Link do wszystkich dokumentów

Mnisi Leśnej tradycji

W odróżnieniu od takich ludzi jak Ajahn Buddhadasa, którzy funkcję nauczyciela obejmują od razu po zostaniu mnichem - dość normalne zjawisko w Azji - zebrani tu nauczyciele dłuższy czas spędzili trenując samych siebie, zanim zdecydowali się na nauczane. Jest to jakaś gwarancja, że mówią oni w oparciu o własne doświadczenie, choć złota zasada ucznia Buddy mówi, by wszelkie nauki weryfikować co do ich zgodności z Suttami.


Ajahn Mun

Ajahn Chah

Ajahn Chah - refleksje

Ajahn Chah nocą na cmentarzu

Luang Por Liem

Ajahn Sumedho - refleksje

Ajahn Sumedho - Zauważyć przestrzeń

Ajahn Sumedho - Ku pustce

Ajahn Sumedho - Przywiązanie do poglądu-ja

Ajahn Amaro - wypowiedzi na różny temat

Ajahn Maha Bua - wybrane wypowiedzi

Ajahn Maha Bua - wstęp do medytacji

Ajahn Maha Bua - Wstrzymanie pożądania seksualnego

Ajahn Anan - wybrane wypowiedzi

Ajahn Anan - Ścieżka sotapanny