Link do wszystkich dokumentów

pańc'upadanakkhanda


SN 22: 85Przy pewnej okazji czcigodny Sariputta mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Przy tej okazji następujący zgubny pogląd powstał u mnicha Yamaki: „Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci”. Liczni mnisi usłyszeli, że ten zgubny pogląd powstał u mnicha Yamaki. Wtedy podeszli do czcigodnego Yamaki i wymienili z nim pozdrowienia, po czym usiedli z boku i powiedzieli: „Czy to prawda, przyjacielu Yamako, że taki zgubny pogląd jak ten powstał u ciebie: 'Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci?'”

 - "Dokładnie tak, przyjaciele. Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci”. - „Przyjacielu Yamako, nie mów tak. Nie reprezentuj błędnie Zrealizowanego. Zrealizowany nie powiedziałby tak: 'Mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci'”. Jednak mimo że był on pouczany przez mnichów w ten sposób, czcigodny Yamaka ciągle uparcie trzymał się swojego zgubnego poglądu, przywiązany do niego i deklarował: „Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci”. Ponieważ ci mnisi nie byli zdolni wybawić czcigodnego Yamakę od tego poglądu, wstali ze swoich siedzeń, podeszli do czcigodnego Sariputty i opowiedzieli mu wszystko co się zdarzyło dodając: „Byłoby dobrze gdyby czcigodny Sariputta kierowany współczuciem podszedł do mnicha Yamaki”. Czcigodny Sariputta zgodził się w milczeniu.

Wtedy, wieczorem czcigodny Sariputta wyszedł z odosobnienia. Podszedł do mnicha Yamaki i wymienił z nim pozdrowienia, po czym usiadł z boku i rzekł do niego: „Czy to prawda, przyjacielu Yamako, że taki zgubny pogląd jak ten powstał u ciebie: 'Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci?'" "Dokładnie tak, przyjacielu". -"Jak myślisz, przyjacielu Yamako, czy materia jest trwała czy nietrwała?" - "Nietrwała przyjacielu". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, przyjacielu" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, przyjacielu". "Tak też przyjacielu Yamako, jakakolwiek materia, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, przyjacielu Yamako, czy uczucie jest trwałe czy nietrwałe?" - "Nietrwałe, przyjacielu". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, przyjacielu" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, przyjacielu". "Tak też przyjacielu Yamako, jakiekolwiek uczucie, czy to przeszłe, przyszłe, czy obecnie powstałe, czy to toporne czy subtelne, czy w sobie czy zewnętrzne, czy to podrzędne czy nadrzędne, czy to daleko czy blisko, musi być widziane z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, przyjacielu Yamako, czy percepcja jest trwała czy nietrwała?" - "Nietrwała, przyjacielu". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, przyjacielu" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, przyjacielu". "Tak też przyjacielu Yamako, jakakolwiek percepcja, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jak myślisz, przyjacielu Yamako, czy determinacje są trwałe czy nietrwałe?" - "Nietrwałe, przyjacielu". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, przyjacielu" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, przyjacielu". "Tak też przyjacielu Yamako, jakiekolwiek determinacje, czy to przeszłe, przyszłe, czy obecnie powstałe, czy to toporne czy subtelne, czy w sobie czy zewnętrzne, czy to podrzędne czy nadrzędne, czy to daleko czy blisko, muszą być widziane z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'.  Jak myślisz, przyjacielu Yamako, czy świadomość jest trwała czy nietrwała?" - "Nietrwała, przyjacielu". - "To co nietrwałe jest bolesne czy przyjemne?" - "Bolesne, przyjacielu" - "To co nietrwałe, co bolesne gdyż nieodseparowane od idei zmiany, czy godzi się to uważać tak: 'To moje, tym jestem, to jest moje ja?'” - "Nie, przyjacielu". "Tak też przyjacielu Yamako, jakakolwiek świadomość, czy to przeszła, przyszła, czy obecnie powstała, czy to toporna czy subtelna, czy w sobie czy zewnętrzna, czy to podrzędna czy nadrzędna, czy to daleko czy blisko, musi być widziana z właściwym zrozumieniem jakim to jest, tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'.

