona w tyle,
Przyszłość ... jeszcze nie osiągnięta.
Raczej z wglądem niech widzi
Każdy obecnie powstały stan.
Niech poznaje i jest tego pewien
Niezwyciężenie, niezachwianie.
Jutro może nadejdzie śmierć, kto wie?
Żaden układ ze Śmiertelnym
Nie powstrzyma jego i jego hord z dala.
Ale ten kto trwa tak pilnie
Nieugięcie, przez cały dzień, przez noc,
To on Spokojny Pustelnik, zostało powiedziane
Ten kto ma jedno pomyślne przywiązanie.

4 A jak ożywia on przeszłość? (Myśląc) "Miałem taką materialną formę w przeszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem takie uczucie w przeszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem taką percepcję w przeszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem takie determinacje w przeszłości", rozmiłowuje się w się tym. (Myśląc) "Miałem taką świadomość w przeszłości", rozmiłowuje się w tym. Oto jak ożywia on przeszłość.

5 A jak nie ożywia on przeszłości? (Myśląc) "Miałem taką materialną formę w przeszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem takie uczucie w przeszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem taką percepcję w przeszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem takie determinacje w przeszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem taką świadomość w przeszłości", nie rozmiłowuje się w tym. Oto jak nie ożywia on przeszłości. 

6 A jak buduje on swe nadzieje na przyszłość? (Myśląc)"Mogę mieć taką materialną formę w przyszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Mogę mieć takie uczucie w przyszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc)"Mogę mieć taką percepcję w przyszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc)"Mogę mieć takie determinacje w przyszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Mogę mieć taką świadomość w przyszłości", rozmiłowuje się w tym. Oto jak buduje swe nadzieje na przyszłość.

7 A jak nie buduje swych nadziei na przyszłość? (Myśląc)"Mogę mieć taką materialną formę w przyszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Mogę mieć takie uczucie w przyszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc)"Mogę mieć taką percepcję w przyszłości", nie rozmiłowuje się w tym.(Myśląc)"Mogę mieć takie determinacje w przyszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Mogę mieć taką świadomość w przyszłości", nie rozmiłowuje się w tym. Oto jak nie buduje swych nadziei na przyszłość.

8 A jak jest on zwyciężony odnośnie do teraźniejszych stanów? Tu niepouczony przeciętny człowiek, nie szanujący szlachetnych i nieobeznany z ich Dhammą, niezdyscyplinowany w niej, nie szanujący prawdziwych ludzi i nieobeznany z ich Dhammą, niezdyscyplinowany w niej, widzi materialną formę  jako ja, lub ja posiadające materialną formę, lub materialną formę w ja, lub ja w materialnej formie. Widzi on uczucie jako ja, lub ja posiadające uczucie, lub uczucie w ja, lub ja w uczuciu. Widzi on percepcję jako ja, lub ja posiadające percepcję, lub percepcję w ja, lub ja w percepcji. Widzi on determinacje jako ja, lub ja posiadające determinacje, lub determinacje w ja, lub ja w determinacjach. Widzi on świadomość jako ja, lub ja posiadające świadomość, lub świadomość w ja, lub ja w świadomości. Oto jak jest on zwyciężony odnośnie do teraźniejszych stanów.

9 A jak nie jest on zwyciężony odnośnie do obecnie powstałych stanów? Tu właściwie pouczony szlachetny uczeń, szanujący szlachetnych i obeznany z ich Dhammą, zdyscyplinowany w niej, szanujący prawdziwych ludzi i obeznany z ich Dhammą, zdyscyplinowany w niej, nie widzi materialnej formy jako ja, lub ja posiadającego materialną formę, lub materialną formę w ja, lub ja w materialnej formie. Nie widzi on uczucia jako ja, lub ja posiadającego uczucie, lub uczucia w ja, lub ja w uczuciu. Nie widzi on percepcji jako ja, lub ja posiadającego percepcję, lub percepcję w ja, lub ja w percepcji. Nie widzi on determinacji jako ja, lub ja posiadającego determinacje, lub determinacji w ja, lub ja w determinacjach. Nie widzi on świadomości jako ja, czy ja posiadającego świadomość, czy świadomości w ja, czy ja w świadomości. Oto jak jest on niezwyciężony odnośnie do teraźniejszych stanów.

10 , Niech człowiek nie ożywia przeszłości
Ani nie buduje swych nadziei na przyszłość,
Przeszłość jest ... pozostawiona w tyle
Przyszłość ... jeszcze nie osiągnięta.
Raczej z wglądem niech widzi
Każdy obecnie powstały stan.
Niech poznaje i jest tego pewien
Niezwyciężenie, niezachwianie.
Jutro może nadejdzie śmierć, kto wie?
Żaden układ ze Śmiertelnym
Nie powstrzyma jego i jego hord z dala.
Ale ten kto trwa tak pilnie
Nieugięcie, przez cały dzień, przez noc,
To on Spokojny Pustelnik, zostało powiedziane
Ten kto ma jedno pomyślne przywiązanie.

11 To odnośnie do tego zostało powiedziane:"Mnisi, przedstawię wam podsumowanie i ekspozycję o Tym Kto Ma Jedno Pomyślne Przywiązanie".
To zostało powiedziane przez Zrealizowanego. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.