Link do wszystkich dokumentów

Zbiór Sutr

 
Kto widzi współzależne powstawanie, widzi Dhammę
 

Kiedy to jest - to jest,
z powstaniem tego, to powstaje;
kiedy tego nie ma - tego nie ma,
ze wstrzymaniem tego, to zostaje wstrzymane.


Mahanidana Sutta D 15
Dwa rodzaje poglądów (z M11)
Maha Kaccana o współzależnym powstawaniu (z M 18)
Wielka Rozprwa o Wyczerpaniu Pragnienia M 38
Byłem oszukiwany (z M 75)
Kto? SN 12: 12
Kaccanagotta SN 12: 15
Nagi asceta Kassapa SN 12: 17
Timbaruka SN 12: 18
W/P i współzależnie powstałe rzeczy SN 12: 20
Bezpośredni warunek SN 12: 23
Zależnie od kontaktu SN 12: 25
Upavana SN 12: 26
Doszłe do bycia SN 12: 31
Kalara SN 12: 32
Świat SN 12: 44
Wiedza niezależna od innych SN 12: 50
Badając dogłębnie SN 12: 51
Rzeczy które zniewalają SN 12: 59
Mięso syna SN 12: 63
Cztery pokarmy SN 12: 64
Zrodzone z pozyskiwania SN 12: 66
Snopki trzciny SN 12: 67
Wygaszenie jest wstrzymaniem istnienia SN 12: 68 
Susima SN 12: 70
Powstanie i przemijanie SN 22: 5
Channa SN 22: 90
Wstrzymanie determinacji SN 41: 6
Dla tego kto czuje
Niemożliwości AN VI, 95
Zakorzenione w pragnieniu AN IX, 23