Przyjacielu, gdy szlachetny uczeń który usłyszał (prawdę) widzi tak, to znajduje wyobcowanie w materii, znajduje wyobcowanie w uczuciu, znajduje wyobcowanie w percepcji, znajduje wyobcowanie w determinacjach, znajduje wyobcowanie w świadomości. Kiedy znajduje wyobcowanie, namiętność zanika. Z zanikiem namiętności jest wyzwolony. Gdy wyzwolony, jest wiedza, że jest wyzwolony, rozumie on: 'Narodziny wyczerpane, święte życie przeżyte, co trzeba było wykonać zostało wykonane, nigdy więcej tego stanu istnienia'.

Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz materię za Tathagatę?" - "Nie, przyjacielu". "Czy uważasz uczucie ... percepcję ... determinacje ... świadomość za Tathagatę?" - „Nie, przyjacielu” - "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako w materii?" - „Nie przyjacielu” - "Czy uważasz Tathagatę jako poza materią?" - „Nie, przyjacielu”. "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako w uczuciu?" - „Nie, przyjacielu” - "Czy uważasz Tathagatę jako poza uczuciem?" - „Nie, przyjacielu”. "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako w percepcji?" - „Nie, przyjacielu” - "Czy uważasz Tathagatę jako poza percepcją?" - „Nie, przyjacielu”. "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako w determinacjach?" - „Nie, przyjacielu” - "Czy uważasz Tathagatę jako poza determinacjami?" - „Nie, przyjacielu”. "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako w świadomości?" - „Nie, przyjacielu” - "Czy uważasz Tathagatę jako poza świadomością?" - „Nie, przyjacielu”. "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz materię, uczucie, percepcję, determinacje, świadomość (wzięte razem) za Tathagatę?" - „Nie, przyjacielu”. - "Jak myślisz przyjacielu Yamako, czy uważasz Tathagatę jako tego co bez materii, uczucia, percepcji, determinacji i świadomości?" - „Nie, przyjacielu”. -"Ale przyjacielu, kiedy Tathagata jest tutaj i teraz nie rozpoznawany przez ciebie jako prawdziwy i ustanowiony, czy jest słuszne powiedzieć o nim: 'Jak rozumiem Dhammę nauczaną przez Zrealizowanego, mnich którego skazy są wyczerpane jest anihilowany i ginie wraz z rozpadem ciała i nie istnieje po śmierci?'” - „Dawniej, przyjacielu Sariputto, gdy byłem ignorantem, utrzymywałem ten zgubny pogląd, ale teraz słysząc te nauczanie Dhammy czcigodnego Sariputty, porzuciłem ten zgubny pogląd i dokonałem przebicia się do Dhammy”.

- "Jeżeli przyjacielu Yamako zapytaliby cię: 'Przyjacielu Yamako, kiedy mnich jest arahatam, tym którego skazy są wyczerpane, co się dzieje z nim wraz z rozpadem ciała, po śmierci?' Tak zapytany co byś odpowiedział?" - „Gdyby zapytali mnie przyjacielu o to, odpowiedziałbym tak: 'Przyjaciele, materia jest nietrwała, co jest nietrwałe jest cierpieniem; co jest cierpieniem zanikło i przeminęło. Uczucie ... percepcja ... determinacje ... świadomość jest nietrwała co jest nietrwałe jest cierpieniem; co jest cierpieniem zanikło i przeminęło'. Będąc tak zapytany, odpowiedziałbym w ten sposób".

