Link do wszystkich dokumentów


Ignacy NowopolskiSpołeczeństwo i media
Najnowsza strategia Imperium Zła i co z tego wynika
Wielka iluzja III RP
Droga przez obłęd; czyli od mocarstwa Jagiellonów do III RP
Upatrując końca III RP
Żałosna farsa, czyli spektakl agonii cywilizacji zachodniej
W stanie rozpadu-imperium dobra na fundamencie zła
Czy Naród Polski przetrwa eksperyment globalizmu?
Samozagłada współczesnego zachodu
Koszerne społeczeństwo III RP
Wychowanie do samozagłady
No i cóż nam pozostało z tych lat?
Światowa mafia Kosher Nostra w akcji
Międzynarodowy system bankowy-zorganizowana grupa przestępcza
Jak niepostrzeżenie unicestwić czterdziestomilionowy naród?
IIIRP-Nie należy powstrzymywać się od gorzkich słów prawdy
Zachodni bankierzy w oczach pszczelarza
PRL a III RP
Oczami współczesnego historyka
Dzisiejsza Ameryka w oczach Amerykanina