Link do wszystkich dokumentów

Salayatana

Sześć Baz Zmysłowych

Rady Nandaki M 146
Kiedy nie zna i nie widzi
Nietrwałość, cierpienie, nie-ja
Gratyfikacja, niebezpiczenstwo, ucieczka
Nandi - rozmiłowanie
Cierpienie
Kazanie ognia
Ignorancja
Pełne zrozumienie wszelkiego utrzymywania
Mara
Świat
Upasena
Dhamma widzialna tutaj i teraz
Malunkyaputta
Trzy rozróżnienia
Wstrzymanie sześciu baz
Stare i nowe działanie
W jakim celu wiedzie się święte życie?
Kotthita
Przykład ze żmijami
Żółw
Wielka kłoda
Drzewo kimsuka
Przykład z lutnią
Przykład sześciu zwierząt
"Jestem" - niewola Mary Złego
Niech trwam niepomieszany
Niechronione