Link do wszystkich dokumentówMATRIX ŚWIADOMEGO ISTNIENIA


Zostaw przeszłość Kaccana i zostaw przyszłość. Niech mądry człowiek przyjdzie, który jest uczciwy i szczery, człowiek prawy. Poinstruuję go, pouczę go o Dhammie w taki sposób, że przez praktykowanie zgodnie z instrukcją wkrótce pozna i zobaczy sam dla siebie: “W taki sposób, w rzeczy samej, odpowiednio dochodzi do wyzwolenia z niewoli, mianowicie z niewoli ignorancji”. (M 80) 

Na tej nieskazitelnej kartce papieru, ile sił biegł jakiś insekcik. “Dlaczego się tak śpieszysz? Dokąd zmierzasz? Odpuść sobie!” Zakrzyknąłem pośrodku nocy. Jakiż byłbym szczęśliwy, widząc, że mnie posłuchał! O uczniów jest trudniej niż się zwyczajnie sądzi. Emil Cioran.

 1. Wstęp

 2. Chciwość, nienawiść i złudzenie

 3. Inteligencja ariya.

 4. Czy życie jest cierpieniem?

 5. Osobowość

 6. Kiedy patrzę w twoje oczy

 7. Wieczne „ja” kontra nietrwałość

 8. Człowiek Nikt

 9. Pamięć, oczekiwania i czas

 10. Brahmajala - test na Inteligencję

 11. Gdzie cię pędzi mknij ...