- "Dobrze przyjacielu Yamako! Teraz przyjacielu Yamako przedstawię ci przykład aby przekazać te same znaczenie nawet bardziej jasno. Załóżmy przyjacielu Yamako, że jest gospodarz lub gospodarza syn, bogaty człowiek, z wieloma włościami i posiadłościami, strzeżony przez ochroniarza. Wtedy pojawiłby się pewien człowiek, pragnący jego ruiny, pragnący jego krzywdy, pragnący mu zagrozić, odebrać mu życie. Przyszłoby mu na myśl: 'Ten gospodarz czy gospodarza syn jest bogatym człowiekiem z wieloma włościami i posiadłościami, strzeżony przez ochroniarza. Nie będzie mu łatwo odebrać życia siłą. Zbliżę się do niego i wtedy odbiorę mu życie'. Wtedy podszedł do tego gospodarza czy syna gospodarza i powiedział: 'Będę ci służył panie' . Wtedy gospodarz czy gospodarza syn wyznaczyłby go jako służącego. Człowiek ten służyłby mu, wstawał przed nim, kładł się po nim, robiłby cokolwiek by ten chciał, miły w swym zachowaniu, uprzejmy w swojej mowie. Gospodarz czy gospodarza syn uważałby go za swego przyjaciela, bliskiego przyjaciela i pokładaliby w nim zaufanie. Ale gdy ten człowiek stałby się świadomym, że gospodarz czy gospodarza syn pokłada w nim zaufanie, wtedy znajdując go samotnym odebrałby mu życie ostrym nożem.

Jak myślisz, przyjacielu Yamaka, gdy ten człowiek podszedł do gospodarza czy do syna gospodarza i powiedział mu: 'Będę ci służył, panie' czy nie był mordercą nawet wtedy, choć ten drugi nie rozpoznał go jako 'mój morderca?' I kiedy ten człowiek służył mu wstając przed nim i kładąc się po nim robiąc wszystko co ten chciał, miły w swym zachowaniu, uprzejmy w swej mowie, czy nie był mordercą nawet wtedy choć ten drugi nie rozpoznał go jako 'mój morderca?' I kiedy ten człowiek podszedł do niego, gdy ten był sam i odebrał mu życie ostrym nożem, czy nie był mordercą także wtedy, chociaż ten drugi nie rozpoznał go jako 'mój morderca'?" "Tak, przyjacielu".

"Tak też przyjacielu Yamako, niepouczony przeciętniak ... uważa materię za „ja” ... uczucie za „ja” ... percepcję za „ja” ... determinacje za „ja” ... świadomość za „ja”. Nie rozumie on jakim to rzeczywiście jest; nietrwałą materię jako nietrwałą materię ...nietrwałe uczucie jako nietrwałe uczucie ... nietrwałą percepcję jako nietrwałą percepcję ... nietrwałe determinacje jako nietrwałe determinacje ... nietrwałą świadomość jako nietrwałą świadomość. Nie rozumie jakim to rzeczywiście jest; bolesną materię jako bolesną materię ...bolesne uczucie jako bolesne uczucie ... bolesną percepcję jako bolesną percepcję ...bolesne determinacje jako bolesne determinacje ... bolesną świadomość jako bolesną świadomość. Nie rozumie jakim to rzeczywiście jest; materię nie-ja jako materię nie-ja ... uczucie nie-ja jako uczucia nie-ja ...percepcję nie-ja jako percepcję nie-ja... determinacje nie-ja jako determinacje nie-ja ... świadomość nie-ja jako świadomość nie-ja. Nie rozumie jakim to rzeczywiście jest; determinowaną materię jako determinowaną materię ...determinowanego uczucia jako determinowanego uczucia ... determinowaną percepcję jako determinowaną percepcję ... determinowanych determinacji jako determinowanych determinacji ... determinowaną świadomość jako determinowaną świadomość. Nie rozumie jakim to rzeczywiście jest; morderczą materię jako morderczą materię ... morderczego uczucia jako morderczego uczucia ... morderczą percepcję jako morderczą percepcję ... morderczych determinacji jako morderczych determinacji ... morderczej świadomości jako morderczej świadomości. Staje się zaangażowany w materię, utrzymuje ją i zabiera stanowisko wobec niej jako „moje ja”. Staje się zaangażowany w uczucie, utrzymuje je i zabiera stanowisko wobec niego jako „moje ja”. Staje się zaangażowany w percepcję, utrzymuje ją i zabiera stanowisko wobec niej jako „moje ja”. Staje się zaangażowany w determinacje, utrzymuje je i zabiera stanowisko wobec nich jako „moje ja”. Staje się zaangażowany w świadomość, utrzymuje ją i zabiera stanowisko wobec niej jako „moje ja”. Te pięć agregatów utrzymywania, wobec których stał się zaangażowany i które utrzymuje doprowadzą do jego krzywdy i cierpienia przez długi czas. 

