Link do wszystkich dokumentówNisargadatta Maharaj 

Akceptacja
Bodhisatta - o pomaganiu
Ból - przyjemność
Być niczym, nie mieć nic
Ciało
Cierpienie
Czas a niezmienne
Dezidentyfikacja - droga powrotna
Dłuższe fragmenty
Ignorancja
Istnienie
"Ja" i "moje"
"Jestem"
"Kto"?
Maharaj o sobie
Medytacja
Milczenie
Miłość
Namarupa
Oderwanie
Osoba
O doświadczeniu
Pragnienie
Prawda
Przytomność
Rzeczywistość
Sen
Spokój
Świadek
Świat
Szczęście
Teraz
Umysł
Upodobanie - niechęć
Wyobraźnia, imaginacja
Wyzwolenie, wolność
Zdrowie