Link do wszystkich dokumentów

Budda o Mahajanie i Abhidhammie


Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji kiedy Zrealizowany mieszkał w Savatthi, czcigodny Maha Kassapa udał się do niego i spytał: "Panie, jaka jest przyczyna, jaki powód tego, że dawniej było mniej reguł treningu a więcej mnichów ustanawiało się w finałowej wiedzy? Jaka jest przyczyna, jaki powód tego, że teraz jest więcej reguł treningu a mniej mnichów ustanawia się w finałowej wiedzy?" "Tak to jest Kassapo. Kiedy stworzenia się degenerują, Dobra Dhamma zanika, dochodzi do powstania większej liczby reguł i mniej mnichów ustanawia się w finałowej wiedzy. Ale Dobra Dhamma nie zniknie zanim falsyfikat Dobrej Dhammy nie pojawi się na świecie, jak tylko falsyfikat Dobrej Dhammy pojawi się na świecie, Dobra Dhamma zniknie. Tak jak złoto nie zniknie ze świata tak długo aż nie pojawi się falsyfikat złota, ale jak tylko falsyfikat złota pojawi się na świecie, złoto zniknie. To nie element ziemi czy element wody czy element ognia czy element powietrza doprowadzą do zaniku Dobrej Dhammy, raczej to błądzący człowiek pojawiający się tutaj doprowadzi do zaniku Dobrej Dhammy. Ale zanik Dobrej Dhammy nie zdarzy się na raz, lecz jak zatonięcie okrętu. Jest pięć bolesnych rzeczy, które doprowadzają do zapomnienia Dobrej Dhammy i do jej zaniku. Jakie pięć? Tu mnisi i mniszki i świeccy mężczyźni i kobiety stają się bez szacunku i odnoszą się pogardliwie do Nauczyciela, Dhammy, Zgromadzenia, Treningu i Koncentracji. Jest również te pięć rzeczy, które prowadzą do przetrwania dobrej Dhammy, do jej nie-zapomnienia i jej nie-zaniku. Jakie pięć? Tu mnisi i mniszki i świeccy mężczyźni i kobiety szanują i respektują Nauczyciela, Dhammę, Zgromadzenie, Trening i Koncentrację". SN 26:13


1 Jest mnisi pięć rzeczy budzących lęk, nie powstałych obecnie, ale które pojawią się w przyszłości; powinniście baczyć na nie i tak bacząc powinniście dążyć do ich eliminacji.

2 Mnisi, będą mnisi w czasie co nadejdzie, którzy będą nierozwinięci w ciele*, moralności i umyśle.** Będąc nierozwiniętymi w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu, będą dawali ordynację innym i będą niezdolni by pokierować nimi w wyższej moralności, umyśle i zrozumieniu, i ci także będą nierozwinięci w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu i będąc nierozwiniętymi w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu będą dawali ordynację innym i będą niezdolni by pokierować nimi w wyższej moralności, umyśle i zrozumieniu i ci także będą nierozwinięci w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu. Tak mnisi, z zepsuciem Nauki będzie zepsucie dyscypliny i z zepsuciem dyscypliny będzie zepsucie Nauki. To mnisi jest pierwsza rzecz, budząca lęk, nie powstała obecnie ale która pojawi się w przyszłości.

3 I znów, mnisi, będą mnisi w czasie co nadejdzie, nierozwinięci w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu. Będąc nierozwiniętymi w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu, będą wspomagać innych i będą niezdolni by pokierować nimi w wyższej moralności, umyśle i zrozumieniu, i ci także będą nierozwinięci w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu i będąc nierozwiniętymi w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu będą wspomagać innych i będą niezdolni by pokierować nimi w wyższej moralności, umyśle i zrozumieniu i ci także będą nierozwinięci w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu. Tak mnisi, z zepsuciem Nauki będzie zepsucie dyscypliny i z zepsuciem dyscypliny będzie zepsucie Nauki. To mnisi jest druga rzecz, budząca lęk, nie powstała obecnie, ale która pojawi się w przyszłości.

4 I znów, mnisi, będą mnisi w czasie co nadejdzie, nierozwinięci w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu. Będąc nierozwiniętymi w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu podczas dyskusji o zaawansowanym nauczaniu, poddani krzyżowym pytaniom, wpadną w ciemne nauczanie, nie osiągną przebudzenia. Tak mnisi z zepsuciem Nauki będzie zepsucie dyscypliny i z zepsuciem dyscypliny będzie zepsucie Nauki. To mnisi jest trzecia rzecz, budząca lęk, nie powstała obecnie, ale która pojawi się w przyszłości.

5 I znów, mnisi, będą mnisi w czasie co nadejdzie, nierozwinięci w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu. Będąc nierozwiniętymi w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu podczas gdy te rozprawy wygłaszane przez Tathagatę będą nauczane, głębokie, głębokie w znaczeniu, transcendentalne, związane z pustką - nie będą ich słuchać, nie nadstawią ucha, nie skłonią umysłu ku nim i nie uznają tych rozpraw za warte uchwycenia i nauczenia się; ale te rozprawy stworzone przez poetów, poetyckie, elegancko stonowane o eleganckiej frazie, obce, wygłaszane przez uczniów, gdy nauczane - do nich skłonią umysł, uznają za warte uchwycenia i nauczenia się. Tak mnisi z zepsuciem Nauki będzie zepsucie dyscypliny i z zepsuciem dyscypliny będzie zepsucie Nauki. To mnisi jest czwarta rzecz, budząca lęk, nie powstała obecnie, ale która pojawi się w przyszłości.

6 I znów, mnisi, będą mnisi w czasie co nadejdzie, nierozwinięci w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu. Będąc nierozwiniętymi w ciele, moralności, umyśle i zrozumieniu, starsi mnisi staną się żyjącymi w luksusie i zaniedbaniu, upadając z dawnych ścieżek, odkładając trening w samotności, nie czyniąc wysiłku osiągnięcia tego czego jeszcze nie osiągnęli, zdobycia tego czego jeszcze nie zdobyli, zrealizowania tego czego jeszcze nie zrealizowali. A ci co przyjdą za nimi, podążą za tym przykładem i będą żyli w luksusie i zaniedbaniu, upadając z dawnych ścieżek, odkładając trening w samotności, nie czyniąc wysiłku osiągnięcia tego czego jeszcze nie osiągnęli, zdobycia tego czego jeszcze nie zdobyli, zrealizowania tego czego jeszcze nie zrealizowali. Tak mnisi z zepsuciem Nauki będzie zepsucie dyscypliny i z zepsuciem dyscypliny będzie zepsucie Nauki. To mnisi jest piąta rzecz, budząca lęk, nie powstała obecnie, ale która pojawi się w przyszłości.

7 Takie jest pięć rzeczy budzących lęk nie powstałych obecnie, ale które pojawią się w przyszłości; powinniście baczyć na nie i tak bacząc powinniście dążyć do ich eliminacji.

A - Pancaka Nipata


* To nie oznacza brak treningu fizycznego, ale niezdolność do pozostania nieporuszonym w obecności przyjemnych uczuć.

**Niezdolność pozostania nieporuszonym w obecności bolesnych uczuć. Również oznacza to brak praktyki mentalnej koncentracji. Te dwie rzeczy idą razem.