Ale przyjacielu, pouczony szlachetny uczeń ...nie uważa materii za „ja” ... uczucia za „ja” ... percepcji za „ja” ... determinacji za „ja” ... świadomości za „ja”. Rozumie on jakim to rzeczywiście jest; nietrwałą materię jako nietrwałą materię ...nietrwałe uczucie jako nietrwałe uczucie ... nietrwałą percepcję jako nietrwałą percepcję ... nietrwałe determinacje jako nietrwałe determinacje ... nietrwałą świadomość jako nietrwałą świadomość. Rozumie jakim to rzeczywiście jest; bolesną materię jako bolesną materię ...bolesne uczucie jako bolesne uczucie ... bolesną percepcję jako bolesną percepcję ...bolesne determinacje jako bolesne determinacje ... bolesną świadomość jako bolesną świadomość. Rozumie jakim to rzeczywiście jest; materię nie-ja jako materię nie-ja ... uczucie nie-ja jako uczucia nie-ja ...percepcję nie-ja jako percepcję nie-ja... determinacje nie-ja jako determinacje nie-ja ... świadomość nie-ja jako świadomość nie-ja. Rozumie jakim to rzeczywiście jest; determinowaną materię jako determinowaną materię ...determinowane uczucie jako determinowane uczucie ... determinowaną percepcję jako determinowaną percepcję ... determinowane determinacje jako determinowane determinacje ... determinowaną świadomość jako determinowaną świadomość. Rozumie jakim to rzeczywiście jest; morderczą materię jako morderczą materię ... mordercze uczucie jako mordercze uczucie ... morderczą percepcje jako morderczą percepcję ... mordercze determinacje jako mordercze determinacje ... morderczą świadomość jako morderczą świadomość. Nie staje się zaangażowany w materię, nie utrzymuje jej i nie zabiera stanowiską wobec niej jako „moje ja”. Nie staje się zaangażowany w uczucie, nie utrzymuje go i nie zabiera stanowiską wobec niego jako „moje ja”. Nie staje się zaangażowany w percepcję, nie utrzymuje jej i nie zabiera stanowiską wobec niej jako „moje ja”. Nie staje się zaangażowany w determinacje, nie utrzymuje ich i nie zabiera stanowiska wobec nich jako „moje ja”. Nie staje się zaangażowany w świadomość, nie zakłada jej i nie zabiera stanowiska wobec niej jako „moje ja”. Te pięć agregatów utrzymywania, wobec których nie stał się zaangażowany i których nie zakłada doprowadzą do jego dobra i szczęścia na długi czas". 

-"Tak to jest, przyjacielu Siariputto z tymi czcigodnymi, którzy mają takich współczujących i dobrze życzących braci w świętym życiu by pouczali ich i instruowali. I teraz gdy usłyszałem te nauczanie Dnammy czcigodnego Sariputty, mój umysł jest wyzwolony ze skaz przez nie-utrzymywanie". Oto co powiedział czcigodny Sariputta, czcigodny Yamaka był zadowolony i ucieszony słowami czcigodnego Sariputty.