Link do wszystkich dokumentów

Ignacy Nowopolski


Samozagłada współczesnego zachodu

Obserwując na co dzień przemiany dokonujące się w „ekskluzywnym klubie bogatych”, jakim mieni się być Unia Europejska, trudno oprzeć się wrażeniu o zbiorowym obłędzie, który opanował jej elity. Obłęd ten różne nosi imiona, takie jak przykładowo „konsolidacja fiskalna”, czy „programy oszczędnościowe”, ale jego rezultat jest jeden-postępująca nieubłaganie ruina realnych gospodarek państw członkowskich.
 
W przeciwieństwie do swych elit, coraz większa część społeczeństw zachodu zaczyna zdawać sobie z tego sprawę.[i] Coraz częściej też klarownie definiowana jest sama natura tego procesu. Warto tu zacytować jego definicję zaprezentowaną ostatnio w prasie włoskiej[ii]:
 
Programy zaciskania pasa to jest wojna wydana przez rządy i elity swym własnym obywatelom.
 
Z naszego punktu widzenia, niezbędne jest w tym miejscu stwierdzenie, że „wojna” ta toczy się we wschodnioeuropejskich koloniach Unii Europejskiej, takich jak Polska, już z górą dwadzieścia lat.
 
Jej rezultatem jest bezprecedensowa w czasach pokojowych dewastacja realnej gospodarki, która pociągnęła za sobą masową emigrację Polaków, nędzę tych co pozostali w kraju, oraz niezwykle ostrą zapaść demograficzną. 
 
Cytowany powyżej włoski artykuł klasyfikuje omawiane zjawisko, jako „ludobójstwo”. Nie jest to wyrażenie unikalne w obecnej prasie zachodnioeuropejskiej w odniesieniu do omawianego zagadnienia. Tym samym określeniem powinniśmy nazywać cały haniebny okres III RP. To, że zachód tego nie zauważał zajęty konsumowaniem korzyści związanych z „integracją” wschodniej Europy, nie zmienia owego faktu. Dopiero teraz podnosi larum, gdy zaczyna doświadczać skutków takiego działania na swej własnej skórze. Nasuwa się w tym momencie stare powiedzenie:, „kto mieczem wojuje ten od miecza ginie”.
 
Sytuacja związana z tym zbiorowym samobójstwem społeczeństw zachodu, jest tak absurdalna w swej wymowie, że trudno jest dociec zwykłemu śmiertelnikowi jej pełnej wymowy i ostatecznych rezultatów.
Nieodparcie nasuwają się na myśl słowa naszego Pana o zachodzie, wypowiedziane ponad dwadzieścia lat temu do Anny Dąbskiej.[iii]
 
 
Nigdy też jedna cywilizacja zepsuta moralnie i bezideowa nie zdołała narzucić reszcie świata tak wiele ze swojej własnej zgnilizny. Dlatego zmycie jej z powierzchni ziemi będzie miało tak szeroki zasięg. Jeśli zaś niektóre państwa, narody i terytoria pozostaną nie zniszczone, to przynajmniej pozbędą się fascynacji cywilizacją Zachodu, który na ich oczach upadnie. A jego upadek będzie haniebny i budzący odrazę (……)Europa nie będzie oszczędzona; przeciwnie, cały Zachód wraz ze Stanami Zjednoczonymi ulegnie ruinie. Kraje te ze względu na ogromne zniszczenia staną się ubogie i nie powrócą już do dawnej świetności  (….…)W krótkim czasie będą zmuszone znieść ciężar czynów, które w imię nieprzyjaciela popełniały przez stulecia. Nie dziw się, że ich nie podźwigną.Dlatego kilka państw przepadnie, a cały Zachód ulegnie katastrofalnym zniszczeniom i długo trwać tam będzie nędza, rozpacz i załamanie wszelkich nadziei, perspektyw i wyobrażeń o sytości, bogactwie i znaczeniu.
 
Ta wewnętrzna wojna w Imperium Euroatlantyckim (US&UE), nie jest jedyną jaką ono prowadzi.[iv] Nieustanne szerzenie w świecie „demokracji” nie jednej nacji przyniosło już katastrofalne skutki. Opis tego z amerykańskiej perspektywy daje książka o wymownym tytule: „Najbardziej zabójczy eksport Ameryki: demokracja”.[v]
 
Obserwując poczynania „przodującej demokracji świata” w obszarze basenu morza Śródziemnego, można dojść do przekonania, że jedynym autentycznym ich celem jest sianie zamętu, destrukcji i nienawiści pomiędzy zwaśnionymi społecznościami. Chaos i gwałtowne rozszerzanie się wpływów radykalnego Islamu, nie służy przecież politycznym czy gospodarczym interesom Imperium. Po Jugosławii, Iraku, Afganistanie, Libii, Egipcie, na naszych oczach rozsypuje się Syria, a Imperium prze do wojny z Iranem. I tu też warto by przytoczyć słowa Pana zanotowane przez Annę:
 
Kamień niezgody wrzucony w wody Zatoki Perskiej rozprzestrzeni swoje piekielne kręgi dalej, szerzej i okropniej, niż to mógłby sobie wyobrazić ślepy człowiek (……)Teraz jest czas sądu nad narodami. Osądzą się same. Osądzą wedle potęgi nienawiści, kłamstwa, pychy i umiejętności mordu, które to dary nieprzyjaciela przyjęły, rozwinęły i wyniosły na ołtarze życia państwowego.
 
 
Najbliższa przyszłość pokaże jak dalece prorocze były to słowa.


[i] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/496617
[ii]http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/04/05/giorgio-cremaschi-quanti-omicidi-dausterita-ancora-per-risanare-i-conti/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed:+MicroMegaBlog+%28I+blog+di+MicroMega%29
[iii]http://www.objawienia.pl/anna/spis-anna.html
[iv]http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/428318
[v] http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1780324456/counterpunchmaga