Link do wszystkich dokumentów

Od pańc'upadanakhandha do pańcakhandha

I teraz to zostało powiedziane przez Zrealizowanego: „Kto widzi współzależne powstawanie, widzi Dhammę. Kto widzi Dhammę, widzi współzależne powstawanie”. I te pięć agregatów objętych utrzymywaniem jest powstałych współzależnie. Chęć co do nich, akceptacja czy aprobata tych pięciu agregatów objętych utrzymywaniem jest powstaniem cierpienia. Usunięcie chęci i pożądania, porzucenie chęci i pożądania tych pięciu agregatów objętych utrzymywaniem jest wstrzymaniem cierpienia. M 28

Jest, mnisi, światowy fenomen w świecie na który Tathagata się przebudził i przez który się przebił. To uczyniwszy, wyjaśnia go, naucza go, proklamuje go, ustanawia go, ukazuje go, analizuje go, naświetla go. A co jest tym światowym fenomenem, na który Tathagata się przebudził i przez który się przebił? Materia, uczucie, percepcja, determinacje, świadomość; to jest światowy fenomen w świecie na który Tathagata się przebudził i przez który się przebił. To uczyniwszy, wyjaśnia go, naucza go, proklamuje go, ustanawia go, ukazuje go, analizuje go, naświetla go. Kiedy jest on tak wyjaśniany, nauczany, proklamowany, ustanawiany, ukazywany, analizowany, naświetlany przez Tathagatę, jeżeli ktoś nie wie i nie widzi, cóż mogę zrobić z tym głupim przeciętniakiem, ślepym i bez wglądu, który nie wie i nie widzi? SN: 22: 94


M 109 Wielka Rozprawa Przy Pełni Księżyca
Gdzie odzszadł ogień? (M 72)
Spekulacyjne poglądy (M 72)
Właściwa wizja (M 62)
Powstałe współzależnie (M 28)
Porzucenie przywiązania (M 22)
Nieustanowiona świadomość SN 3: 23 SN 22: 87
Czego uczy nauczyciel SN 22: 2
Bezdomny Tathagata SN 22: 3
Powstawanie i zanik SN 22: 5
Poruszenie przez utrzymywanie SN 22: 7;8
Brzemię SN 22: 22
Gratyfikacja SN 22: 26;27;28
Podsumowany SN 22: 35
Do tego stopnia wychłodzony SN 22: 43
"Jestem" i trzy rozróżnienia SN 22: 47
Sona 22: 49
Zaangażowanie świadomości SN 22: 53;54
Lew SN 22: 78
Determinowanie SN 22: 81
Punna Mantaniputta poucza Anandę SN 22: 83
Tathagata tutaj i teraz - (Yamaka) - SN 22: 85
Vakkali SN 22: 87
Khemaka SN 22: 89
Channa SN 22: 90
Rzeczy istnieją! Ale są nietrwałe SN 22: 94
Smycz SN 22: 99;100
Percepcja nietrwałości SN: 102
Ignorancja SN 22: 126
Co jest ignorancją SN 129; 131
Co jest wiedzą SN 130; 132
Ignorancja - wiedza 22: 135
Radha SN 23: 1;2
Wędrowiec Jambukhadaka SN 38: 15